Przetarg 7888559 - wykonanie robót w zakresie nawierzchni na terenie...

   
Analizuj Zamówienie 7888559 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-12-21
przedmiot ogłoszenia
wykonanie robót w zakresie nawierzchni na terenie nieruchomości położonych przy ul. Krasińskiego 36-44, ul. Łuczniczej 12-36
oraz ul. A. Walentynowicz 5,5b, ul. Kleeberga 11b oraz ul. Łukasińskiego 30h i 30g w Szczecinie
Numer referencyjny: Pn90/DZE/2020

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót w zakresie nawierzchni na terenie nieruchomości położonych przy ul. Krasińskiego 36-44, ul. Łuczniczej 12-36 oraz ul. A. Walentynowicz 5,5b, ul. Kleeberga 11b oraz ul. Łukasińskiego 30h i 30g w Szczecinie, stanowiących własność Zamawiającego.
2. Szczegółowe wymagania i zakres rzeczowy robót ujęty został w załączonych do niniejszej SIWZ:
2.1. Przedmiary robót – załącznik nr 1,
2.2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - załącznik nr 2,
2.3. Zdjęcia – załącznik nr 10
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45233200
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się