Przetarg 9953610 - Wykonanie usługi związanej z zagospodarowaniem zieleni...

   
Analizuj Zamówienie 9953610 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-20
przedmiot ogłoszenia
Wykonanie usługi związanej z zagospodarowaniem zieleni wokół Ronda Zespołu Mazowsze na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 720 ul.
Natalińskiej z ul. Piaseckiego – nr postępowania 241/23

1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie usługi związanej z zagospodarowaniem zieleni wokół Ronda Zespołu Mazowsze na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Natalińskiej z ul. Piaseckiego.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Dokumentacji Przetargowej (Część III SWZ) i w Przedmiarze (Część IV SWZ). 3. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.4. W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

241/23
branża Tereny zielone
podbranża zieleń
kody CPV 71351100, 77211600, 77300000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: zieleń

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10661478 2024-07-19
godz. 09:00
Świętokrzyskie Wzmocnienie potencjału gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w zakresie infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, rekreacyjno-sportowej Część 1: A. Część 1 obejmująca reali...
10649366 2024-07-19
godz. 10:30
Wielkopolskie 1. Przedmiotem zamówienia jest rewaloryzacja parku Tysiąclecia w Poznaniu, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, określonym w załączniku nr 2 do specyfikacji warunkó...
10674199 2024-07-19
godz. 15:00
Mazowieckie Utrzymanie terenów biologicznie aktywnych oraz pielęgnacji roślin w budynkach - odnowienie Umowy
10634884 2024-07-22
godz. 11:00
Pomorskie Część 1: Inwestycja obejmie Zaprojektowanie i wykonanie obiektów i urządzeń turystycznych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych na bazie których powstanie centrum aktywizacji kult...
10665669 2024-07-22
godz. 13:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz kompleksowa realizacja zadania p.n.: Budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Wspólnej obręb Słupno, ...
10674061 2024-07-24
godz. 09:00
Małopolskie Część 1: Część I: Rewitalizacja flory Parku Miejskiego im. Rodziny hr. Krasińskich w Mszanie Dolnej – Etap I – w formie Zaprojektuj i Wybuduj.1) Przedmiot zamówienia w Części I...
10674558 2024-07-24
godz. 10:00
Łódzkie Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Strykowie wraz z przebudową zbiornika wodnego w Strykowie Przedmiotem zamówienia jest przebudowa wlotu do zbiornika wodnego w Strykowie wraz z odc...
10683320 2024-07-31
godz. 10:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Utrzymanie dróg w Nadleśnictwie Chotyłów w 2024 roku”.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do SWZ ...
10677249 2024-08-30
godz. 10:00
Dolnośląskie Rewitalizacja zdegradowanego centrum Karpacza – budowa deptaka spacerowego 1. Przedmiotem zamówienia jest „Rewitalizacja zdegradowanego centrum Karpacza - budowa deptaka spacerowego”...
10681063 2024-09-04
godz. 12:00
Lubuskie Inwestycja jest dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, wobec powyższego Zamawiający wymaga : wykonania tablicy informacyjnej zgodnie z wymagan...