Zlecenie 8546231 - wykonanie zadań związanych z usuwaniem szkód górniczych...

   
Zamówienie 8546231 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-11-22
przedmiot zlecenia
wykonanie zadań związanych z usuwaniem szkód górniczych w zakresie sporządzania koreferatu, ekspertyzy i operatów.
L.
p.
Nazwa zadania Charakterystyka Lokalizacja Uwagi
1.
koreferat do dokumentacji zwrotu kosztów zabezpieczeń budynek mieszkalny;
Jastrzębie-Zdrój ul. H. Sławika, dz. 1357/2
2. ekspertyza
określenie czy występujące uszkodzenia drogi są związane z eksploatacją górniczą wraz z określeniem sposobu i kosztu naprawy w przypadku uznania związku przyczynowego pomiędzy ruchem zakładu górniczego a zgłoszoną szkodą opisaną w protokole z dnia 21.10.2021 r.;
Jastrzębie-Zdrój ul. Wolności 52 B
3. operat szacunkowy
wiatrołap przy budynku mieszkalnym (od str. zachodniej), okładzina posadzki z obudową wanny z płytek ceramicznych w łazience na parterze budynku mieszkalnego, woliera z kurnikiem;
Jastrzębie-Zdrój ul. Partyzantów 56 A
4. operat szacunkowy ogrodzenie, parapety lastryko zewnętrzne; Jastrzębie-Zdrój ul. A. Fredry 8
5. operat szacunkowy ogrodzenie; Jastrzębie-Zdrój ul. A. Fredry 51
6. operat szacunkowy studnia z kosztami likwidacji; Jastrzębie-Zdrój ul. Bema 88;
7. operat szacunkowy ogrodzenie (od strony gospodarczej); Jastrzębie-Zdrój ul. Bema 89;
branża Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja, Projektowanie
podbranża projekt budowlany, projekt konstrukcji, projekt wod-kan, projekt inny, nadzór, kosztorys, przegląd, operaty szacunkowe
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: projekt budowlany , projekt konstrukcji , projekt wod-kan , projekt inny , nadzór, kosztorys, przegląd , operaty szacunkowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8567362 2021-12-08
godz. 23:59
KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH SP. Z O.O. 1. Przedmiotem zamówienia wykonanie modeli rzeczywistych do wykonania matryc osłon i zbiorników oraz wykonanie matryc stanowiska badawczego dla opryskiwacza samojezdnego na potrzeby Kujawska...
8554735 2021-12-09
godz. 23:59
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZEŁOM W MIŃSKU MAZOWIECKIM Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej przy realizacji robót elektrycznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bulwarnej 1 w Mińsku Mazowieckim w z...
8569351 2021-12-10
godz. 10:00
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE-ZARZĄD ZLEWNI W GDAŃSKU Opracowanie ekspertyzy w zakresie niezbędności istnienia progu piętrzącego w km 8+334 rz. Raduni dla kształtowania zasobów wodnych
8442627 2021-12-10
godz. 11:00
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OLSZTYNIE Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy kontrakcie pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Lidzbark Warmiński - Wozławki” Numer referencyjny: ZDW/NZP.IRIII/PN-1/3220/102/2021...
8394363 2021-12-13
godz. 09:00
MIEJSKIE CENTRUM OBSŁUGI OŚWIATY W KRAKOWIE Budowa budynku Szkoły w ramach zadania: Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 w Krakowie przy ul. Grochowej 23 w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Numer referencyjny: MCOO/ZP/R/32/21...
8528031 2021-12-13
godz. 10:00
JSW KOKS S.A. Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego oraz projektu naprawy konstrukcji Instalacji Suchego Chłodzenia Koksu-obiekty nr 170 i 171 w JSW KOKS S.A., Koksownia Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej.
8568157 2021-12-13
godz. 12:30
UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI Przedmiotem zamówienia niniejszego zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej nowych i modernizacji istniejących elementów układu zasilania w wodę zespołu budynków na te...
8506799 2021-12-15
godz. 11:00
12 TERENOWY ODDZIAŁ LOTNISKOWY W WARSZAWIE Oprac.dok. projek.-koszt. wraz z pełn. nadz. autor.w ramach zad. inwest. nr 51429 Legionowo „Budowa budynku administracyjno-biurowego w K-8602”.
8557377 2021-12-21
godz. 10:00
GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - wykonawczej wraz z uzyskaniem odpowiednich decyzji i uzgodnień wraz z aktualną mapą sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych w skali 1...
8550066 2021-12-31
godz. 00:00
PRYWATNY ZARZĄD MIESZKANIAMI SP. Z O.O. PZM-PATRON Dokumentacja Techniczna na Remont elewacji frontowej wraz z balkonami, oraz remont i docieplenie elewacji tylnej wraz z balkonami przy ulicy Nowowiejskiej 87 we Wrocławiu.