Zlecenie 10263920 - Wykonanie wycen majątkowych i opinii budowlanych,...

   
Zamówienie 10263920 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2024-02-15
przedmiot zlecenia
Wykonanie wycen majątkowych i opinii budowlanych, górniczo-geologicznych, hydrogeologicznych, rolnych, leśnych oraz koreferatów do
ww. dokumentacji, inwentaryzacji jak również pełnienie specjalistycznego nadzoru inwestorskiego w okresie 01.01.2024 r. * 31.12.2024 r. dla zadań związanych z usuwaniem szkód wynikających z ruchu Zakładów Górniczych JSW S.A., zapraszamy do złożenia oferty cenowej dla wykonania n/w zadania:
Nr zad.
Temat
1.
Opracowanie wyceny wartości nieruchomości gruntowej, określającej wartość rynkową nieruchomości działki nr: 1266/104, położonej w Krzyżowicach, gmina Pawłowice.
2.
Opracowanie wyceny wartości nieruchomości gruntowej, określającej wartość rynkową nieruchomości działki nr: 1264/104, położonej w Krzyżowicach, gmina Pawłowice.
3.
Opracowanie wyceny wartości nieruchomości gruntowej, określającej wartość rynkową nieruchomości działki nr: 1226/158, położonej w Krzyżowicach, gmina Pawłowice.
4.
Opracowanie wyceny wartości nieruchomości gruntowej, określającej wartość rynkową nieruchomości działki nr: 1262/97, położonej w Krzyżowicach, gmina Pawłowice.
branża Geodezja, geologia, archeologia, kartografia, zagospodarowanie przestrzenne, Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja
podbranża usługi geologiczne, operaty szacunkowe
forma negocjacje
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi geologiczne , operaty szacunkowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10334200 2024-04-04
godz. 10:00
Mazowieckie Reprocessing archiwalnych wysokorozdzielczych morskich danych sejsmicznych 2D EZP.26.23.2024 **************************** UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA Sprostowanie BZP nr: 2024/BZP 00261526...
10400720 2024-04-12
godz. 08:00
Śląskie Wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego/specjalisty w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych oraz melioracji wodnej posiadającego odpowiednie uprawnienia, ce...
10403401 2024-04-12
godz. 11:00
Mazowieckie Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 5/2 obręb 32 położona w Otwocku, dla której Sąd Rejonowy w Otwo...
10433485 2024-04-19
godz. 00:00
Opolskie ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów - obręb Szymiszów dz. 950/11 ark. 7
10431950 2024-04-19
godz. 09:42
Wielkopolskie WB1-GN.272.17.2024 wykonanie 5 operatów szacunkowych w celu naliczenia opłaty adiacenckiej nieruchomości położonych w obrębie Kamionki gmina Kórnik PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 wykonan...
10428078 2024-04-23
godz. 15:30
Dolnośląskie Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową prawa własności nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Pietrzykowie, gmina...
10428102 2024-04-24
godz. 11:00
Mazowieckie KOWR OT POZNAŃ - postępowanie na wykonanie 4 operatów szacunkowych dla udziałów w nieruchomości położonej w obrębie Mórka, gm. Śrem
10424046 2024-04-25
godz. 12:00
Lubelskie Wykonanie operatów szacunkowych dla 91 sztuk nieruchomości
10456350 2024-04-25
godz. 23:59
Pomorskie Sporządzenie 1 sztuki operatu szacunkowego niezabudowanej działki 344/9 obręb 0024 (wykonanego w 2 egzemplarzach) dla zadania inwestycyjnego pn.: Regulacja Potoku Strzelniczka pomiędzy z...
10451107 2024-05-27
godz. 09:00
Mazowieckie Sporządzenie dla celu zbycia operatów szacunkowych określających wartości rynkowe nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa Agencji Mienia Wojskowego. Sporządzenie dla ...