Zlecenie 10268638 - Wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru budowlanego w...

   
Zamówienie 10268638 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2024-02-16
przedmiot zlecenia
Wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru budowlanego w związku z likwidacją barier architektonicznych i technicznych u osób z nie
pełnosprawnościami, zamieszkałych na terenie powiatu gostynińskiego w 2024 r.
branża Projektowanie
podbranża nadzór, kosztorys, przegląd
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: nadzór, kosztorys, przegląd

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10415117 2024-04-24
godz. 09:00
Łódzkie 18/TP/ZP/U/2024 - Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie modernizacji i przebudowy b...
10462845 2024-04-25
godz. 00:00
Mazowieckie Sporządzenie studium wykonalności do projektu realizowanego w ramach programu FEnIKS (działanie FNX.02.04) pn. Rozwój i modernizacja systemu badań i oceny jakości wód oraz wzmocnienie...
10449508 2024-04-25
godz. 09:30
Małopolskie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania Budowa, rozbudowa infrastruktury wodociągowej i zaopatrzenia w wodę Gminy Gromnik- zbio...
10451806 2024-04-25
godz. 11:00
Mazowieckie KOWR OT Poznań - postępowanie na wykonanie ekspertyzy zawierającej oceny stanu technicznego i wartości wskazanych Środków Trwałych ZWRSP niebędących obiektami budowlanymi znajdując...
10451503 2024-04-26
godz. 00:00
Śląskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót pn.: Zadanie awaryjne-naprawa korpusu drogi ekspresowej S1 w miejscowości Laliki
10464897 2024-04-26
godz. 12:00
Podkarpackie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branża drogowa na zadaniu pod nazwą: Przebudowa rozbudowa i modernizacja dróg gminnych wewnętrznych na terenie gminy Nowy Żmigród
10431516 2024-04-29
godz. 09:00
Śląskie Część 1: ZADANIE NR 1: Budowa zaplecza sportowego wraz z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz infrastruktury stadionu sportowego w Łazach przy ul. Wiejskiej.A. OPIS – ZADANIE NR 1...
10464210 2024-05-07
godz. 09:00
Świętokrzyskie Część 1: Część 1Budowa i remont sieci wodociągowej na terenie gminy Opatowiec w systemie „zaprojektuj-wybudujPrzedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej w zakr...
10465663 2024-05-09
godz. 11:00
Świętokrzyskie Część 1: Część 1. Infrastruktura drogowa oraz uzbrojenie terenów w miejscowości Oblęgorek (Kornatki), gmina StrawczynETAP I. Uzbrojenie terenów w sieć wodno - kanalizacyjną w mie...
10424644 2024-06-01
godz. 15:00
Łódzkie Przegląd techniczny budynków i terenów zewnętrznych należących do zasobów S.M. Rogatka