Zlecenie 8987755 - Wykonanie wyceny w formie operatów - wartości rynkowej...

   
Zamówienie 8987755 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-06-20
przedmiot zlecenia
Wykonanie wyceny w formie operatów - wartości rynkowej następujących elementów/składników majątkowych (nieruchomości) Zam
awiającego.
Zadanie nr 1:
Lokal użytkowy o łącznej powierzchni 104 m2, zlokalizowany w budynku pawilonu sportowego przy skoczni narciarskiej Wielka Krokiew na dz. nr. ewid. 539 obr. 11 z przeznaczeniem na działalność np. wystawienniczą, kulturalną itp.
Zadanie nr 2:
Lokal użytkowy o łącznej powierzchni 108,60 m2, znajdujący się w przyziemiu internatu sportowego Zakopane na dz. nr. ewid. 417/ 2 obr. 12 z przeznaczeniem na działalność gospodarczą typu gastronomicznego, baru przekąskowego itp.
branża Ekonomia, prawo i organizacja, Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja
podbranża operaty szacunkowe, wycena majątkowa
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: operaty szacunkowe , wycena majątkowa

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9013628 2022-07-05
godz. 09:15
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. KWK BORYNIA-ZOFIÓWKA-JASTRZĘBIE Wykonanie zadań związanych z usuwaniem szkód górniczych w zakresie sporządzania koreferatów, opinii i operatów. L. p. Nazwa zadania Charakterystyka Lokalizacja Uwagi 1. koreferat do d...
9010422 2022-07-06
godz. 00:00
PFR VENTURES SP. Z O.O. Przeprowadzenie wyceny portfela inwestycji ( Podmiot badany ) w celu ustalenia wartości Podmiotu badanego należącego do PFRV Ventures
9012664 2022-07-07
godz. 12:00
SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA-TARGÓWEK Wykonanie kompleksowej inwentaryzacji środków trwałych i nisko cennych składników majątku trwałego
9012614 2022-07-07
godz. 15:30
URZĄD GMINY TARNÓW Wykonanie wyceny nieruchomości położonych w obrębie Wola Rzędzińska oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 2117/3, nr 2120/3, nr 2121/3 i nr 2124/3 - GR.6840.08....
9008723 2022-07-11
godz. 10:00
NADLEŚNICTWO BABKI Wycena nieruchomości na potrzeby ich nabycia. Zamówienie składa się z dwóch części: Cześć I - wycena nieruchomości oznaczonej nr działek 475, 544, 545 i 671 obr. Daszewice, gm. Mo...
9016848 2022-07-12
godz. 15:00
URZĄD MIASTA I GMINY SUCHAŃ Wykonanie opinii dotyczącej wartości rynkowej farmy wiatrowej na potrzeby określenia podatku od nieruchomości za 2017 rok. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie opinii dotyczącej ...
8992613 2022-07-18
godz. 10:00
URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Sukcesywne wykonywanie operatów szacunkowych NIEruchomości położonych na terenie m.st. Warszawy i poza jej granicami (woj. mazowieckie) Numer referencyjny: ZP/JŻ/271/III-83/22 1. Przedm...
8925181 2022-07-20
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę wykonanie wizualizacji wewnętrznych oraz rzutu mieszkań Zlecę wykonanie wizualizacji wewnętrzenej 2 obiektów oraz karte mieszkań
9017613 2022-07-21
godz. 15:00
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ Usługa wyceny odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości, wywłaszczenie i utracone korzyści wraz z prognozą na kolejny rok dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej
9003546 2022-08-24
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Wykonanie operatu budynku jednorodzinnego dla potrzeb banku Zlecę Wykonanie operatu szacunkowego budynku jednorodzinnego dla potrzeb banku do udzielenia kredytu. Powiat piaseczyński, gmin...