Przetarg 7382069 - wykonanie zadań : 1. Przebudowa drogi Nr 2107R...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7382069 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-03-11
przedmiot ogłoszenia
wykonanie zadań : 1. Przebudowa drogi Nr 2107R Orzechowce-Małkowice w m. Duńkowiczki – zadanie nr 1 2. Przebudowa dróg powi
atowych Nr 1818R i 2421R poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej – zadanie nr 2 3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2415R Stubienko-Barycz poprzez budowę chodnika w miejscowości Stubienko – zadanie nr 3 4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2081R Łętownia-Bełwin-Świst poprzez budowę chodnika w m. Łetownia- zadanie nr 4
Numer referencyjny: ZDP. 333-6/2020

wykonanie zadań :
1. Przebudowa drogi Nr 2107R Orzechowce-Małkowice w m. Duńkowiczki – zadanie nr 1
2. Przebudowa dróg powiatowych Nr 1818R i 2421R poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej – zadanie nr 2
3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2415R Stubienko-Barycz poprzez budowę chodnika w miejscowości Stubienko – zadanie nr 3
4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2081R Łętownia-Bełwin-Świst poprzez budowę chodnika w m. Łetownia - zadanie nr 4


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Przebudowa drogi Nr 2107R Orzechowce-Małkowice w m. Duńkowiczki - zadanie nr 1
Przebudowa drogi Nr 2107R Orzechowce-Małkowice w m. Duńkowiczki - zadanie nr 1

Część nr: 2 Nazwa: Przebudowa dróg powiatowych Nr 1818R i 2421R poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej - zadanie nr 2
Przebudowa dróg powiatowych Nr 1818R i 2421R poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej - zadanie nr 2

Część nr: 3 Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2415R Stubienko-Barycz poprzez budowę chodnika w miejscowości Stubienko - zadanie nr 3
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2415R Stubienko-Barycz poprzez budowę chodnika w miejscowości Stubienko - zadanie nr 3

Część nr: 4 Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2081R Łętownia-Bełwin-Świst poprzez budowe chodnika w m. Łętownia - zadanie nr 4
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2081R Łętownia-Bełwin-Świst poprzez budowe chodnika w m. Łętownia - zadanie nr 4
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45000000, 45233222
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się