Przetarg 10276086 - Wykonanie wycen nieruchomości dla potrzeb wynikających z...

   
Analizuj Zamówienie 10276086 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2024-02-21
przedmiot ogłoszenia
Wykonanie wycen nieruchomości dla potrzeb wynikających z realizacji zadań Starosty, wykonującego zadania z zakresu administracji r
ządowej, w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa

BZP.272.24.2024
branża Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja
podbranża operaty szacunkowe
kody CPV 71354000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: operaty szacunkowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10343774 2024-04-02
godz. 00:00
Śląskie Wykonanie opinii na temat rynkowych stawek czynszowych (dalej: Opinia) dla nieruchomości o łącznej powierzchni użytkowej 169,10 m2 zlokalizowanej w Krakowie przy ulicy Rynek Główny 46/...
10366317 2024-04-02
godz. 10:00
Mazowieckie 2200055783 Operaty szacunkowe- wycena 9 nieruchomości Szanowni Państwo, ORLEN S.A prowadzi postępowanie dotyczące wykonanie operatów szacunkowych dla 9 nieruchomości położonych w mi...
10368426 2024-04-02
godz. 10:00
Śląskie Wykonanie operatu szacunkowego celem naliczenia renty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.
10366840 2024-04-04
godz. 09:00
Śląskie „Usługi wyceny nieruchomości dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej” Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wycen nieruchomości gruntowych, położonych w granicach adminis...
10384159 2024-04-05
godz. 15:00
Łódzkie Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości.
10394724 2024-04-08
godz. 07:00
Mazowieckie 2200056155 Operaty szacunkowe-3 nieruchomości Szanowni Państwo, ORLEN S.A. prowadzi postępowanie dotyczące zakupu usługi wykonania operatów szacunkowych dla nieruchomości położonyc...
10405408 2024-04-11
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości oznaczonej działką nr 2/5 o pow. 1,8913, z obrębu ewidencyjnego 3065 (Nad Odrą 65), położoną w Szczecinie wraz z usługą jednorazowe...
10394461 2024-04-16
godz. 15:00
Mazowieckie Sporządzenie pisemnej opinii, w formie operatu szacunkowego, określającego wartość poniesionych nakładów przez Dzierżawcę na nieruchomości zabudowanej położonej w Przemyślu, woj...
10423832 2024-04-18
godz. 09:00
Śląskie Świadczenie usług w zakresie wyceny nieruchomości znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa i położonych na terenie woj. śląskiego w podziale na 4 zadania Czę...
10421897 2024-04-24
godz. 15:00
Opolskie Sporządzenie wyceny nieruchomości stanowiących własność Województwa Opolskiego, położonych przy ul. Oleskiej w Opolu, obręb Zakrzów, miasto Opole, powiat m. Opole, obejmujących n...