Zlecenie 8882309 - Wykonanie wycen majątkowych i opinii budowlanych,...

   
Zamówienie 8882309 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-05-05
przedmiot zlecenia
Wykonanie wycen majątkowych i opinii budowlanych, górniczo-geologicznych, hydrogeologicznych, rolnych, leśnych oraz koreferató
w do ww. dokumentacji, inwentaryzacji jak również pełnienie specjalistycznego nadzoru inwestorskiego w okresie 01.01.2022 r. 31.12.2023 r. dla zadań związanych z usuwaniem szkód wynikających z ruchu Zakładów Górniczych JSW S.A
branża Ekonomia, prawo i organizacja, Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja, Projektowanie, Ekologia, środowisko
podbranża nadzór, kosztorys, przegląd, ekspertyzy, prognozy, operaty szacunkowe, wycena majątkowa
forma negocjacje
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: nadzór, kosztorys, przegląd , ekspertyzy, prognozy , operaty szacunkowe , wycena majątkowa

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8923356 2022-05-30
godz. 00:00
URZĄD GMINY ZAGRODNO Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie realizacji zadania pn.: Budowa inteligentnego, energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zagrodno wraz z audytem...
8922427 2022-05-30
godz. 00:00
ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE Wykonanie badań laboratoryjnych wody pod kątem bakteriologicznym w 19 szt. poidełek ulicznych będących w utrzymaniu Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie
8881003 2022-05-30
godz. 09:00
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE Wykonanie kontroli okresowych rocznych stanu technicznego budowli hydrotecznicznych innych niż wały przeciwpowodziowe wynikających z ustawy Prawo budowlane na terenie NW w Chełmie. Numer ref...
8930150 2022-05-30
godz. 09:00
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W LEGNICY Wykonanie pomiarów poziomu hałasu w otoczeniu głównych dróg w obszarze miasta Legnica, dla których przeprowadzono badania natężenia ruchu drogowego, w 16 punktach wyznaczonych przez Zamawiaj...
8909553 2022-05-30
godz. 10:00
URZĄD GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. 1.1. Przedmiotowe zamówienie obejmuje opracowanie zgodnie w zasadami określonymi w ustawie z dnia 9 październik...
8920200 2022-05-31
godz. 12:00
URZĄD GMINY LINIEWO Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją pn: Przebudowa drogi Liniewskie Góry- Lubieszynek.
8912325 2022-06-01
godz. 10:00
SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. Wykonywanie okresowych przeglądów budowlanych rocznych i pięcioletnich w zasobach własnych i zarządzanych przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Część 1: Przed...
8923586 2022-06-02
godz. 10:00
UNIWERSYTET KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu modernizacji systemu cieplno-termoenergetycznego dla budynków Kampusu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie.2. W ramach przedmiotowego z...
8919575 2022-06-09
godz. 11:00
STAROSTWO POWIATOWE W CHODZIEŻY „Przebudowa drogi powiatowej nr 1533P – ulice: Żeromskiego, Piekary, Zamkowa” – w formule zaprojektuj i wybuduj Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn....
8896659 2022-06-14
godz. 09:00
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE Wykonanie kontroli pięcioletnich i rocznych wraz z oceną stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni Legnica zgodnie z art. 62 ust...