Zlecenie 9013637 - Wykonanie zadań związanych z usuwaniem szkód górniczych...

   
Zamówienie 9013637 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-06-30
przedmiot zlecenia
Wykonanie zadań związanych z usuwaniem szkód górniczych w zakresie wykonanie operatów szacunkowych szkód w uprawach, zasiewa
ch i gruntach.
Nazwa zadania: wykonanie operatów szacunkowych szkód w uprawach, zasiewach i gruntach dla zestawów nieruchomości
L.p.
Adres zamieszkania właściciela
Wniosek z dnia
Położenie działki, nr akt Numer działki Pow. [ha] Inne uwagi
ZESTAW NR 1
1.
44-268 Jastrzębie-Zdrój ul. Wesoła 16 A
19.05.2022 Szeroka 34
664/71 ÷680/71
637/71 w części do 3,0 ha 2022
2. 44-268 Jastrzębie-Zdrój ul. Wesoła 18
19.05.2022 Szeroka 31/1
656/71; 657/71;
658/71; 659/71
do 0,5 ha 2022
3. 44-268 Jastrzębie - Zdrój ul. Powstańców Śl. 28
16.05.2022 Szeroka 208
201/53
do 1,0 ha 2022
4. 44-268 Jastrzębie - Zdrój ul. Powstańców Śl. 159 G 23.05.2022 Szeroka 161
925/27 w części 562/31
do 3,0 ha 2022
5. 44-268 Jastrzębie - Zdrój ul. Powstańców Śl. 22 A 30.05.2022 Szeroka 318
538/144
731/144
do 0,5 ha 2022
6. 44-268 Jastrzębie-Zdrój ul. Wolności 20 C
06.06.2022 Szeroka 184
908/10 w części 484/107 w części do 10,0 ha 2022
7. 44-323 Gogołowa ul. Wiejska 68
18.05.2022 Gogołowa 41
864/1
844/1
do 3,0 ha 2021-2022
8. 43-254 Krzyżowice ul. Zwycięstwa 62
23.05.2022 Krzyżowice 1074
989/11 w części 997/11 w części 474/12
do 3,0 ha 2022
9. 44-268 Jastrzębie-Zdrój ul. Bema 89
26.05.2022 Borynia 934
228/53; 310/51;
436/10; 366/1;
296/54 w części
do 10,0 ha 2022
10. 44-268 Jastrzębie-Zdrój ul. Powstańców Śl. 35
30.05.2022 Gogołowa 431
1123/136;
884
do 5,0 ha 2022
11. 43-254 Krzyżowice ul. Korfantego 22
02.06.2022 Borynia 1208
wg zestawienia działek
do 3,0 ha 2022
12. 43-252 Golasowice ul. Cieszyńska 6
10.06.2022 Krzyżowice 1211
1056/29 w części do 1,0 ha 2022
ZESTAW NR 2
1. 44-268 Jastrzębie-Zdrój ul. Powstańców Śl. 253 24.05.2022 Borynia 445
wg zestawienia działek
powyżej 10,0 ha 2022
negocjacje indywidualne (25,6921 ha)
branża Leśnictwo, rolnictwo, hodowla, Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja
podbranża usługi związane z leśnictwem, rolnictwem, operaty szacunkowe
forma negocjacje
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi związane z leśnictwem, rolnictwem , operaty szacunkowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9085444 2022-08-12
godz. 12:00
STAROSTWO POWIATOWE W GRYFICACH Sporządzenie operatów szacunkowych i ich aktualizacji, w celu określenia wartości nw. nieruchomości: 1) Nieruchomości położone w obrębie Gorzysław, gmina Trzebiatów, KW nr SZ1G/00...
9092258 2022-08-12
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Poszukujemy podwykonawców lub samodzielne brygady do pracy przy wycince drzew, pod liniami energetycznymi nn.
9096133 2022-08-13
godz. 15:00
POZNAŃSKA HODOWLA ROŚLIN SP. Z O.O. Wykonanie usługi - kopanie buraków cukrowych w Oddziałach Produkcyjno-Nasiennych: Nagradowice, Kobylniki i Krzemlin Usługę należy wykonać na następującej powierzchni: - Nagradowice ...
9094051 2022-08-16
godz. 10:00
URZĄD MIASTA BYDGOSZCZ Wykonanie operatu szacunkowego wraz ze świadectwem charakterystyki energetycznej dla lokalu mieszkalnego położonego w Bydgoszczy przy ul. Kręta 3/3 Przedmiotem zamówienia jest wykonani...
9082654 2022-08-16
godz. 11:00
STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU Wykonanie 1 operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości wydzielonej w trybie art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz...
8991415 2022-08-17
godz. 09:00
URZĄD GMINY KURYŁÓWKA 1. Określenie przedmiotu zamówienia.1.1. Przedmiotem zamówienia jest Prace z zakresu gospodarki leśnej w roku 2023 w lasach i zadrzewieniach w Gminie Kuryłówka i dotyczy prac związany...
9096208 2022-08-17
godz. 10:00
NADLEŚNICTWO DRAWSKO Wykonywanie usług z zakresu wykaszania łąk na terenie Nadleśnictwa Drawsko w roku 2022 - postępowanie VI Część 1: 1) Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki łąkow...
9095591 2022-08-24
godz. 08:30
NADLEŚNICTWO SIEWIERZ 1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pod nazwą „Przebudowa drogi leśnej nr L3/1405 w leśnictwie Maczki”, zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR oraz przedmiarem robót...
9003546 2022-08-24
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Wykonanie operatu budynku jednorodzinnego dla potrzeb banku Zlecę Wykonanie operatu szacunkowego budynku jednorodzinnego dla potrzeb banku do udzielenia kredytu. Powiat piaseczyński, gmin...
9100671 2022-08-26
godz. 09:00
NADLEŚNICTWO TRZCIEL Utrzymanie i konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Trzciel w 2022 roku Część 1: Naprawa uszkodzonej nawierzchni odcinków dróg leśnych gruntowych kruszywem naturalnym łamanym. ...