Zlecenie 10077982 - Wykonanie wyceny nieruchomości położonej w Kołobrzegu...

   
Zamówienie 10077982 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2023-11-13
przedmiot zlecenia
Wykonanie wyceny nieruchomości położonej w Kołobrzegu przy ul. Brzeskiej celem jej sprzedaży w drodze przetargu.
branża Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja
podbranża operaty szacunkowe
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: operaty szacunkowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10110642 2023-12-05
godz. 15:30
STAROSTWO POWIATOWE W KŁODZKU sporządzenie operatu szacunkowego określającego prawo własności nieruchomości zabudowanej drogą, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 213/1, AM-2, obręb Romanowo o pow 0,0144 ha, gmina Kło...
10110645 2023-12-05
godz. 15:30
STAROSTWO POWIATOWE W KŁODZKU sporządzenie operatu szacunkowego określającego prawo własności nieruchomości zabudowanej drogą, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2104/3, AM-2, obręb Szczytna o pow 0,0540 ha, miasto S...
10122000 2023-12-06
godz. 10:00
URZĄD GMINY NOWINY INO.271.85.2023 Opracowanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową zabudowanej nieruchomości gruntowej, znajdującej się w Szewcach, obręb geod. 0015- Szewce, gmina Nowiny, oznacz...
10106265 2023-12-06
godz. 10:00
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA W WARSZAWIE KOWR OT Poznań - postępowanie na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową ulepszenia przedmiotu dzierżawy wynikającego z inwestycji wykonanej przez dzierżawcę w 2011 roku...
10116589 2023-12-06
godz. 12:00
STAROSTWO POWIATOWE W STALOWEJ WOLI Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania z tytułu odjęcia prawa własności (użytkowania wieczystego) nieruchomości położonych...
10116827 2023-12-06
godz. 14:00
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. KWK BUDRYK I. Operaty rolne na odszkodowanie z tytułu niemożności użytkowania gruntu rolnego w roku gospodarczym 2022-2023 zajętego przez JSW S.A. KWK Budryk w Ornontowicach. 1. Bocznica kolejowa do ...
10106297 2023-12-11
godz. 10:00
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W ZIELONEJ GÓRZE Wykonanie przez rzeczoznawcę majątkowego usług w zakresie szacowania wartości nieruchomości Część 1 - wykonanie operatów szacunkowych w sprawie określenia wartości lokali mieszkalnych ( poz....
10116642 2023-12-11
godz. 12:00
URZĄD MIASTA ZŁOTORYJA sporządzanie operatów szacunkowych, uproszczonych inwentaryzacji oraz przeliczenia udziałów w nieruchomościach wspólnych dla Gminy Miejskiej Złotoryja w 2024 r.
10114543 2023-12-12
godz. 14:00
URZĄD GMINY RAKÓW Wykonanie: Zadania 1 - trzech operatów szacunkowych dla potrzeb ustalenia wartości nieograniczonych w czasie służebności: 1.1 gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej dzi...
10122384 2023-12-15
godz. 15:00
URZĄD GMINY GNIEWINO Wykonanie operatów szacunkowych i opracowań związanych z gospodarowaniem gminnym zasobem nieruchomości