Zlecenie 10106982 - Wykonanie usługi pn. Wycena nieruchomości gruntowych,...

   
Zamówienie 10106982 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2023-11-24
przedmiot zlecenia
Wykonanie usługi pn. Wycena nieruchomości gruntowych, polegającej na wykonaniu operatów szacunkowych wraz z aktualizacją, określaj
ących wartość rynkową niezabudowanych działek gruntu wraz z ewentualnym udziałem w drodze, stanowiących własność Zamawiającego, oznaczonych w rejestrze gruntów nr:
Etap I:
> 4/87 obręb 0005, gmina Miasto Stargard, powiat stargardzki;
> 5/12 obręb 0005, gmina Miasto Stargard, powiat stargardzki;
> 5/13 obręb 0005, gmina Miasto Stargard, powiat stargardzki;
> 30/59 obręb 0013 Lipnik gmina Stargard, powiat stargardzki;
> 30/34 obręb 0013 Lipnik gmina Stargard, powiat stargardzki;
> 30/99 obręb 0013 Lipnik gmina Stargard, powiat stargardzki;
> 27/59 obręb 0013 Lipnik gmina Stargard, powiat stargardzki
wraz z udziałem w działkach oznaczonych w rejestrze nr: 27/53 obręb 0013 Lipnik gmina Stargard, powiat stargardzki; 27/70 obręb 0013 Lipnik gmina Stargard, powiat stargardzki;
> 27/60 obręb 0013 Lipnik gmina Stargard, powiat stargardzki; wraz z udziałem w działce oznaczonej w rejestrze nr:
27/70 obręb 0013 Lipnik gmina Stargard, powiat stargardzki
> 27/61 obręb 0013 Lipnik gmina Stargard, powiat stargardzki wraz z udziałem w działce oznaczonej w rejestrze nr:
27/70 obręb 0013 Lipnik gmina Stargard, powiat stargardzki;
> 27/64 obręb 0013 Lipnik gmina Stargard, powiat stargardzki wraz z udziałem w działce oznaczonej w rejestrze nr:
27/70 obręb 0013 Lipnik gmina Stargard, powiat stargardzki;
Etap II:
> 23/68 obręb 0013 Lipnik gmina Stargard, powiat stargardzki
branża Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja
podbranża operaty szacunkowe
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: operaty szacunkowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10661365 2024-07-16
godz. 00:00
Podlaskie ustalenie ceny nieruchomości na potrzeby sprzedaży nieruchomości na podstawie art. 40a Ustawy o lasach (tj f) Należy ustalić wartość ww. służebności (wynagrodzenie za ustanowienie ...
10671265 2024-07-16
godz. 09:00
Mazowieckie Usługa sporządzenia operatów szacunkowych w celu określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w Radomiu przy ulicy: Beliny – Prażmowskiego, ...
10676435 2024-07-18
godz. 00:00
Dolnośląskie Sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Kudowie-Zdroju przy ul. Fabrycznej oznaczonej geodezyjnie jako działki ...
10676397 2024-07-18
godz. 00:00
Dolnośląskie sporządzenie opinii dotyczącej określenia wartości nakładów koniecznych poniesionych przez osobę fizyczną na roboty remontowo - budowlane na nieruchomości zabudowanej budynkiem mies...
10672773 2024-07-19
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Sporządzenie operatu szacunkowego z wyceny nieruchomości stanowiącej działkę nr 111 o powierzchni 0.0081 ha, położoną w Bezrzeczu. Celem wykonania operatu jest zbycie działki w celu...
10679136 2024-07-19
godz. 09:00
Śląskie wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową samodzielnych lokali mieszkalnych
10686631 2024-07-22
godz. 13:00
Mazowieckie 8 operatów art. 73 i art. 98 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 8 operatów - 1 usługa
10686665 2024-07-22
godz. 14:00
Mazowieckie 3 operaty art. 98 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 3 operaty - 1 szt.
10685129 2024-07-30
godz. 11:00
Śląskie OZ/261/8-PT/SZW/2024 Szacowanie wartości zamówienia - Budowa oraz wyposażenie układu do monitorowania i sterowania obiektów sieciowych eksploatowanych przez PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śl...
10679322 2024-07-31
godz. 11:00
Mazowieckie KOWR OT Poznań - postępowanie na wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości położonej w obrębie Lubcz Mały, gm. Krzyż Wlkp. Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 30 ust. 4 ...