Zlecenie 8928848 - Wykonanie wyceny 26 nieruchomości gruntowych, położonych...

   
Zamówienie 8928848 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-05-24
przedmiot zlecenia
Wykonanie wyceny 26 nieruchomości gruntowych, położonych na terenie miasta i gminy Goleniów, w celu zaktualizowania wysokości
opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów. Szczegółowy wykaz nieruchomości znajduje się w załączniku nr 1.
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wykonanie usługi obejmuje:
dokonanie wyceny i dostarczenie operatów szacunkowych 26 nieruchomości wskazanych w załączniku, w terminie wynikającym z umowy,
usunięcie wad operatów stwierdzonych w okresie 3 lat od dnia odbioru zamówienia, w terminie wynikającym z umowy,
udzielania na piśmie niezbędnych i kompletnych wyjaśnień i odpowiedzi na każde wezwanie w terminie wynikającym z umowy,
udział w postępowaniach administracyjnych i sądowych, jeżeli zajdzie taka konieczność,
dokonanie aktualizacji operatu szacunkowego-jeżeli wykonawca złoży taką ofertę - w terminie wynikającym z umowy.
Wykonawca jest zobowiązany do pozyskania we własnym zakresie i na własny koszt informacji z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z ewidencji gruntów i budynków oraz ksiąg wieczystych.
Wykonawca wykona przedmiot umowy w sposób spełniający wymagania przepisów prawa, wynikających w szczególności z Kodeksu cywilnego, Ustawy o gospodarce nieruchomościami, Rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, oraz zgodnie ze standardami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych.
Wykonawca odpowiedzialny jest za ewentualne szkody, powstałe przy realizacji zamówienia, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, w tym ponosi odpowiedzialność za dochowanie przez podwykonawców warunków umowy. Za działania podwykonawców, w tym za szkodliwe ich działania, Wykonawca odpowiada jak za swoje własne.
branża Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja
podbranża operaty szacunkowe
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: operaty szacunkowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9012398 2022-07-05
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę opracowanie opisu technicznego wraz z częścią rysunkową magazynu hurtowni farmaceutycznej o powiechni ok 200 m2. Możliwa stała współpraca w ramach realizowanych projektów dl...
8998786 2022-07-07
godz. 11:00
URZĄD MIASTA TARNÓW Wykonanie operatów szacunkowych Część 1: Wykonanie czterech operatów szacunkowych określających wartości rynkowe nieruchomości w celu ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzros...
9012614 2022-07-07
godz. 15:30
URZĄD GMINY TARNÓW Wykonanie wyceny nieruchomości położonych w obrębie Wola Rzędzińska oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 2117/3, nr 2120/3, nr 2121/3 i nr 2124/3 - GR.6840.08....
9008866 2022-07-08
godz. 00:00
URZĄD GMINY DOBRA Sporządzenie operatu szacunkowego z wyceny służebności (pow. ok. 58 m2) w działce nr 224/2 położonej w Dobrej.
9016009 2022-07-08
godz. 00:00
STAROSTWO POWIATOWE W POLICACH Wykonania operatu szacunkowego dla gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, oddanego w użytkowanie wieczyste, oznaczonego działką nr 26/28 o pow. 0,0621 ha z obrębu Trzebież 2,...
9011884 2022-07-08
godz. 10:00
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI W RADOMIU Usługa na wykonanie 70 operatów szacunkowych, określających wartość nieruchomości położonych w Radomiu przeznaczonych pod drogi gminne Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 70 ope...
9010668 2022-07-08
godz. 13:00
URZĄD MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ Wykonanie 37 operatów szacunkowych określających wzrost wartości nieruchomości w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej (ulicy Czesława Miłosza w Busku-Zdroju)....
9008723 2022-07-11
godz. 10:00
NADLEŚNICTWO BABKI Wycena nieruchomości na potrzeby ich nabycia. Zamówienie składa się z dwóch części: Cześć I - wycena nieruchomości oznaczonej nr działek 475, 544, 545 i 671 obr. Daszewice, gm. Mo...
9010181 2022-07-14
godz. 00:00
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W PIASTOWIE Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość inwestorską nieruchomości przy ul. Traugutta 10 w Piastowie o powierzchni 2243 m2, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem dzia...
9003546 2022-08-24
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Wykonanie operatu budynku jednorodzinnego dla potrzeb banku Zlecę Wykonanie operatu szacunkowego budynku jednorodzinnego dla potrzeb banku do udzielenia kredytu. Powiat piaseczyński, gmin...