Przetarg 10106833 - Wykonywanie dokumentacji projektowej, nadzór autorski oraz...

   
Analizuj Zamówienie 10106833 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2023-11-24
przedmiot ogłoszenia
Wykonywanie dokumentacji projektowej, nadzór autorski oraz budowa przyłączy gazu ś/c i n/c do 10 m3/h średnice od dn 25 PE do dn 6
3 PE od istniejących gazociągów w PSG sp. z o.o. O/ZG w Lublinie na obszarze działania Gazowni w Końskowoli

1. Realizacja Zadań polega na: 1) wykonaniu Projektu Przyłącza (odcinek od istniejącego gazociągu) o poborze do 10 m3/h w zakresie średnic od dn 25 PE do dn 63 PE od istniejących gazociągów; szczegółowe obowiązki Wykonawcy w zakresie wykonania Projektu Przyłącza określone zostały w pkt. II.1,łuko 2) realizacji Robót (wykonanie Przyłącza, odtworzenie i odbudowa nawierzchni, wykonanie zabezpieczeń w związku z kolizją z infrastrukturą podziemną) oraz (w przypadku objęcia tego obowiązku Zamówieniem) zakup, transport i montaż szafki gazowej; szczegółowe obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji Robót określone zostały w pkt. II.2, 3) kompleksowej realizacji Projektu i Robót w zakresie Przyłącza; kompleksowa realizacja obejmuje czynności określone w pkt. 1) i 2).
branża Projektowanie
podbranża projekt ciepłownictwo i gaz, nadzór, kosztorys, przegląd
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: projekt ciepłownictwo i gaz , nadzór, kosztorys, przegląd

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10263999 2024-03-01
godz. 08:00
Mazowieckie Kompleksowa realizacja przebudowy sieci gazowej oraz przyłączy gazowych w m. Łódź ul. Uniwersytecka, Jaracza Kompleksowa realizacja przebudowy sieci gazowej oraz przyłączy: • gazoc...
10278875 2024-03-01
godz. 08:00
Mazowieckie Opracowanie kompletnej dok. proj.-koszt. w ramach zadania pn.: Budowa budynku administracyjnego i magazynowo- garażowego wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby OD w Sannikach–nr post...
10270396 2024-03-01
godz. 10:00
Podkarpackie G.6845.15.2024.O.GK Wykonanie okresowych przeglądów technicznych budynków oraz sprawdzeniu stanu technicznej sprawności przewodów kominowych – wentylacyjnych w 3 budynkach handlowo-us...
10258187 2024-03-04
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie okresowego rocznego przeglądu stanu technicznego (art. 62. ust. 1 pkt.l ustawy - Prawo budowlane), należących do PWiK Ostróda Sp. z o.o. obiektów, z wyłączeniem badania inst...
10269272 2024-03-04
godz. 10:00
Mazowieckie WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA 3 ZADAŃ W M. PIEŚCIROGI UL. PLATYNOWA, WYSZKÓW UL. 11 LISTOPADA, WYSZKÓW UL. PIŁSUDSKIEGO Przedmiot Umowy obejmuj...
10266645 2024-03-05
godz. 10:00
Dolnośląskie Budowa ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Tyniec Mały – Żerniki Małe, gmina Kobierzyce w formule zaprojektuj i buduj Przedmiotem zamówienia jest „Budowa ciągu pieszo-roweroweg...
10257167 2024-03-05
godz. 10:50
Mazowieckie Wykonanie pięcioletnich przeglądów elektrycznych;
10261115 2024-03-07
godz. 12:00
Mazowieckie 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu sprawującego nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dworca...
10267278 2024-03-08
godz. 10:00
Podlaskie Część 1) Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Srebrna Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w systemie „zapr...
10257362 2024-03-18
godz. 10:00
Wielkopolskie Wykonanie okresowej, pięcioletniej kontroli instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych, tj. w lokalach mieszkalnych, częściach wspólnych budynków, w tymw szczególności w pralnia...