Zlecenie 9013628 - Wykonanie zadań związanych z usuwaniem szkód górniczych...

   
Zamówienie 9013628 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-06-30
przedmiot zlecenia
Wykonanie zadań związanych z usuwaniem szkód górniczych w zakresie sporządzania koreferatów, opinii i operatów.
L.
p.
Na
zwa zadania Charakterystyka Lokalizacja Uwagi
1.
koreferat do dokumentacji zwrotu kosztów zabezpieczeń budynek mieszkalny z garażem; Świerklany ul. Wł. Łokietka, dz. 299/5
2.
koreferat do dokumentacji zwrotu kosztów zabezpieczeń budynek mieszkalny z garażem; Gogołowa ul. Spokojna, dz. 250/7
3.
koreferat do dokumentacji zwrotu kosztów zabezpieczeń
budynek mieszkalny z garażem dwustanowiskowym
Jastrzębie-Zdrój ul. Wolności, dz. 167/90 i 599/89
4.
koreferat do dokumentacji zwrotu kosztów zabezpieczeń budynek mieszkalny z garażem Jastrzębie-Zdrój ul. Powstańców Śl. dz. 642/4 5. aktualizacja operatu szacunkowego budynek mieszkalny (1152 m3 ); Jastrzębie-Zdrój ul. 3-go Maja 94
6. aktualizacja operatu szacunkowego ogrodzenie Jastrzębie-Zdrój ul. Fredry 51
7. operat szacunkowy
budynek mieszkalny (953 m3), budynek gospodarczy (714 m3), ogrodzenie, parkan ogrodowy, plac betonowy i z płytek chodnikowych
Jastrzębie-Zdrój ul. 3-go Maja 92 (2 operaty)
8. operat szacunkowy budynek mieszkalny (650 m3), Jastrzębie-Zdrój ul. Truskawkowa 2 9. operat szacunkowy budynek mieszkalny (650 m3), Jastrzębie-Zdrój ul. Bananowa 1 (2 operaty)
10. operat szacunkowy budynek mieszkalny (880 m3), opaska i nawierzchnia
Jastrzębie-Zdrój ul. Powstańców Śl. 50 (2 operaty) 11. operat szacunkowy budynek mieszkalny (780 m3), Gogołowa ul. Wiejska 68 (2 operaty)
12. opinia budowlana
określenie przyczyn powstania uszkodzeń w budynku mieszkalnym wraz z podaniem sposobu i kosztu naprawy w przypadku uznania ich za spowodowane ruchem zakładu górniczego;
Jastrzębie-Zdrój ul. Bema 77
13. opinia budowlana
określenie przyczyn powstania uszkodzeń w budynku mieszkalnym wraz z podaniem sposobu naprawy w przypadku uznania ich za spowodowane ruchem zakładu górniczego;
Świerklany ul. Stawowa 25 A
14. opinia budowlana
określenie przyczyn powstania uszkodzeń w budynku mieszkalnym wraz z podaniem sposobu naprawy w przypadku uznania ich za spowodowane ruchem zakładu górniczego;
Świerklany ul. Wł. Łokietka 16
15. opinia budowlana
określenie przyczyn powstania uszkodzeń w budynku mieszkalnym wraz z podaniem sposobu naprawy w przypadku uznania ich za spowodowane ruchem zakładu górniczego;
Świerklany ul. Wł. Łokietka 14
16. opinia budowlana
określenie przyczyn powstania uszkodzeń posadzki z płytek ceramicznych na balkonie b. m. wraz z podaniem sposobu naprawy w przypadku uznania ich za spowodowane ruchem zakładu górniczego;
Jastrzębie-Zdrój ul. Łączna 26
branża Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja, Projektowanie
podbranża projekt budowlany, nadzór, kosztorys, przegląd, operaty szacunkowe
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: projekt budowlany , nadzór, kosztorys, przegląd , operaty szacunkowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9948647 2023-09-29
godz. 09:00
STAROSTWO POWIATOWE W MIECHOWIE Nadzór inspektorski nad zadaniem pn.: „Rozbudowa sali gimnastycznej o nowe pomieszczenia sportowe oraz budowę łącznika sali gimnastycznej z budynkiem szkoły Zespołu Szkół Nr 1 w Miechowie P...
9956440 2023-09-29
godz. 11:00
URZĄD MIASTA NOWY SĄCZ BZP.271.85.2023 Prace związane ze sporządzaniem operatu szacunkowego – ul. Pijarska I. Przedmiotem zamówienia są prace w zakresie wyceny nieruchomości, w wyniku której zostanie sporządzony ...
9921649 2023-10-02
godz. 12:00
ELEKTROWNIA WIATROWA BALTICA 1 SP. Z O.O. Wybór Projektanta geotechnicznego dla etapu rozpoznania podłoża inwestycji EWB1 w ramach Projektu Baltica 1 na obszarze FW i trasie kabla eksportowego w tym bezpośredniego dozoru prac na mor...
9957007 2023-10-03
godz. 10:00
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W INOWROCŁAWIU-SP. Z O.O. W INOWROCŁAWIU Sprawowanie NADZORU INWESTORSKIEGO nad wykonaniem prac remontowych w zakresie: Remontu 7 klatek schodowych polegający na wykonaniu tynków na ścianach i sufitach, malowaniu, ułożeniu gemalitu...
9955594 2023-10-03
godz. 11:00
URZĄD MIASTA I GMINY SZCZAWNICA Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1636K Krościenko – Szczawnica w miejscowości Szczawnica ul. Szlachtowska w km 7+019 do 7+857....
9906834 2023-10-05
godz. 10:00
ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY S.A. ECO KUTNO Usługi Inżyniera Kontraktu, w tym usługi projektowo-przygotowawcze, rozliczeniowe oraz nadzoru inwestorskiego, dla Inwestycji pn.: „BUDOWA CIEPŁOWNI GEOTERMALNEJ W KUTNIE” Numer referencyjny...
9948896 2023-10-05
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY BARDO Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania pod nazwą „Budowa Centrum Turystyki Rowerowej” obejmujące wykonanie prac projektowych oraz realizację robót bud...
9955489 2023-10-06
godz. 10:00
NADLEŚNICTWO POMORZE wycena nieruchomości gruntowych - Działki nr 85
9958761 2023-10-09
godz. 09:00
REGIONALNE CENTRUM MEDYCZNE W BIAŁOGARDZIE SP. Z O.O. Wykonanie projektu architektonicznego budynku wraz z niezbędną infrastrukturą Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o. na potrzeby oddziału leczenia długoterminowego 1. Prz...
9937351 2023-10-10
godz. 11:00
URZĄD GMINY WAŁBRZYCH Pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego dla zadań inwestycyjnych dotyczących budynków przy ul. Młynarskiej 25 i 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont Numer referencyjny: B...