Przetarg 7877108 - Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie...

   
Analizuj Zamówienie 7877108 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-12-15
przedmiot ogłoszenia
Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Nawojowa w roku 2021 Numer referencyjny: SA.270.1.4.2020
W
artość bez VAT: 1 426 408.11 PLN
Pakiet 01 – leśnictwo: FeleczynZakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, ochrony przeciwpożarowej, zagospodarowania turystycznego, gospodarki łąkowo-rolnej, gospodarki szkółkarskiej, nasiennictwa i selekcji, łowiectwa, użytkowania ubocznego lasu, stanu posiadania oraz utrzymania infrastruktury leśnej wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ na który składają się:— Załącznik nr 3.1 – rozmiar prac według grup czynności,— Załącznik nr 3.2 – układ sortymentowy pozyskania drewna,— Załącznik nr 3.3 – zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień pozyskania oraz stref odległości zrywki.Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1–3.3 mają charakter szacunkowy.Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa decyzja nr 67 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych. Określony z tej decyzji szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.Szczegółowy opis technologii wykonania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 SIWZ.Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.
Pakiet 02 – Gospodarstwo Szkółkarskie FeleczynZakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, ochrony przeciwpożarowej, zagospodarowania turystycznego, gospodarki łąkowo-rolnej, gospodarki szkółkarskiej, nasiennictwa i selekcji, łowiectwa, użytkowania ubocznego lasu, stanu posiadania oraz utrzymania infrastruktury leśnej wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ na który składają się:— Załącznik nr 3.1 – rozmiar prac według grup czynności,— Załącznik nr 3.2 – układ sortymentowy pozyskania drewna,— Załącznik nr 3.3 – zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień pozyskania oraz stref odległości zrywki.Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1–3.3 mają charakter szacunkowy.Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa decyzja nr 67 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych. Określony z tej decyzji szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.Szczegółowy opis technologii wykonania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 SIWZ.Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.
branża Leśnictwo, rolnictwo, hodowla
podbranża usługi związane z leśnictwem, rolnictwem
kody CPV 75251120, 77100000, 77200000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211200, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77231600, 77600000, 90620000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się