Przetarg 9953610 - Wykonanie usługi związanej z zagospodarowaniem zieleni...

   
Analizuj Zamówienie 9953610 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-20
przedmiot ogłoszenia
Wykonanie usługi związanej z zagospodarowaniem zieleni wokół Ronda Zespołu Mazowsze na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 720 ul.
Natalińskiej z ul. Piaseckiego – nr postępowania 241/23

1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie usługi związanej z zagospodarowaniem zieleni wokół Ronda Zespołu Mazowsze na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Natalińskiej z ul. Piaseckiego.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Dokumentacji Przetargowej (Część III SWZ) i w Przedmiarze (Część IV SWZ). 3. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.4. W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

241/23
branża Tereny zielone
podbranża zieleń
kody CPV 71351100, 77211600, 77300000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: zieleń

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10076552 2023-11-29
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOMINIE Zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie istniejącego boiska w ramach zadania pn.: „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Specjalnej w Radzyminie, ul. Komunalna 8” BZP.272.176.2023
10100539 2023-11-30
godz. 09:00
PROKURATURA REGIONALNA W LUBLINIE Kompleksowe usługi sprzątania pomieszczeń biurowych, terenu posesji oraz utrzymanie terenów zielonych, świadczone na rzecz Prokuratury Regionalnej w Lublinie Część 1: Usługa kompleksowego s...
10112620 2023-12-04
godz. 10:00
POLKOWICKI ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH Ogłoszenie o aukcji na sprzedaż drewna Sprzedaż "drewna na pniu", wyznaczonych drzew gatunku klon srebrzysty i olsza szara, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej
10047462 2023-12-04
godz. 13:00
URZĄD MIASTA TORUŃ Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej Numer referencyjny: 133/2023 1.1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej z podziałem na 12 sektorów (c...
10093419 2023-12-05
godz. 10:00
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W OPOLU Usługa polegająca na pielęgnacji zieleni na terenie Osiedli nr I, II, III i IV Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu - 4 zadania częściowe
10101271 2023-12-08
godz. 09:00
URZĄD DZIELNICY BIELANY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Zagospodarowanie terenów zieleni przy ul. Starej Baśni Przedmiot zamówienia obejmuje:a) Zabezpieczenie i wygrodzenie placu budowy,b) Usunięcie istniejącej nawierzchni utwardzonej poprzez ro...
10095687 2023-12-11
godz. 10:00
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE Sprzedaż drewna pozyskanego w wyniku realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo wodne - ul. Leonów, Nowiny Sprzedaż
10103928 2023-12-12
godz. 12:00
URZĄD GMINY KOŁO REWITALIZACJA PARKU 600-LECIA W M. KOŁO 1. Przedmiotem zamówienia jest Rewitalizacja parku 600–lecia w m. Koło. Przedmiotowy obszar ma łączną powierzchnię ok. 49 300 m2. Inwestycja zlokaliz...
10092408 2023-12-19
godz. 09:00
URZĄD MIASTA I GMINY ŚWIEBODZIN BIEŻĄCE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I ZIELENI MIEJSKIEJ NA TERENIE GMINY ŚWIEBODZIN Z PODZIAŁEM NA 5 ZADAŃ
10098305 2023-12-21
godz. 09:30
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU Roboty budowlane w zakresie konserwacji dróg krajowych - Bieżące utrzymanie dróg krajowych na terenie Rejonu w Głogowie w latach 2024-2026 z podziałem na zadania: Zadanie 2 Roboty w zakresie...