Przetarg 9939782 - Wykonanie usługi drukowania wydawnictw: „Talent...

   
Analizuj Zamówienie 9939782 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-14
przedmiot ogłoszenia
Wykonanie usługi drukowania wydawnictw: „Talent fotograficzny Agnieszki Osieckiej” i Krystian Lupa „Wyspa”

Część 1: Część 1 zam
ówienia obejmuje druk wydawnictwa „Talent fotograficzny Agnieszki Osieckiej” o następujących parametrach: format: 230x165 mm (pion)objętość: 232 stronpapier: Pergraphica Natural Smooth 120 g (lub równoważnej jakości)kolor: 44szycie i klejenieokładka: kreda mat 350 g, 44, folia antystretch lakier uv miejscowy skrzydełko przednienakład: 1000 sztukwydawnictwo posiada numer ISBN

Część 2: Część 2 zamówienia obejmuje druk wydawnictwa Krystian Lupa „Wyspa” o następujących parametrach:format: 165 x 230mm (pion)kolor: 11 (czarny)papier: PERGRAPHICA Natural Smooth 120g (lub równoważnej jakości) objętość: 240 stronszycie i klejenieokładka: kolor 40, papier: PERGRAPHICA Natural Smooth 300g (lub równoważnej jakości), folia matowa lakier UV miejscowynakład: 350 sztukwydawnictwo posiada numer ISBN

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00405860/01 z dnia: 2023-09-20
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 2.9. Numer planu postępowań w BZP Przed zmianą:
2023/BZP 00033607/04/P
Po zmianie:
2023/BZP 00033607/05/P
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 1) Przed zmianą:
Część 1 zamówienia obejmuje druk wydawnictwa „Talent fotograficzny Agnieszki Osieckiej” o następujących parametrach:
format: 230x165 mm (pion)
objętość: 232 stron
papier: Pergraphica Natural Smooth 120 g (lub równoważnej jakości)
kolor: 44
szycie i klejenie
okładka: kreda mat 350 g, 44, folia antystretch lakier uv miejscowy skrzydełko przednie
nakład: 1000 sztuk
wydawnictwo posiada numer ISBN
Po zmianie:
Część 1 zamówienia obejmuje druk wydawnictwa „Talent fotograficzny Agnieszki Osieckiej” o następujących parametrach:
format: 230x165 mm (pion)
objętość 248 stron
papier: Pergraphica Natural Smooth 120 g (lub równoważnej jakości)
kolor: 11 (czarny)
szycie i klejenie
okładka: kreda mat 350 g, 11 (czarny), folia antystretch lakier uv miejscowy skrzydełko przednie
nakład: 1000 sztuk
wydawnictwo posiada numer ISBN
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-09-22 09:30
Po zmianie:
2023-09-25 13:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-09-22 10:00
Po zmianie:
2023-09-25 13:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-10-21
Po zmianie:
2023-10-24
branża Poligrafia, Wydawnictwa
podbranża czasopisma, książki, kalendarze, usługi kserograficzne, poligraficzne, inne
kody CPV 79823000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: czasopisma, książki, kalendarze , usługi kserograficzne, poligraficzne, inne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10107900 2023-12-04
godz. 10:00
MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W SULEJÓWKU Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wydrukowaniu „Józef Piłsudski i jego żołnierze w 1915 roku. Znad Nidy na Wołyń” dla Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. ZP/MJP/13/202...
10125593 2023-12-05
godz. 09:00
URZĄD MIASTA WODZISŁAW ŚLĄSKI Zakup wraz z dostawą książki pt. Dbam o przyrodę Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.
10110997 2023-12-05
godz. 10:00
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM W KRAKOWIE 1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy usług w zakresie dostępu do podręczników w wersji online w roku 2024 dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w...
10116061 2023-12-05
godz. 23:59
ZARZĄD TERENÓW PUBLICZNYCH W WARSZAWIE Dostawa do siedziby Zarządu Terenów Publicznych prenumerowanej prasy oraz dzienników periodycznych w okresie od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku
10109875 2023-12-06
godz. 09:00
WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY W WARSZAWIE Usługa prenumeraty dostępu on-line do zintegrowanej platformy informacji medycznej oraz internetowej platformy informacyjnej Część 1: Prenumerata dostępu on-line do zintegrowanej platformy ...
10116510 2023-12-07
godz. 10:00
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa naukowych czasopism zagranicznych i baz danych w 2024 roku dla Politechniki Wrocławskiej.2. Kod CPV: 22212000-9 Czasopisma.3. Miejsce dostawy: Politech...
10121635 2023-12-08
godz. 11:00
URZĄD GMINY DOPIEWO „Świadczenie usług obejmujących druk czasopisma gminnego, jego pakowania i dostarczenia w cyklach miesięcznych w 2024 roku” 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79800000-2 Usługi drukowania i...
10127654 2023-12-12
godz. 10:00
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W LUBLINIE Opracowanie graficzne, skład edytorski, łamanie oraz wydrukowanie i zszycie broszury (1000 egz.) oraz dodruk broszury (500 egz.) na potrzeby Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublinie...
10094879 2023-12-28
godz. 10:00
INSTYTUT LITERATURY Usługa wykonania 3 partii pakietów książek wraz z ich dystrybucją i dostawą dla Instytutu Literatury.
10122103 2024-01-08
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI Zakup i dostawa prasy codziennej, czasopism fachowych i elektronicznego dostępu do pozycji prasowych dla Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, ul. Głogowskiego 3/5 w 2024 roku