Przetarg 9959640 - Wykonanie wymiany kotłów centralnego ogrzewania w...

   
Analizuj Zamówienie 9959640 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-22
przedmiot ogłoszenia
Wykonanie wymiany kotłów centralnego ogrzewania w leśniczówkach leśnictw Nowa Kiszewa, Karsin oraz w leśniczówce szkółki leśnej w
Bąku

Część 1: CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 1 – Wykonanie wymiany kotła centralnego ogrzewania w leśniczówce Leśnictwa Nowa Kiszewa.Opis przedmiotu zamówienia:Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie technicznego rozwiązania wymiany istniejącego kotła centralnego ogrzewania w budynku leśniczówki Leśnictwa Nowa Kiszewa na kocioł na paliwo stałe. Projekt obejmuje wymianę istniejącego kotła zasypowego na kocioł zgazowujący drewno z dodatkowym palnikiem na pellet oraz związaną z przedsięwzięciem, niezbędną przebudowę instalacji technologicznej kotłowni. Projektowana instalacja kotła ma służyć do ogrzewania pomieszczeń oraz przygotowywania ciepłej wody użytkowej w istniejącym budynku.W istniejącym budynku działa kotłownia zasilana kotłem zasypowym Heitz M35 o mocy w zakresie 15-35 kW ogrzewająca część mieszkalną budynku i kancelarię. Istniejący kocioł należy wymienić na nowy zgodnie z projektem wykonawczym. Pomieszczenie kotłowni ma powierzchnię 15,47 m2 znajduje się na kondygnacji podziemnej budynku. W pomieszczeniu znajduje się: kocioł z komora zasypową, podłączony do przewodu dymowego; zbiornik ciepłej wody użytkowej, armatura, pompy.Szczegółowe dane dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w przedmiarze robót budowlanych stanowiącym załącznik nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ, w szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załącznik nr 10 do SWZ oraz w projekcie wykonawczym, stanowiącym załącznik nr 11 do SWZ.Miejsce lokalizacji zamówienia publicznego:Przedmiotowa droga jest zlokalizowana, zgodnie z adresem leśnym, na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, w Nadleśnictwie Kościerzyna, w Leśnictwie Nowa Kiszewa, w oddziale 494p. Zgodnie z powszechną ewidencją gruntów, przedmiot niniejszego zamówienia położony jest w Województwie Pomorskim, na terenie Powiatu Kościerskiego, na obszarze gminy Kościerzyna, w obrębie ewidencyjnym Wdzydze, na działce ewidencyjnej nr 494/7.Zgodnie z adresem pocztowym, przedmiot zamówienia jest położony w Gołuniu 3/1, kod pocztowy: 83-406 Wąglikowice.Gwarancja jakości i rękojmia udzielone przez Wykonawcę na wykonany przedmiot zamówienia winny wynosić co najmniej 24 miesięcy i nie więcej niż 60 miesięcy. Zamawiający może wykorzystać niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, uprawnienia z rękojmi w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

Część 2: CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 2 – Wykonanie wymiany kotła centralnego ogrzewania w leśniczówce Leśnictwa Karsin.Opis przedmiotu zamówienia:Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie technicznego rozwiązania wymiany istniejącego kotła centralnego ogrzewania w budynku leśniczówki Leśnictwa Karsin na kocioł na paliwo stałe.Projekt obejmuje wymianę istniejącego kotła zasypowego na kocioł zgazowujący drewno z dodatkowym palnikiem na pellet oraz związaną z przedsięwzięciem, niezbędną przebudowę instalacji technologicznej kotłowni.Projektowana instalacja kotła ma służyć do ogrzewania pomieszczeń oraz przygotowywania ciepłej wody użytkowej w istniejącym budynku.W istniejącym budynku działa kotłownia zasilana kotłem zasypowym Ekocentr o mocy 18 kW ogrzewająca część mieszkalną budynku i kancelarię. Istniejący kocioł należy wymienić na nowy zgodnie z projektem wykonawczym.Pomieszczenie kotłowni ma powierzchnię 20,84 m2 znajduje się na kondygnacji podziemnej budynku. W pomieszczeniu znajduje się: kocioł z komora zasypową, podłączony do przewodu dymowego; zbiornik ciepłej wody użytkowej, armatura, pompy.Szczegółowe dane dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w przedmiarze robót budowlanych stanowiącym załącznik nr 12 do SWZ, w szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załącznik nr 13 do SWZ oraz w projekcie wykonawczym, stanowiącym załącznik nr 14 do SWZ.Miejsce lokalizacji zamówienia publicznego:Przedmiotowa droga jest zlokalizowana, zgodnie z adresem leśnym, na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, w Nadleśnictwie Kościerzyna, w Leśnictwie Karsin, w oddziale 739f. Zgodnie z powszechną ewidencją gruntów, przedmiot niniejszego zamówienia położony jest w Województwie Pomorskim, na terenie Powiatu Kościerskiego, na obszarze gminy Karsin, w obrębie ewidencyjnym Bąk, na działce ewidencyjnej nr 739/4.Zgodnie z adresem pocztowym, przedmiot zamówienia jest położony w Cisewiu 36, kod pocztowy: 83-440 Karsin.Gwarancja jakości i rękojmia udzielone przez Wykonawcę na wykonany przedmiot zamówienia winny wynosić co najmniej 24 miesięcy i nie więcej niż 60 miesięcy. Zamawiający może wykorzystać niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, uprawnienia z rękojmi w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

Część 3: CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 3 – Wykonanie wymiany kotła centralnego ogrzewania w leśniczówce szkółki leśnej w Bąku.Opis przedmiotu zamówienia:Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie technicznego rozwiązania wymiany istniejącego kotła centralnego ogrzewania w budynku leśniczówki szkółki leśnej w Bąku na kocioł na paliwo stałe.Projekt obejmuje wymianę istniejącego kotła zasypowego na kocioł zgazowujący drewno z dodatkowym palnikiem na pellet oraz związaną z przedsięwzięciem, niezbędną przebudowę instalacji technologicznej kotłowni.Projektowana instalacja kotła ma służyć do ogrzewania pomieszczeń oraz przygotowywania ciepłej wody użytkowej w istniejącym budynku.W istniejącym budynku działaj kotłownia zasilana kotłem zasypowym Moderator o mocy 20 kW ogrzewająca budynek. Istniejący kocioł należy wymienić na nowy zgodnie z projektem wykonawczym.Pomieszczenie kotłowni ma powierzchnię 21,49 m2 znajduje się na kondygnacji podziemnej budynku. W pomieszczeniu znajduje się: kocioł z komora zasypową, podłączony do przewodu dymowego; zbiornik ciepłej wody użytkowej, armatura, pompySzczegółowe dane dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w przedmiarze robót budowlanych stanowiącym załącznik nr 15 do SWZ, w szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załącznik nr 16 do SWZ oraz w dokumentacji projektowej, na którą składają się: projekt architektoniczno-budowlany, projekt zagospodarowania terenu budowlanym, informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, stanowiącej załącznik nr 17 do SWZ.Miejsce lokalizacji zamówienia publicznego:Przedmiotowa droga jest zlokalizowana, zgodnie z adresem leśnym, na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, w Nadleśnictwie Kościerzyna, w Leśnictwie Karsin, w oddziale 733l. Zgodnie z powszechną ewidencją gruntów, przedmiot niniejszego zamówienia położony jest w Województwie Pomorskim, na terenie Powiatu Kościerskiego, na obszarze gminy Karsin, w obrębie ewidencyjnym Bąk, na działce ewidencyjnej nr 258.Zgodnie z adresem pocztowym, przedmiot zamówienia jest położony w Cisewiu 16A, kod pocztowy: 83-440 Karsin.Gwarancja jakości i rękojmia udzielone przez Wykonawcę na wykonany przedmiot zamówienia winny wynosić co najmniej 24 miesięcy i nie więcej niż 60 miesięcy. Zamawiający może wykorzystać niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, uprawnienia z rękojmi w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

SA.270.6.5.2023
branża Ciepłownictwo i gaz
podbranża instalacje grzewcze, kotłownie
kody CPV 45000000, 45331110
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: instalacje grzewcze , kotłownie

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10090749 2023-12-05
godz. 11:00
NADLEŚNICTWO ZAMRZENICA „Roboty budowlane – utrzymanie przejezdności dróg, utwardzenie parkingu i wymiana 4 kotłów CO” Część 1: Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie przejezdności dróg leśnych na terenie Nadleśni...
10100551 2023-12-06
godz. 10:00
ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. ALEKSANDRA ŚWIĘTOCHOWSKIEGO W GOŁOTCZYŹNIE remont szklarni na terenie Zespołu Szkół CKR im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie, przy ul. Ciechanowskiej 18b Podstawowe elementy remontu szklarni (zakres robót budowlanych) szczegółowy ...
10105926 2023-12-06
godz. 12:00
LOTOS KOLEJ SP. Z O.O. Wymiana wymiennika ciepła oraz zaworów parowych w budynku Oczyszczalni w Gdańsku
10124966 2023-12-06
godz. 14:04
OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W OLSZTYNIE D/Kw-RB.2233.70.2023.AG Wykonanie okresowych przeglądów urządzeń kotłowni na terenie Zakładu Karnego w Barczewie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Przeglądy okresowe urządzeń kotłowni (zakres zgodn...
10101124 2023-12-06
godz. 23:00
STOWARZYSZENIE SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ NASZA SZKOŁA Przedmiotem zamówienia jest wymiana kotłów na biomasę oraz wyposażenia w kotłowni wolnostojącej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Bystrzyckich Żołnierzy Niepodległości w ramach zadania ...
10101036 2023-12-07
godz. 09:00
NADLEŚNICTWO SARNAKI Wymiana kotłów c.o. w budynkach mieszkalnych nadleśnictwa Sarnaki Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych obejmujących wymianę kotłów grzewczych c.o. w budynkac...
10118781 2023-12-07
godz. 12:00
ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI DZIELNICY OCHOTA MIEŚCIE STOŁECZNYM WARSZAWY Przegląd kotłowni gazowych, pieców gazowych dwufunkcyjnych, pieca na olej opałowy oraz instalacji gazowych zasilanych z butli gazowych wraz z robotami naprawczymi i usuwaniem awarii w budynk...
10122411 2023-12-18
godz. 12:00
PALATYN ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SP. Z O.O. Wymiana instalacji z.w.u. c.w.u. i cyrkulacji. Szanowni Państwo Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości przy ulicy Naramowickiej 217 w Poznaniu (Zamawiający) zwraca się z prośbą o p...
10109572 2023-12-28
godz. 23:59
SERWISPALET SP. Z O.O. Przedmiotem zamówienia jest nabycie Instalacji przeznaczonej do spalania mokrej biomasy w celu pozyskania energii cieplnej o parametrach nie niższych niż opisane poniżej i zgodnej z niżej ok...
10060830 2024-01-10
godz. 10:00
URZĄD GMINY ŚWIDNICA Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej 1. Przedmiotem zamówienia jest „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowejw Lutomi Dolnej”. ...