Przetarg 9681067 - Wykonanie Zielonego Podwórka Miejskiego - Osiedla...

   
Analizuj Zamówienie 9681067 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-05-17
przedmiot ogłoszenia
Wykonanie Zielonego Podwórka Miejskiego - Osiedla Diamentowego i Zielonego Podwórka Miejskiego - Chorznia.

Część 1: Zadani
e I - Zielone Podwórko Miejskie – Osiedle Diamentowe, wykonanie kompleksowo całego ogrodu, zakres prac:-Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze (w tym wycinka drzew i krzewów, UWAGA! Ze względu na konieczność wycinki drzew przed ich usunięciem konieczna jest weryfikacja ich pod względem występowania chronionych gatunków ptaków),-Wytyczenie i wykonanie ścieżek, UWAGA! Zgodnie z opinią Koordynatora ds. dostępności, nawierzchnia mineralna, wodoprzepuszczalna powinna być odpowiednio mocno utwardzona, by osoby poruszające się na wózkach, z wózkami, z kulami itp. miały solidne oparcie.-Nasadzenia roślinnością zatrzymującą wodę i dającą cień, w tym: wykonanie rabat, nasadzenia drzew i krzewów, wykonanie nasadzeń dla ogrodu deszczowego, nasadzenia w donicach (łącznie 5 donic), -Wykonanie łąki kwietnej,-Wykonanie infrastruktury edukacyjnej – systemu wód opadowych składającego się z: liści zbierających wodę – 6 szt., łapacza wody opadowej – 1 szt., suchego potoku, ogrodu deszczowego, niecki retencyjnej.-Montaż elementów małej architektury, w tym: ławki z donicą na zieleń – 4 szt., zielona donica z funkcją redbox – miejska gra edukacyjna – 1 szt., kosze do segregacji śmieci – 4 szt., (4 sztuki po 4 pojemniki).UWAGA! • Zakres prac nie obejmuje wyniesienia terenu ograniczonego stalą corten oraz tablicy informacyjno-edukacyjnej.• Załączniki graficzne: 15. detal: ławka z donicą, 16. detal: ławka z donicą – redbox, 17. detal – kosz do segregacji odpadów są pokazane jako przykładowe rozwiązania. Wiążącym dokumentem postępowania jest opis techniczny (pkt. 4.5 Elementy małej architektury). • Pod nasadzenia roślin w gruncie należy rozłożyć agrowłókninę i na niej rozsypać korę o grubości 5 cm.

Część 2: Zadanie II - Zielone Podwórko Miejskie – Chorzeń, zakres prac:1. Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze,2. Wytyczenie i wykonanie ścieżki (o powierzchni ok. 102,00 m2, szerokość ścieżki 1,50 m).UWAGA! Zgodnie z opinią Koordynatora ds. dostępności, nawierzchnia mineralna, wodoprzepuszczalna powinna być odpowiednio mocno utwardzona, by osoby poruszające się na wózkach, z wózkami, z kulami itp. miały solidne oparcie. 3. Nasadzenia roślinnością zatrzymującą wodę i dającą cień, w tym:wykonanie rabaty C (względem istniejącej ścieżki z kostki betonowej),nasadzenia w donicach (łącznie 11 donic),4. Wykonanie zielonej ściany/fasady,5. Wykonanie infrastruktury edukacyjnej pokazującej wykorzystanie OZE - 2 komplety (2 szt.) lamp OZE zlokalizowane przy nowo wykonanej ścieżce, 6. System retencji wód opadowych składający się z:łapacza wody opadowej – 1 szt.,liści zbierających wodę – 3 szt.,sezonowego potoku,niecki retencyjnej do gromadzenia wody opadowej,7. Montaż elementów małej architektury, w tym:ławki z donicą na zieleń – 10 szt. (lokalizacja dla 5 szt. ławek z donicą na zieleń zostanie wskazana przez Zamawiającego na etapie wykonawstwa),zielona donica z funkcją redbox – miejska gra edukacyjna – 1 szt. (lokalizacja zostanie wskazana przez Zamawiającego na etapie wykonawstwa),kosze do segregacji śmieci – 4 szt., (4 sztuki po 4 pojemniki, lokalizacja zostanie wskazana przez Zamawiającego na etapie wykonawstwa). UWAGA! • Zakres prac do wykonania został zaznaczony na załączniku graficznym w dokumentacji projektowej. Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania ścieżki z nawierzchni mineralnej (równoległej do istniejącej ścieżki z kostki betonowej), ścieżki z płyt betonowych i żwiru, urządzenia zabawowego oraz tablicy informacyjno-edukacyjnej).• Załączniki graficzne: 09. detal: ławka z donicą, 10. detal: ławka z donicą – redbox, 14. detal – kosz do segregacji odpadów, są pokazane jako przykładowe rozwiązania. Wiążącym dokumentem postępowania jest opis techniczny (pkt. 4.5 Elementy małej architektury). • Nasadzenia dotyczą wyłącznie wykonania rabaty C, nasadzeń w donicach oraz nasadzeń dot. zielonej ściany/fasady. Pod nasadzenia roślin w gruncie należy rozłożyć agrowłókninę i na niej rozsypać korę o grubości 5 cm.

WP.042.4.2023
branża Drogownictwo, Tereny zielone
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, zagospodarowanie terenu, zieleń, mała architektura
kody CPV 43325000, 45111200, 45111291, 45112710, 77310000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice , zagospodarowanie terenu , zieleń , mała architektura

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9955613 2023-10-06
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W KRAPKOWICACH 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi powiatowej nr 1817 O na odcinku Kamień Śląski - granica powiatu - etap I” zgodnie z warunkami zamówienia i d...
9956714 2023-10-06
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY BRZOZÓW Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi gminnej na dz. ewid. nr 5625 w miejscowości PrzysietnicaDługość drogi - 180 mbSzerokość drogi - 2,8 mbPrzepust rurowy - 5 mb – Ø 400 mm- 2 sztW zakresie pr...
9954669 2023-10-06
godz. 12:00
URZĄD MIASTA ŻORY Modernizacja dróg- wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Spadzistej, Norwida, Pochyłej i os. Pawlikowskiego 5. Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Spadzistej, Norwida, Pochyłej i os. Pawl...
9959130 2023-10-09
godz. 09:00
STAROSTWO POWIATOWE W BIELSKU-BIAŁEJ „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej 4419S Świętoszówka - Łazy z drogą gminną w Łazach” Inwestycja obejmuje m.in. remont/przebudowę chodnika, nawierzchni zjazdów, odwodnienia oraz prze...
9959913 2023-10-09
godz. 09:00
ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KOSZALINIE 1. Przedmiotem zamówienia jest „Zabezpieczenie nasypu drogowego w ciągu DW 151, odc. skrzyż. Pomień – skrzyż. Stradzewo”.2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Wycenionym Przed...
9959066 2023-10-10
godz. 08:00
URZĄD GMINY DOBRCZ Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych na terenie gminy Dobrcz Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych na terenie gminy Dobrcz:- Nr 05027...
9957183 2023-10-10
godz. 09:00
URZĄD GMINY GORAJ 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: Utwardzenie drogi gminnej nr 109153L w Hoszni Ordynackiej. Zadanie obejmuje utwardzenie odcink...
9959642 2023-10-10
godz. 10:00
URZĄD GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA Remont drogi gminnej w miejscowości Dobrowoda Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane remontem drogi gminnej nr 106703B w miejscowości Dobrowoda na odcinku od km 0+000,00 do km ...
9912854 2023-10-15
godz. 00:00
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SWARZĘDZU wykonawstwo w roku 2024 następujących prac Roboty zieleniarskie.
9931008 2023-10-19
godz. 10:00
DOLNOŚLĄSKA SŁUŻBA DRÓG I KOLEI WE WROCŁAWIU Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 na odcinku od km 90+300 do km 110+550 (Lwówek Śląski-Pasiecznik). Numer referencyjny: NI.2720.106.2023 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 na odcinku od...