Przetarg 7765704 - „Wykonanie usługi pn.:Zadanie Nr 1 – wykonanie...

   
Analizuj Zamówienie 7765704 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-10-20
przedmiot ogłoszenia
„Wykonanie usługi pn.:Zadanie Nr 1 – wykonanie ekspertyzy technicznej przepustu sklepionego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 8
96 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne w km 21783;Zadanie Nr 2 – wykonanie ekspertyzy technicznej mostu przez pot. Jabłonkaw m. Łubne w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko – Cisna w km 26049”
Numer referencyjny: PZDW/WZP/243/WM/44/2020

Zamówienie obejmuje:
Zakres usług określony został W Formularzu cenowym ( Rozdział III SIWZ) w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (Rozdział IV SIWZ) oraz Istotnych Postanowieniach Umowy (Rozdział V SIWZ).
Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia na okres min. 3 lat.
branża Projektowanie
podbranża nadzór, kosztorys, przegląd
kody CPV 71631450
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się