Zlecenie 10116606 - Wykonanie wycen majątkowych i opinii budowlanych,...

   
Zamówienie 10116606 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2023-11-28
przedmiot zlecenia
Wykonanie wycen majątkowych i opinii budowlanych, górniczo-geologicznych, hydrogeologicznych, rolnych, leśnych oraz koreferatów do
ww. dokumentacji, inwentaryzacji jak również pełnienie specjalistycznego nadzoru inwestorskiego w okresie 01.01.2022 r. + 31.12.2023 r. dla zadań związanych z usuwaniem szkód wynikających z ruchu Zakładów Górniczych JSW S.A., zapraszamy do złożenia oferty cenowej dla wykonania n/w zadań:
Nr zad.
Temat
1.
Opracowanie aktualizacji wyceny wartości budynku mieszkalnego (K-570,0 m3) zlokalizowanego w Pniówku przy ul. Dąbkowej 17.
2.
Opracowanie wyceny aktualnej wartości studni zlokalizowanej na nieruchomości w Krzyżowicach przy ul. Szkolnej 49.
branża Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja
podbranża operaty szacunkowe
forma negocjacje
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: operaty szacunkowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10267512 2024-02-26
godz. 10:00
Łódzkie Świadczenie usług w zakresie wycen niezabudowanych nieruchomości rolnych i nierolnych znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa i położonych na terenie woj. łódz...
10274578 2024-02-27
godz. 10:00
Mazowieckie Sporządzenie 10 szt. operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości położonych w obrębie Maszewo Duże, Proboszczewice Nowe gm. Stara Biała, obręb Kamień Sł...
10269235 2024-02-28
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Wycena nieruchomości będących w ZWRSP na terenie pow.łobeskiego i goleniowskiego woj. zachodniopomorskiego w części objętej zasięgiem działania Zamawiającego (katalog usług) - nr ...
10213737 2024-02-29
godz. 15:00
Łódzkie Wykonanie operatu technicznego rozgraniczenia granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 269, położonej w miejscowości Krokocice, 98-240 Szadek, z działką przyl...
10262396 2024-02-29
godz. 15:30
Dolnośląskie Sporządzenie 3 opinii w formie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości dla celów ustalenie odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa w związku z wydany...
10264108 2024-03-01
godz. 10:00
Świętokrzyskie INO.271.10.2024.AS Opracowanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki ewidencyjnej 166/6 o pow. 97 m2, położonej w mi...
10268942 2024-03-01
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Sporządzenie operatów szacunkowych i ich aktualizacji, w celu określenia wartości nw. działek stanowiących własność Powiatu Gryfickiego, położonych przy ul. 3 Maja w obrębie nr 5...
10272628 2024-03-01
godz. 14:00
Dolnośląskie WPN.6812.1.2024.MK Sporządzenie operatów szacunkowych na zlecenie Gminy Siechnice w 2024 r. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 - 1 szt.
10258097 2024-03-01
godz. 15:00
Mazowieckie Sporządzenie pisemnej opinii, w formie operatu szacunkowego, określającego wartość poniesionych nakładów przez Najemcę na nieruchomości zabudowanej położonej w Przemyślu, wojewó...
10279834 2024-03-15
godz. 16:00
Mazowieckie Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości w celu ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej