Przetarg 7745969 - Wykonanie robót budowlanych z projektem...

   
Analizuj Zamówienie 7745969 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-10-12
przedmiot ogłoszenia
Wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym: Strachocice-Kolonia Dobra obszar wiejski nr dział.: 3 sprawa ZN/6
913/4646MZI/2020/2000651
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Elektroenergetyczne przyłącze kablowe nN dla zasilania stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY
nr TUR 3073 w m. Strachocice-Kolonia gm. Dobra, Wykonanie elektroenergetycznego przyłącza kablowego nN dla zasilania stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY nr TUR 3073 w m. Strachocice-Kolonia gm. Dobra.
Janów Brudzew gmina wiejska nr dział.: 255/1 sprawa ZN/6914/4646MZI/2020/2000718
Wykonanie elektroenergetycznego przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku
mieszkalnego-jednorodzinnego w m. Janów gm. Brudzew., Opracowanie
dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Elektroenergetyczne przyłącze kablowe
nN dla zasilania budynku mieszkalnego - jednorodzinnego w m. Janów gm.
Brudzew
Turek Turek gmina miejska ul. Korytkowska nr dział.: 782/8 sprawa ZN/6915/4646MZI/2020/2000942
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Elektroenergetyczne przyłącze kablowe nN dla zasilania budynku mieszkalnego usługowego w m. Turek,
ul. Korytkowska gm. Turek, Wykonanie elektroenergetycznego przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku usługowego w m. Turek, ul. Korytkowska gm. Turek.
Mariantów Władysławów gmina wiejska nr dział.: 53/6 sprawa ZN/6916/4646MZI/2020/2000950
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Elektroenergetyczne
przyłącze kablowe nN dla zasilania budynku mieszkalnego - jednorodzinnego w m.
Mariantów gm. Władysławów, Wykonanie elektroenergetycznego przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku mieszkalnego-jednorodzinnego w m.
Mariantów gm. Władysławów.
Dąbie Dąbie miasto ul. Łęczycka 57 nr dział.: 125/1 sprawa ZN/6917/4646MZI/2020/2001045
Wykonanie elektroenergetycznego przyłącza kablowego nN dla zasilania obiektu
produkcyjnego w m. Dąbie, ul. Łęczycka 57 gm. Dąbie., Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn./'Elektroenergetyczne przyłącze kablowe nN dla zasilania obiektu produkcyjnego w m. Dąbie, ul. Łęczycka gm. Dąbie
Spycimierz-Kolonia Uniejów obszar wiejski nr dział.: 210/1 sprawa ZN/6918/4646MZI/2020/2001085
Wykonanie elektroenergetycznego przyłącza kablowego nN dla zasilania altany w
m. Spycimierz-Kolonia gm. Uniejów., Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn./'Elektroenergetyczne przyłącze kablowe nN dla zasilania altany w m.
Spycimierz-Kolonia gm. Uniejów
branża Energoelektryczna, Projektowanie
podbranża sieci zewnętrzne, projekt energoelektryczny
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie, Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się