Zlecenie 10106982 - Wykonanie usługi pn. Wycena nieruchomości gruntowych,...

   
Zamówienie 10106982 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2023-11-24
przedmiot zlecenia
Wykonanie usługi pn. Wycena nieruchomości gruntowych, polegającej na wykonaniu operatów szacunkowych wraz z aktualizacją, określaj
ących wartość rynkową niezabudowanych działek gruntu wraz z ewentualnym udziałem w drodze, stanowiących własność Zamawiającego, oznaczonych w rejestrze gruntów nr:
Etap I:
> 4/87 obręb 0005, gmina Miasto Stargard, powiat stargardzki;
> 5/12 obręb 0005, gmina Miasto Stargard, powiat stargardzki;
> 5/13 obręb 0005, gmina Miasto Stargard, powiat stargardzki;
> 30/59 obręb 0013 Lipnik gmina Stargard, powiat stargardzki;
> 30/34 obręb 0013 Lipnik gmina Stargard, powiat stargardzki;
> 30/99 obręb 0013 Lipnik gmina Stargard, powiat stargardzki;
> 27/59 obręb 0013 Lipnik gmina Stargard, powiat stargardzki
wraz z udziałem w działkach oznaczonych w rejestrze nr: 27/53 obręb 0013 Lipnik gmina Stargard, powiat stargardzki; 27/70 obręb 0013 Lipnik gmina Stargard, powiat stargardzki;
> 27/60 obręb 0013 Lipnik gmina Stargard, powiat stargardzki; wraz z udziałem w działce oznaczonej w rejestrze nr:
27/70 obręb 0013 Lipnik gmina Stargard, powiat stargardzki
> 27/61 obręb 0013 Lipnik gmina Stargard, powiat stargardzki wraz z udziałem w działce oznaczonej w rejestrze nr:
27/70 obręb 0013 Lipnik gmina Stargard, powiat stargardzki;
> 27/64 obręb 0013 Lipnik gmina Stargard, powiat stargardzki wraz z udziałem w działce oznaczonej w rejestrze nr:
27/70 obręb 0013 Lipnik gmina Stargard, powiat stargardzki;
Etap II:
> 23/68 obręb 0013 Lipnik gmina Stargard, powiat stargardzki
branża Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja
podbranża operaty szacunkowe
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: operaty szacunkowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10276174 2024-02-26
godz. 09:30
Warmińsko-Mazurskie DZP.271.10.2024.AD Wykonanie 3 operatów szacunkowych nieruchomości zabudowanych. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Wykonanie 3 operatów szacunkowych nieruchomości zabudowanych Cena netto ofert...
10258931 2024-02-26
godz. 10:00
Mazowieckie Wycena nieruchomości i lokali znajdujących się na terenie m.st. Warszawy (numer postępowania UD-IX-ZP-7-2024) Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania wycen nieruchomości i lok...
10272237 2024-02-26
godz. 12:00
Pomorskie Sporządzenie opinii w formie operatu szacunkowego w celu określenia wartości nieruchomości budynkowej, w celu ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu wywłaszczenia na podstawie art...
10269688 2024-02-27
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Wycena nieruchomości dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu Część 1: Wycena nieruchomości będących własnością Powiatu Inowrocławskiego Część 2: Sporządzanie op...
10278070 2024-02-27
godz. 10:00
Lubelskie SPORZĄDZENIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH DLA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH DO USTALENIA sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości gruntowych położonych w: 1.1. Jednostka ewidencyjna ...
10274443 2024-02-28
godz. 11:00
Mazowieckie Wykonanie operatu szacunkowego na potrzebę ustalenia odszkodowania - dz. nr ewid. 195/9 z obrębu 43 zajętej pod część drogi publicznej gminnej - ul. Bazarowej w Otwocku.
10276086 2024-02-29
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie wycen nieruchomości dla potrzeb wynikających z realizacji zadań Starosty, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, w oparciu o obowiązujące w tym zakresie prze...
10272531 2024-02-29
godz. 10:00
Dolnośląskie Wykonywanie wycen nieruchomości dla Gminy Miejskiej Głogów w 2024 roku – cześć I, II, III Część 1: 1) Cześć I – wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych na potrzeby pr...
10278774 2024-03-01
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonywanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości niezabudowanych oraz służebności gruntowych i przesyłu. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatów szac...
10271238 2024-03-04
godz. 14:00
Pomorskie Wykonanie wycen nieruchomości na potrzeby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Sopotu.