Zlecenie 8442842 - Wykonanie usługi pomiaru objetości składu węgla na...

   
Zamówienie 8442842 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-10-06
przedmiot zlecenia
Wykonanie usługi pomiaru objetości składu węgla na terenie Grupy Azoty S.A. w Tarnowie na działce 4/53 metodą lotniczego ska
ningu laserowego z załogowego lub bezzałogowego statku powietrznego.
branża Geodezja, geologia, archeologia, kartografia, zagospodarowanie przestrzenne, Usługi transportowe
podbranża usługi geodezyjne, inwentaryzacje, transport
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi geodezyjne, inwentaryzacje , transport

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8485573 2021-10-29
godz. 00:00
SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE świadczenie usług transportowych na rzecz Sądu Rejonowego w Częstochowie w 2022 roku. Zakres i dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2. 3.2. Zamawiający nie dopuszcza skła...
8478798 2021-10-29
godz. 10:00
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KRASNYMSTAWIE Wykonanie projektu podziału nieruchomości w celu poszerzenia pasa drogowego drogi powiatowej Nr 3114L Chorupnik - Piaski Szlacheckie - Izbica od km 0+980 do km 5+838 dł. 4,858 km". 1. Przed...
8476860 2021-10-29
godz. 12:00
TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O. Świadczenie usług transportu automatów do gier
8469340 2021-11-03
godz. 10:00
URZĄD GMINY ROGOWO RIDiGP.271.2.149.2021.ZP Wykonania robót geologicznych otworu rozpoznawczo – eksploatacyjnego (studziennego) w m. Budzisław (dz. nr 98/7) na budowę nowego ujęcia wody i stacji uzdatniania wo...
8488811 2021-11-03
godz. 23:59
FIRMA CHEMICZNA ANTOS RYSZARD ANTOS Przygotowanie do wdrożenia modelu biznesowego internacjonalizacji Firmy Chemicznej ANTOS Usługi doradcze świadczone przez podmioty zewnętrzne związane z internacjonalizacją na rynkach Niemi...
8493550 2021-11-04
godz. 11:00
BIURO ROZWOJU GDAŃSKA „Pozyskanie i opracowanie danych przestrzennych miasta Gdańska” 1 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: 1) wykonaniu cyfrowych fotogrametrycznych zdjęć lotniczych miasta,2) opra...
8476016 2021-11-05
godz. 00:00
ROYAL M. WITKOWSKI & A. CIELECKI wykonanie powierzchniowej inwenatryzacji architektoniczno-budowlanej budynku przy ul. Adama Mickiewicza nr 46 w Bielsku-Białej.
8475993 2021-11-09
godz. 23:59
LOTOS OIL SP. Z O.O. Świadczenie usług transportowych w zakresie obsługi dostaw drobnicy od dostawców do LOTOS Oil Sp. z o.o. oraz obsługi dostaw do klientów LOTOS Oil Sp. z o.o. transportem całopojazdowym FTL w...
8458127 2021-11-15
godz. 08:00
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. Zakup usługi przewozu surowców produkcyjnych transportem kolejowym do Jednostek Wytwórczych PGE GiEK S.A., PGE EC S.A. i ZEW KOGENERACJA S.A. w latach 2022 ÷ 2024 Przedmiotem Zamówienia jes...
8453698 2021-11-30
godz. 15:00
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATOR W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Wykonanie kompleksowej obsługi geodezyjnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej LOKATOR w roku 2022.