Zlecenie 9946323 - wykonanie zagospodarowania terenów zielonych na działce o...

   
Zamówienie 9946323 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2023-09-18
przedmiot zlecenia
wykonanie zagospodarowania terenów zielonych na działce o powierzchni ca 10.000 m kw. we Władysławowie przy ul. Portowej 10. w ram
ach prac szacunkowo podano wielkości: 1. Nawierzchnia z kruszywo łamane C90/3 gr. 10 cm 3290,00 m2 2. Kostka betonowa 8 szara 190,00 m2 3. Podsypka cem.-piask. 1:4 9,50 m3 4. Ława betonowa C12/15 8,50 m3 5. Stabilizacja C3/4 30,00 m3 6. Krawężnik 15 x 30 x 100 67,50 m 7. Krawężnik wtopiony 12 x 25 x 100 37,50 m 8. podbudowa z kruszbet gr. 15 cm 3290,00 m2 9. Rośliny -dereń biały 1540,00 szt. 10. Rośliny - żywotnik 930,00 m2 11. Hydrożel 1,00 kpl 12. Humus z obsianiem gr. 10 cm 3660,00 m2 wszystkie dane szacunkowe, zleceniodawca zastrzega sobie zmianę w zakresie +_ 10% poszczególnych elementów zlecenia. Przed złożeniem oferty niezbędna jest wizytacja na miejscu realizacji w celu przedłożenia koncepcji zagospodarowania terenu dla Zleceniodawcy i uzgodnienia dokładniejszych zakresów prac z Zleceniodawcą
branża Tereny zielone
podbranża zieleń
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: zieleń

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10661478 2024-07-19
godz. 09:00
Świętokrzyskie Wzmocnienie potencjału gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w zakresie infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, rekreacyjno-sportowej Część 1: A. Część 1 obejmująca reali...
10687942 2024-07-22
godz. 00:00
Mazowieckie Wykonanie prac związanych z wycinką 18 szt. drzew oraz przesadzeniem 1 szt. drzewa
10665669 2024-07-22
godz. 13:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz kompleksowa realizacja zadania p.n.: Budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Wspólnej obręb Słupno, ...
10670072 2024-07-23
godz. 08:15
Kujawsko-Pomorskie Rewitalizacja parku dworskiego w Bądkowie. 1. Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja parku dworskiego w Bądkowie polegająca na przebudowie ścieżek parkowych, montażu elementów ma...
10673981 2024-07-24
godz. 09:00
Podkarpackie „Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Strzyżowie”. Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie, pozyskanie wszelkich zgód/pozwoleń/opinii właściwych organów adminis...
10677606 2024-07-26
godz. 10:00
Lubelskie Rozwój bazy rekreacyjno-turystycznej z poszanowaniem przyrody Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z rozwojem bazy rekreacyjno-turystycznej z poszanowaniem przyrody na te...
10682356 2024-07-29
godz. 09:00
Śląskie Modernizacja infrastruktury sportowej w centrum sołectwa Połomia 23.1 Opis przedmiotu zamówieniaCelem zadania jest modernizacja infrastruktury sportowej, zlokalizowanej obok budynku Zesp...
10656669 2024-07-30
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Konserwacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej, tj. parków, zieleńców i pasów drogowych w Szczecinie (w podziale na części) 1. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określ...
10687292 2024-07-31
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie „Rewitalizacja obszaru położonego w zabytkowej części miasta wokół pomnika Tadeusza Kościuszki w Radziejowie” 1. Przedmiot zamówienia obejmuje rewitalizację obszaru położoneg...
10687332 2024-09-09
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Wycinka drzew na terenie gminy Kołbaskowo Przedmiotem zamówienia jest wycinka dwudziestu siedmiu (27) sztuk drzew, rosnących na terenie działek należących do Gminy Kołbaskowo,