Przetarg 7667442 - Wykonanie robót remontowo – budowlanych kwater/lokali...

   
Analizuj Zamówienie 7667442 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-08-31
przedmiot ogłoszenia
Wykonanie robót remontowo – budowlanych kwater/lokali mieszkalnych w zasobie OReg AMW Zielona Góra związane ze zmianą użytk
ownika
Numer referencyjny: DZP-OZ.2610.425.2020

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowo – budowlanych kwater/lokali mieszkalnych w zasobie OReg AMW Zielona Góra związane ze zmianą użytkownika.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na niżej wymienione części zamówienia:
Część nr 1 zamówienia – Realizacja remontu kwater/lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem związane ze zmianą lokatora w miejscowościach: Międzyrzecz , ul. Malczewskiego 4F/5, Wędrzyn 48A/4.
Część nr 2 zamówienia – Realizacja remontu kwater/lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem związane ze zmianą lokatora w miejscowości: Świętoszów, ul. Szkolna 1A/14 i 22B/7.
Część nr 3 zamówienia – Realizacja remontu kwater/lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem związane ze zmianą lokatora w miejscowościach: Sulechów, ul. Wojska Polskiego 40C/7, Zielona Góra, ul. Strumykowa 10B/7 i 31A/8.
Część nr 4 zamówienia – Realizacja remontu kwater/lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem związane ze zmianą lokatora w miejscowości: Żagań, ul. Karpińskiego 7/11 i 3/1.
Część nr 5 zamówienia – Realizacja remontu kwater/lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem związane ze zmianą lokatora w miejscowości: Żagań, ul. Koszarowa 3A/6
i ul. Dworcowa 36/8 i 32/2.
3. Ofertę można złożyć na wszystkie części lub na dowolną ilość części zamówienia
4. Przedmiotem zamówienia jest remont 12 lokali mieszkalnych o średniej powierzchni około 50 m2 z podziałem na 4 części zamówienia. Zamawiający przewiduje wykonywanie w lokalach mieszkalnych, zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, n/w roboty remontowe i prace naprawcze:
4.1. W zakresie branży ogólnobudowlanej:
1) zrywanie posadzek z tworzyw sztucznych,
2) odgrzybienie ścian i sufitów,
3) rozbieranie posadzek z płytek, masy lastryko oraz betonowych,
4) rozbieranie posadzek z deszczułek, podłóg z desek i wykładzin, paneli podłogowych,
5) wykonywanie podłoży betonowych lub innych,
6) wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych oraz termicznych posadzek, ścian i sufitów,
7) skucie tynków,
8) demontaż stolarki drzwiowej,
9) demontaż stolarki okiennej,
10) demontaż podokienników wewnętrznych i zewnętrznych,
11) demontaż szaf, boazerii, itp.,
12) obsadzanie ościeżnic drzwiowych zewnętrznych i wewnętrznych,
13) prace rozbiórkowe ścian działowych z cegły, żelbetu, płyt gipsowo kartonowych, gazobetonu oraz innych materiałów budowlanych,
14) usunięcie lamperii i tapet, wykwitów, pleśni,
15) murowanie ścianek działowych,
16) obsadzenie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych,
17) wykonywanie tynków na ścianach i ościeżach, sufitach,
18) montaż kratek wentylacyjnych,
19) wykonywanie gładzi gipsowej ścian i sufitów,
20) wyrównywanie podłoży masą samopoziomującą,
21) układanie okładzin ściennych z glazury,
22) układanie okładzin podłogowych płytek z terakoty i gresu,
23) wykonanie cokolików z gresu i terakoty,
24) układanie paneli podłogowych, wykładziny,
25) cyklinowanie i lakierowanie podłóg i posadzek z drewna,
26) malowanie ścian i sufitów,
27) malowanie stolarki drzwiowej, stolarki okiennej, grzejników, rur, balustrad balkonowych,
28) dopasowanie skrzydeł drzwiowych i okiennych, założenie okuć, klamek, zamków,
29) montaż stolarki drzwiowej,
30) montaż stolarki okiennej,
31) szklenie ram okiennych lub drzwiowych,
32) wykonanie ścian oraz sufitów z płyt gipsowo-kartonowych,
33) wywiezienie gruzu i innych materiałów z rozbiórki wraz z ich utylizacją,
34) inne roboty remontowo-budowlane nie objęte wykazem.

4.2. W zakresie branży sanitarnej:
1) roboty demontażowe w zakresie instalacji wod.-kan, wentylacji, gazu,
2) układanie rurociągów wody zimnej i ciepłej, rurociągów kanalizacji sanitarnej oraz instalacji gazu i centralnego ogrzewania, i instalacji wentylacji,
3) wykonywanie podejść do przyborów,
4) montaż armatury odcinającej,
5) montaż przyborów sanitarnych,
6) montaż urządzeń grzewczych,
7) montaż urządzeń związanych z wentylacją,
8) wykonywanie prób szczelności poszczególnych instalacji ze sporządzeniem opinii/protokołów z prób lub badań dla Zakładu Gazowego (wymagane przed zamontowaniem licznika),
9) izolacje przewodów zabudowanych,
10) inne roboty z zakresu instalacji sanitarnych nie objęte wykazem.

4.3. W zakresie branży elektrycznej:
1) roboty demontażowe osprzętu elektrycznego i teletechnicznego oraz opraw oświetleniowych,
2) wymiana tablic licznikowych,
3) układanie przewodów instalacji elektrycznej i przewodów multimedialnych,
4) montaż osprzętu elektrycznego i teletechnicznego oraz opraw oświetleniowych,
5) wymiana WLZ pomiędzy tablicą mieszkaniową a tablicą piętrową,
6) pomiary elektryczne powykonawcze ze sporządzeniem opinii/protokołów z prób lub badań dla Zakładu Energetycznego (wymagane przed zamontowaniem licznika),
7) inne roboty z zakresu instalacji elektrycznych i teletechnicznych nie objęte wykazem.
4.4 Zamawiający wymaga 24 miesięcznego okresu rękojmi i minimum 24 miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1a i 1b do SIWZ.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Realizacja remontu kwater/lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem związane ze zmianą lokatora w miejscowościach: Międzyrzecz , ul. Malczewskiego 4F/5, Wędrzyn 48A/4
Przedmiotem zamówienia jest remont kwater/lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem związane ze zmianą lokatora w miejscowościac: Międzyrzecz , ul. Malczewskiego 4F/5, Wędrzyn 48A/4. 1.1. W zakresie branży ogólnobudowlanej: 1) zrywanie posadzek z tworzyw sztucznych, 2) odgrzybienie ścian i sufitów, 3) rozbieranie posadzek z płytek, masy lastryko oraz betonowych, 4) rozbieranie posadzek z deszczułek, podłóg z desek i wykładzin, paneli podłogowych, 5) wykonywanie podłoży betonowych lub innych, 6) wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych oraz termicznych posadzek, ścian i sufitów, 7) skucie tynków, 8) demontaż stolarki drzwiowej, 9) demontaż stolarki okiennej, 10) demontaż podokienników wewnętrznych i zewnętrznych, 11) demontaż szaf, boazerii, itp., 12) obsadzanie ościeżnic drzwiowych zewnętrznych i wewnętrznych, 13) prace rozbiórkowe ścian działowych z cegły, żelbetu, płyt gipsowo kartonowych, gazobetonu oraz innych materiałów budowlanych, 14) usunięcie lamperii i tapet, wykwitów, pleśni, 15) murowanie ścianek działowych, 16) obsadzenie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, 17) wykonywanie tynków na ścianach i ościeżach, sufitach, 18) montaż kratek wentylacyjnych, 19) wykonywanie gładzi gipsowej ścian i sufitów, 20) wyrównywanie podłoży masą samopoziomującą, 21) układanie okładzin ściennych z glazury, 22) układanie okładzin podłogowych płytek z terakoty i gresu, 23) wykonanie cokolików z gresu i terakoty, 24) układanie paneli podłogowych, wykładziny, 25) cyklinowanie i lakierowanie podłóg i posadzek z drewna, 26) malowanie ścian i sufitów, 27) malowanie stolarki drzwiowej, stolarki okiennej, grzejników, rur, balustrad balkonowych, 28) dopasowanie skrzydeł drzwiowych i okiennych, założenie okuć, klamek, zamków, 29) montaż stolarki drzwiowej, 30) montaż stolarki okiennej, 31) szklenie ram okiennych lub drzwiowych, 32) wykonanie ścian oraz sufitów z płyt gipsowo-kartonowych, 33) wywiezienie gruzu i innych materiałów z rozbiórki wraz z ich utylizacją, 34) inne roboty remontowo-budowlane nie objęte wykazem. 1.2. W zakresie branży sanitarnej: 1) roboty demontażowe w zakresie instalacji wod.-kan, wentylacji, gazu, 2) układanie rurociągów wody zimnej i ciepłej, rurociągów kanalizacji sanitarnej oraz instalacji gazu i centralnego ogrzewania, i instalacji wentylacji, 3) wykonywanie podejść do przyborów, 4) montaż armatury odcinającej, 5) montaż przyborów sanitarnych, 6) montaż urządzeń grzewczych, 7) montaż urządzeń związanych z wentylacją, 8) wykonywanie prób szczelności poszczególnych instalacji ze sporządzeniem opinii/protokołów z prób lub badań dla Zakładu Gazowego (wymagane przed zamontowaniem licznika), 9) izolacje przewodów zabudowanych, 10) inne roboty z zakresu instalacji sanitarnych nie objęte wykazem. 1.3. W zakresie branży elektrycznej: 1) roboty demontażowe osprzętu elektrycznego i teletechnicznego oraz opraw oświetleniowych, 2) wymiana tablic licznikowych, 3) układanie przewodów instalacji elektrycznej i przewodów multimedialnych, 4) montaż osprzętu elektrycznego i teletechnicznego oraz opraw oświetleniowych, 5) wymiana WLZ pomiędzy tablicą mieszkaniową a tablicą piętrową, 6) pomiary elektryczne powykonawcze ze sporządzeniem opinii/protokołów z prób lub badań dla Zakładu Energetycznego (wymagane przed zamontowaniem licznika), 7) inne roboty z zakresu instalacji elektrycznych i teletechnicznych nie objęte wykazem. 1.4 Zamawiający wymaga 24 miesięcznego okresu rękojmi i minimum 24 miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1a i 1b do SIWZ

Część nr: 2 Nazwa: Realizacja remontu kwater/lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem związane ze zmianą lokatora w miejscowości: Świętoszów, ul. Szkolna 1A/14 i 22B/7
Przedmiotem zamówienia jest remont kwater/lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem związane ze zmianą lokatora w miejscowości: Świętoszów, ul. Szkolna 1A/14 i 22B/7. 1.1. W zakresie branży ogólnobudowlanej: 1) zrywanie posadzek z tworzyw sztucznych, 2) odgrzybienie ścian i sufitów, 3) rozbieranie posadzek z płytek, masy lastryko oraz betonowych, 4) rozbieranie posadzek z deszczułek, podłóg z desek i wykładzin, paneli podłogowych, 5) wykonywanie podłoży betonowych lub innych, 6) wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych oraz termicznych posadzek, ścian i sufitów, 7) skucie tynków, 8) demontaż stolarki drzwiowej, 9) demontaż stolarki okiennej, 10) demontaż podokienników wewnętrznych i zewnętrznych, 11) demontaż szaf, boazerii, itp., 12) obsadzanie ościeżnic drzwiowych zewnętrznych i wewnętrznych, 13) prace rozbiórkowe ścian działowych z cegły, żelbetu, płyt gipsowo kartonowych, gazobetonu oraz innych materiałów budowlanych, 14) usunięcie lamperii i tapet, wykwitów, pleśni, 15) murowanie ścianek działowych, 16) obsadzenie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, 17) wykonywanie tynków na ścianach i ościeżach, sufitach, 18) montaż kratek wentylacyjnych, 19) wykonywanie gładzi gipsowej ścian i sufitów, 20) wyrównywanie podłoży masą samopoziomującą, 21) układanie okładzin ściennych z glazury, 22) układanie okładzin podłogowych płytek z terakoty i gresu, 23) wykonanie cokolików z gresu i terakoty, 24) układanie paneli podłogowych, wykładziny, 25) cyklinowanie i lakierowanie podłóg i posadzek z drewna, 26) malowanie ścian i sufitów, 27) malowanie stolarki drzwiowej, stolarki okiennej, grzejników, rur, balustrad balkonowych, 28) dopasowanie skrzydeł drzwiowych i okiennych, założenie okuć, klamek, zamków, 29) montaż stolarki drzwiowej, 30) montaż stolarki okiennej, 31) szklenie ram okiennych lub drzwiowych, 32) wykonanie ścian oraz sufitów z płyt gipsowo-kartonowych, 33) wywiezienie gruzu i innych materiałów z rozbiórki wraz z ich utylizacją, 34) inne roboty remontowo-budowlane nie objęte wykazem. 1.2. W zakresie branży sanitarnej: 1) roboty demontażowe w zakresie instalacji wod.-kan, wentylacji, gazu, 2) układanie rurociągów wody zimnej i ciepłej, rurociągów kanalizacji sanitarnej oraz instalacji gazu i centralnego ogrzewania, i instalacji wentylacji, 3) wykonywanie podejść do przyborów, 4) montaż armatury odcinającej, 5) montaż przyborów sanitarnych, 6) montaż urządzeń grzewczych, 7) montaż urządzeń związanych z wentylacją, 8) wykonywanie prób szczelności poszczególnych instalacji ze sporządzeniem opinii/protokołów z prób lub badań dla Zakładu Gazowego (wymagane przed zamontowaniem licznika), 9) izolacje przewodów zabudowanych, 10) inne roboty z zakresu instalacji sanitarnych nie objęte wykazem. 1.3. W zakresie branży elektrycznej: 1) roboty demontażowe osprzętu elektrycznego i teletechnicznego oraz opraw oświetleniowych, 2) wymiana tablic licznikowych, 3) układanie przewodów instalacji elektrycznej i przewodów multimedialnych, 4) montaż osprzętu elektrycznego i teletechnicznego oraz opraw oświetleniowych, 5) wymiana WLZ pomiędzy tablicą mieszkaniową a tablicą piętrową, 6) pomiary elektryczne powykonawcze ze sporządzeniem opinii/protokołów z prób lub badań dla Zakładu Energetycznego (wymagane przed zamontowaniem licznika), 7) inne roboty z zakresu instalacji elektrycznych i teletechnicznych nie objęte wykazem. 1.4 Zamawiający wymaga 24 miesięcznego okresu rękojmi i minimum 24 miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1a i 1b do SIWZ

Część nr: 3 Nazwa: Realizacja remontu kwater/lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem związane ze zmianą lokatora w miejscowościach: Sulechów, ul. Wojska Polskiego 40C/7, Zielona Góra, ul. Strumykowa 10B/7 i 31A/8
Przedmiotem zamówienia jest remont kwater/lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem związane ze zmianą lokatora w w miejscowościach: Sulechów, ul. Wojska Polskiego 40C/7, Zielona Góra, ul. Strumykowa 10B/7 i 31A/8. 1.1. W zakresie branży ogólnobudowlanej: 1) zrywanie posadzek z tworzyw sztucznych, 2) odgrzybienie ścian i sufitów, 3) rozbieranie posadzek z płytek, masy lastryko oraz betonowych, 4) rozbieranie posadzek z deszczułek, podłóg z desek i wykładzin, paneli podłogowych, 5) wykonywanie podłoży betonowych lub innych, 6) wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych oraz termicznych posadzek, ścian i sufitów, 7) skucie tynków, 8) demontaż stolarki drzwiowej, 9) demontaż stolarki okiennej, 10) demontaż podokienników wewnętrznych i zewnętrznych, 11) demontaż szaf, boazerii, itp., 12) obsadzanie ościeżnic drzwiowych zewnętrznych i wewnętrznych, 13) prace rozbiórkowe ścian działowych z cegły, żelbetu, płyt gipsowo kartonowych, gazobetonu oraz innych materiałów budowlanych, 14) usunięcie lamperii i tapet, wykwitów, pleśni, 15) murowanie ścianek działowych, 16) obsadzenie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, 17) wykonywanie tynków na ścianach i ościeżach, sufitach, 18) montaż kratek wentylacyjnych, 19) wykonywanie gładzi gipsowej ścian i sufitów, 20) wyrównywanie podłoży masą samopoziomującą, 21) układanie okładzin ściennych z glazury, 22) układanie okładzin podłogowych płytek z terakoty i gresu, 23) wykonanie cokolików z gresu i terakoty, 24) układanie paneli podłogowych, wykładziny, 25) cyklinowanie i lakierowanie podłóg i posadzek z drewna, 26) malowanie ścian i sufitów, 27) malowanie stolarki drzwiowej, stolarki okiennej, grzejników, rur, balustrad balkonowych, 28) dopasowanie skrzydeł drzwiowych i okiennych, założenie okuć, klamek, zamków, 29) montaż stolarki drzwiowej, 30) montaż stolarki okiennej, 31) szklenie ram okiennych lub drzwiowych, 32) wykonanie ścian oraz sufitów z płyt gipsowo-kartonowych, 33) wywiezienie gruzu i innych materiałów z rozbiórki wraz z ich utylizacją, 34) inne roboty remontowo-budowlane nie objęte wykazem. 1.2. W zakresie branży sanitarnej: 1) roboty demontażowe w zakresie instalacji wod.-kan, wentylacji, gazu, 2) układanie rurociągów wody zimnej i ciepłej, rurociągów kanalizacji sanitarnej oraz instalacji gazu i centralnego ogrzewania, i instalacji wentylacji, 3) wykonywanie podejść do przyborów, 4) montaż armatury odcinającej, 5) montaż przyborów sanitarnych, 6) montaż urządzeń grzewczych, 7) montaż urządzeń związanych z wentylacją, 8) wykonywanie prób szczelności poszczególnych instalacji ze sporządzeniem opinii/protokołów z prób lub badań dla Zakładu Gazowego (wymagane przed zamontowaniem licznika), 9) izolacje przewodów zabudowanych, 10) inne roboty z zakresu instalacji sanitarnych nie objęte wykazem. 1.3. W zakresie branży elektrycznej: 1) roboty demontażowe osprzętu elektrycznego i teletechnicznego oraz opraw oświetleniowych, 2) wymiana tablic licznikowych, 3) układanie przewodów instalacji elektrycznej i przewodów multimedialnych, 4) montaż osprzętu elektrycznego i teletechnicznego oraz opraw oświetleniowych, 5) wymiana WLZ pomiędzy tablicą mieszkaniową a tablicą piętrową, 6) pomiary elektryczne powykonawcze ze sporządzeniem opinii/protokołów z prób lub badań dla Zakładu Energetycznego (wymagane przed zamontowaniem licznika), 7) inne roboty z zakresu instalacji elektrycznych i teletechnicznych nie objęte wykazem. 1.4 Zamawiający wymaga 24 miesięcznego okresu rękojmi i minimum 24 miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1a i 1b do SIWZ

Część nr: 4 Nazwa: Realizacja remontu kwater/lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem związane ze zmianą lokatora w miejscowości: Żagań, ul. Karpińskiego 7/11 i 3/1
Przedmiotem zamówienia jest remont kwater/lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem związane ze zmianą lokatora w w miejscowości: Żagań, ul. Karpińskiego 7/11 i 3/1. 1.1. W zakresie branży ogólnobudowlanej: 1) zrywanie posadzek z tworzyw sztucznych, 2) odgrzybienie ścian i sufitów, 3) rozbieranie posadzek z płytek, masy lastryko oraz betonowych, 4) rozbieranie posadzek z deszczułek, podłóg z desek i wykładzin, paneli podłogowych, 5) wykonywanie podłoży betonowych lub innych, 6) wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych oraz termicznych posadzek, ścian i sufitów, 7) skucie tynków, 8) demontaż stolarki drzwiowej, 9) demontaż stolarki okiennej, 10) demontaż podokienników wewnętrznych i zewnętrznych, 11) demontaż szaf, boazerii, itp., 12) obsadzanie ościeżnic drzwiowych zewnętrznych i wewnętrznych, 13) prace rozbiórkowe ścian działowych z cegły, żelbetu, płyt gipsowo kartonowych, gazobetonu oraz innych materiałów budowlanych, 14) usunięcie lamperii i tapet, wykwitów, pleśni, 15) murowanie ścianek działowych, 16) obsadzenie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, 17) wykonywanie tynków na ścianach i ościeżach, sufitach, 18) montaż kratek wentylacyjnych, 19) wykonywanie gładzi gipsowej ścian i sufitów, 20) wyrównywanie podłoży masą samopoziomującą, 21) układanie okładzin ściennych z glazury, 22) układanie okładzin podłogowych płytek z terakoty i gresu, 23) wykonanie cokolików z gresu i terakoty, 24) układanie paneli podłogowych, wykładziny, 25) cyklinowanie i lakierowanie podłóg i posadzek z drewna, 26) malowanie ścian i sufitów, 27) malowanie stolarki drzwiowej, stolarki okiennej, grzejników, rur, balustrad balkonowych, 28) dopasowanie skrzydeł drzwiowych i okiennych, założenie okuć, klamek, zamków, 29) montaż stolarki drzwiowej, 30) montaż stolarki okiennej, 31) szklenie ram okiennych lub drzwiowych, 32) wykonanie ścian oraz sufitów z płyt gipsowo-kartonowych, 33) wywiezienie gruzu i innych materiałów z rozbiórki wraz z ich utylizacją, 34) inne roboty remontowo-budowlane nie objęte wykazem. 1.2. W zakresie branży sanitarnej: 1) roboty demontażowe w zakresie instalacji wod.-kan, wentylacji, gazu, 2) układanie rurociągów wody zimnej i ciepłej, rurociągów kanalizacji sanitarnej oraz instalacji gazu i centralnego ogrzewania, i instalacji wentylacji, 3) wykonywanie podejść do przyborów, 4) montaż armatury odcinającej, 5) montaż przyborów sanitarnych, 6) montaż urządzeń grzewczych, 7) montaż urządzeń związanych z wentylacją, 8) wykonywanie prób szczelności poszczególnych instalacji ze sporządzeniem opinii/protokołów z prób lub badań dla Zakładu Gazowego (wymagane przed zamontowaniem licznika), 9) izolacje przewodów zabudowanych, 10) inne roboty z zakresu instalacji sanitarnych nie objęte wykazem. 1.3. W zakresie branży elektrycznej: 1) roboty demontażowe osprzętu elektrycznego i teletechnicznego oraz opraw oświetleniowych, 2) wymiana tablic licznikowych, 3) układanie przewodów instalacji elektrycznej i przewodów multimedialnych, 4) montaż osprzętu elektrycznego i teletechnicznego oraz opraw oświetleniowych, 5) wymiana WLZ pomiędzy tablicą mieszkaniową a tablicą piętrową, 6) pomiary elektryczne powykonawcze ze sporządzeniem opinii/protokołów z prób lub badań dla Zakładu Energetycznego (wymagane przed zamontowaniem licznika), 7) inne roboty z zakresu instalacji elektrycznych i teletechnicznych nie objęte wykazem. 1.4 Zamawiający wymaga 24 miesięcznego okresu rękojmi i minimum 24 miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1a i 1b do SIWZ

Część nr: 5 Nazwa: Realizacja remontu kwater/lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem związane ze zmianą lokatora w miejscowości: Żagań, ul. Koszarowa 3A/6 i ul. Dworcowa 36/8 i 32/2
Przedmiotem zamówienia jest remont kwater/lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem związane ze zmianą lokatora w miejscowości: Żagań, ul. Koszarowa 3A/6 i ul. Dworcowa 36/8 i 32/2 . 1.1. W zakresie branży ogólnobudowlanej: 1) zrywanie posadzek z tworzyw sztucznych, 2) odgrzybienie ścian i sufitów, 3) rozbieranie posadzek z płytek, masy lastryko oraz betonowych, 4) rozbieranie posadzek z deszczułek, podłóg z desek i wykładzin, paneli podłogowych, 5) wykonywanie podłoży betonowych lub innych, 6) wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych oraz termicznych posadzek, ścian i sufitów, 7) skucie tynków, 8) demontaż stolarki drzwiowej, 9) demontaż stolarki okiennej, 10) demontaż podokienników wewnętrznych i zewnętrznych, 11) demontaż szaf, boazerii, itp., 12) obsadzanie ościeżnic drzwiowych zewnętrznych i wewnętrznych, 13) prace rozbiórkowe ścian działowych z cegły, żelbetu, płyt gipsowo kartonowych, gazobetonu oraz innych materiałów budowlanych, 14) usunięcie lamperii i tapet, wykwitów, pleśni, 15) murowanie ścianek działowych, 16) obsadzenie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, 17) wykonywanie tynków na ścianach i ościeżach, sufitach, 18) montaż kratek wentylacyjnych, 19) wykonywanie gładzi gipsowej ścian i sufitów, 20) wyrównywanie podłoży masą samopoziomującą, 21) układanie okładzin ściennych z glazury, 22) układanie okładzin podłogowych płytek z terakoty i gresu, 23) wykonanie cokolików z gresu i terakoty, 24) układanie paneli podłogowych, wykładziny, 25) cyklinowanie i lakierowanie podłóg i posadzek z drewna, 26) malowanie ścian i sufitów, 27) malowanie stolarki drzwiowej, stolarki okiennej, grzejników, rur, balustrad balkonowych, 28) dopasowanie skrzydeł drzwiowych i okiennych, założenie okuć, klamek, zamków, 29) montaż stolarki drzwiowej, 30) montaż stolarki okiennej, 31) szklenie ram okiennych lub drzwiowych, 32) wykonanie ścian oraz sufitów z płyt gipsowo-kartonowych, 33) wywiezienie gruzu i innych materiałów z rozbiórki wraz z ich utylizacją, 34) inne roboty remontowo-budowlane nie objęte wykazem. 1.2. W zakresie branży sanitarnej: 1) roboty demontażowe w zakresie instalacji wod.-kan, wentylacji, gazu, 2) układanie rurociągów wody zimnej i ciepłej, rurociągów kanalizacji sanitarnej oraz instalacji gazu i centralnego ogrzewania, i instalacji wentylacji, 3) wykonywanie podejść do przyborów, 4) montaż armatury odcinającej, 5) montaż przyborów sanitarnych, 6) montaż urządzeń grzewczych, 7) montaż urządzeń związanych z wentylacją, 8) wykonywanie prób szczelności poszczególnych instalacji ze sporządzeniem opinii/protokołów z prób lub badań dla Zakładu Gazowego (wymagane przed zamontowaniem licznika), 9) izolacje przewodów zabudowanych, 10) inne roboty z zakresu instalacji sanitarnych nie objęte wykazem. 1.3. W zakresie branży elektrycznej: 1) roboty demontażowe osprzętu elektrycznego i teletechnicznego oraz opraw oświetleniowych, 2) wymiana tablic licznikowych, 3) układanie przewodów instalacji elektrycznej i przewodów multimedialnych, 4) montaż osprzętu elektrycznego i teletechnicznego oraz opraw oświetleniowych, 5) wymiana WLZ pomiędzy tablicą mieszkaniową a tablicą piętrową, 6) pomiary elektryczne powykonawcze ze sporządzeniem opinii/protokołów z prób lub badań dla Zakładu Energetycznego (wymagane przed zamontowaniem licznika), 7) inne roboty z zakresu instalacji elektrycznych i teletechnicznych nie objęte wykazem. 1.4 Zamawiający wymaga 24 miesięcznego okresu rękojmi i minimum 24 miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1a i 1b do SIWZ
branża Budowlana - remonty, wykończenia
podbranża malowanie, remont, wykończenie
kody CPV 45310000, 45330000, 45420000, 45453000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się