Zlecenie 8898414 - Wykonanie wyceny 5 nieruchomości położonych w...

   
Zamówienie 8898414 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-05-12
przedmiot zlecenia
Wykonanie wyceny 5 nieruchomości położonych w Przyprostyni i 2 położonych w Zakrzewku z tytułu wzrostu wartości nieruchomo
ci w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w celu naliczenia renty planistycznej.
Operat szacunkowy należy sporządzić zgodnie z przepisami działu IV i V ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 202lr. poz. 1899 ze zm.) i przedłożyć w jednym egzemplarzu.
branża Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja
podbranża operaty szacunkowe
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: operaty szacunkowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8900147 2022-05-25
godz. 11:00
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA W WARSZAWIE Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową ulepszeń przedmiotu dzierżawy wynikającego z wykonanych inwestycji w obrębie Stara Dąbrowa gm. Wolsztyn.
8907663 2022-05-25
godz. 12:00
URZĄD MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI PR.271.5.2022 Wykonanie 2 operatów szacunkowych i 5 analiz aktów notarialnych (2 częśći) PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 - 1 szt.
8917706 2022-05-26
godz. 00:00
STAROSTWO POWIATOWE W POLICACH Wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości oznaczonej działkami nr 10/3 o pow. 0,0741 ha, nr 10/4 o pow. 0,0154 ha i nr 10/5 o pow. 0,0125 ha, z obrębu ewidencji gruntów i budynków Sto...
8919592 2022-05-26
godz. 00:00
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. KWK PNIÓWEK wykonanie wycen majątkowych i opinii budowlanych, górniczo-geologicznych, hydrogeologicznych, rolnych, leśnych oraz koreferatów do ww. dokumentacji, inwentaryzacji jak również pełnienie spec...
8916329 2022-05-27
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W KIELCACH „Wykonanie wyceny nieruchomości związanej z realizacją bieżących zadań’’. Część 1: Oszacowanie wartości nieruchomości gruntowej dla działek, w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomości ...
8916902 2022-05-31
godz. 10:00
SOSNOWIECKIE WODOCIĄGI S.A. 57/2022/DTT/KP SUKCESYWNE SPORZĄDZANIE WYCEN: WARTOŚCI GODZIWEJ SIECI I KU-BATUROWYCH URZĄDZEŃ PRZESYŁOWYCH, WARTOŚCI RYNKOWEJ NIE-RUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH I NIEZABUDOWANYCH, WYSOKOŚCI WYNAGR...
8923463 2022-06-01
godz. 12:00
STAROSTWO POWIATOWE W STALOWEJ WOLI Wycena 1 nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 165/24 o pow 0,4558 ha, obręb 6-HSW, gm. Stalowa Wola, do jej sprzedaży użytkownikowi wieczystemu
8920817 2022-06-06
godz. 10:00
URZĄD GMINY WRĘCZYCA WIELKA Sporządzenie operatu szacunkowego wyceny wartości rynkowej prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego jako działka nr 1 o pow. 0,9921 ha położonego w obrębie Puszc...
8903369 2022-06-10
godz. 11:00
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA W WARSZAWIE Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową ulepszeń przedmiotu dzierżawy wynikającego z wykonanych inwestycji w obrębie Dąbki gm. Wyrzysk
8925181 2022-07-20
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę wykonanie wizualizacji wewnętrznych oraz rzutu mieszkań Zlecę wykonanie wizualizacji wewnętrzenej 2 obiektów oraz karte mieszkań