Zlecenie 8054229 - Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-...

   
Zamówienie 8054229 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-03-31
przedmiot zlecenia
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej instalacji hydrantowej w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Centru
m w Szczenicie przy ul. Narutowicza 19.
Zakres opracowania:
- Wykonanie szczegółowej inwentaryzacji budowlano-instalacyjnej;
- Uzyskanie wszelkich niezbędnych wytycznych dla przedmiotowego zadania;
- Wykonania mapy do celów projektowych;
- Projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt techniczny - branży konstrukcyjnej;
- Projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt techniczny instalacji sanitarnych, instalacja hydrantowa;
- STWiOR;
- Kosztorys inwestorski;
- Przedmiar robót;
- Wykonanie wszelkich innych prac i czynności niezbędnych do kompletnego i prawidłowego wykonania remontu instalacji hydrantowej;
- Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania remontu;
- Uzyskanie dokumentacji z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń pożarowych;
-Uzyskanie decyzji administracyjnych, warunków techniczno przyłączeniowych (dotyczy wszystkich branż), lokalizacji inwestycji celu publicznego, uzgodnień, ekspertyz, odstępstw, map (do celów projektowych, zasadniczej i innych), itp. niezbędnych do pozwolenia na budowę/lub zgłoszenie;
- Pozwolenie na budowę/lub zgłoszenie;
- wielobranżową dokumentację projektowo- kosztorysowej należy opracować bez podawania znaków towarowych, z podaniem parametrów równoważności.
branża Projektowanie
podbranża projekt wod-kan, projekt w branży ochrona
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się