Przetarg 8887861 - Wykonywanie prac remontowych w zakr. robót sanitarnych...

   
Analizuj Zamówienie 8887861 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-05-06
przedmiot ogłoszenia
Wykonywanie prac remontowych w zakr. robót sanitarnych związ. z utrzym. zasobów w należytym stanie techn., świadcz. usług po
gotowia w zakr. robót sanitarn. w zasob. ZGN Praga-Południe -AN7 w2022,2023r

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie prac remontowych w zakresie robót sanitarnych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym oraz świadczenie usług pogotowia technicznego w zakresie robót sanitarnych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 7 w 2022 i 2023 roku.2. Zakres zamówienia obejmuje m.in.:1) roboty remontowe instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji,2) roboty remontowe instalacji kanalizacyjnej,3) roboty remontowe instalacji centralnego ogrzewania,4) roboty remontowe instalacji hydroforni, 5) roboty remontowe instalacji hydrantów, 6) konserwację instalacji hydroforni i hydrantów,7) roboty po instalacyjne,8) świadczenie usług pogotowia technicznego. 3. Zakres prac określają: 1) przedmiary robót oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 10 do SWZ. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości prac podanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia poprzez zmniejszenie lub zwiększenie ilości prac oraz zmianę zakresu prac poprzez dodanie nowych pozycji (innych jak w przedmiarze robót) z powodu konieczności dostosowania prac do bieżących potrzeb Zamawiającego. Podane pozycje i ilości w przedmiarach robót mają charakter szacunkowy i służą jedynie do porównania ofert,UWAGA: Przedmiar robót obejmuje najczęściej występujące roboty budowlane w okresie ostatnich 3 lat;2) wykaz adresowy budynków - stanowiący załącznik nr 11 do SWZ,3) zakres czynności konserwacyjnych instalacji hydroforni i hydrantów stanowi załącznik nr 12 do SWZ,4) wykaz adresowy hydroforni i hydrantów (z wykazem cenowym) - stanowi załącznik nr 13 do SWZ,5) zakres usług w ramach pogotowia technicznego, określa załącznik nr 14 do SWZ.UWAGA:w okresie ostatnich dwóch lat wykonano średnio 25 wyjazdów pogotowia technicznego ROCZNIE. Podana ilość wyjazdów ma charakter szacunkowy i służy jedynie do porównania ofert.5. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia, że udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym (rozumiany jako praca przewozowa obliczana w godzinach) użytkowanych przy wykonywaniu umowy wynosi co najmniej 10 % (zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych).

ZP/TP/RB/16/22
branża Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja, Wodno - kanalizacyjna
podbranża obsługa techniczna nieruchomości, instalacje wewnętrzne
kody CPV 45330000, 45331000, 45333000, 45400000, 50700000, 50800000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: obsługa techniczna nieruchomości , instalacje wewnętrzne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8980888 2022-07-06
godz. 10:00
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU Modernizacja holu głównego w budynku Oddziału ZUS we Wrocławiu przy ul. B. Pretficza 11 Przedmiotem zamówienia jest modernizacja holu głównego w budynku Oddziału ZUS we Wrocławiu p...
8943741 2022-07-06
godz. 10:00
ZOO WROCŁAW SP. Z O.O. USŁUGI SERWISOWO-TECHNICZNE I GOSPODARCZE W OBIEKCIE AFRYKARIUM-OCEANARIUM NA TERENIE ZOO WROCŁAW SP. Z O.O. Numer referencyjny: 07/PN/U/2022 Przedmiotem zamówienia są usługi serwisowo...
8967760 2022-07-07
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Techniczna obsługa obiektów Zlecę Obsługę Techniczną Obiektów - "Złota rączka" Konserwacje, przeglądy, drobne naprawy instalacji elektrycznych, hydraulicznych, pogotowie technicz...
8995545 2022-07-11
godz. 10:00
URZĄD GMINY NAGŁOWICE 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem wodomierzy w budynkach mieszkalnych, w budynkach użyteczności publicznej oraz w budynkach działalności gospodarczej na terenie Gm...
8993260 2022-07-11
godz. 10:00
18 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY 1. Przedmiotem zamówienia jest remont węzłów sanitarnych w budynku nr 17 w KW nr 6033 Gdynia Babie Doły.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja techniczna wyk...
9003748 2022-07-13
godz. 10:00
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA OSIEDLE MŁODYCH W POZNANIU KIEROWNICTWO OSIEDLA LECHA I CZECHA Wykonanie dostawy oraz dostawy z wymianą wodomierzy zimnej i ciepłej wody z możliwością zdalnego odczytu oraz systemem inkasenckim na osiedlach Lecha i Czecha w Poznaniu.
9019670 2022-07-19
godz. 10:50
ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA URSUS Wymiana poziomów kanalizacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
8995001 2022-07-21
godz. 12:00
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA OSIEDLE MŁODYCH W POZNANIU KIEROWNICTWO OSIEDLA RUSA Dostawa wodomierzy ciepłej i zimnej wody z nakładką do odczytu zdalnego (montaż przez pracowników Spółdzielni) do lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, lokali własnych i pralni na...
8932057 2022-07-22
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Wymiana sztucera/trapera przy stojącej muszli klozetowej Zlecę wymianę sztucera/przyłącza odpływu muszli klozetowej stojącej.
8932032 2022-07-22
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** wykonanie instalacji wo kan i co w budynkach wielorodzinnych -mi Zlecę wykonanie instalacji wod kan i c.o, w mieszkaniach. Stan deweloperski. Instalacje od rozdzielacza do odbiornika.