Przetarg 7521661 - Wykonanie robót budowlanych z projektem...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7521661 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-06-08
przedmiot ogłoszenia
Wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym: Dzierżązna Turek gmina wiejska nr dział.: 255/10 sprawa ZN/4023
/4646MZI/2020/1904338
Wykonanie elektroenergetycznego przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku mieszkalnego-jednorodzinnego w m. Dzierżązna gm. Turek., Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn./'Elektroenergetyczne przyłącze kablowe nN dla zasilania budynku mieszkalnego - jednorodzinnego w m. Dzierżązna gm.
Turek
Obrębizna Turek gmina wiejska nr dział.: 5150/40 sprawa ZN/4024/4646MZI/2020/1904362
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Elektroenergetyczne przyłącze kablowe nN dla zasilania budynku mieszkalnego - jednorodzinnego w m.
Obrębizna gm. Turek, Wykonanie elektroenergetycznego przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku mieszkalnego-jednorodzinnego w m. Obrębizna gm. Turek.
Wilamów Uniejów obszar wiejski 29 nr dział.: 539/1 sprawa ZN/4025/4646MZI/2020/1904364
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Elektroenergetyczne
przyłącze kablowe nN dla zasilania budynku mieszkalnego w m. Wilamów 29 gm.
Uniejów, Wykonanie elektroenergetycznego przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku mieszkalnego w m. Wilamów 29 gm. Uniejów.
Malanów Malanów gmina wiejska ul. Kaliska 16 nr dział.: 119 sprawa ZN/4026/4646MZI/2020/1904365
Wykonanie elektroenergetycznego przyłącza kablowego nN dla zasilania hali produkcyjnej w m. Malanów, ul. Kaliska 16 gm. Malanów., Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.Elektroenergetyczne przyłącze kablowe nN dla zasilania hali produkcyjnej w m. Malanów, ul. Kaliska 16 gm. Malanów
Dziadowice Malanów gmina wiejska nr dział.: 752 sprawa ZN/4027/4646MZI/2020/1904406
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn./'Elektroenergetyczne przyłącze kablowe nN dla zasilania budynku mieszkalnego - jednorodzinnego w m.
Dziadowice gm. Malanów, Wykonanie elektroenergetycznego przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku mieszkalnego-jednorodzinnego w m. Dziadowice gm. Malanów.
Zieleń Uniejów obszar wiejski nr dział.: 20 sprawa ZN/4028/4646MZI/2020/1904464
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Elektroenergetyczne przyłącze kablowe nN dla zasilania przepompowni ścieków PI w m. Zieleń gm.
Uniejów, Wykonanie elektroenergetycznego przyłącza kablowego nN dla zasilania przepompowni ścieków PI w m. Zieleń gm. Uniejów.
Słodków-Kolonia Turek gmina wiejska ul. Dębowa nr dział.: 135/42, 135/41 sprawa ZN/4029/4646MZI/2020/1904489
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn./'Elektroenergetyczne przyłącze kablowe nN dla zasilania budynku mieszkalnego - jednorodzinnego w m.
Słodków-Kolonia, ul. Dębowa gm. Turek, Wykonanie elektroenergetycznego przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku mieszkalnego-jednorodzinnego w m. Słodków Kolonia, ul. Dębowa gm. Turek.
Skęczniew Dobra obszar wiejski nr dział.: 186/22 sprawa ZN/4030/4646MZI/2020/1904491
Wykonanie elektroenergetycznego przyłącza kablowego nN dla zasilania altany w m. Skęczniew gm. Dobra., Opracowanie dokumentami projektowej dla zadania
pn.: Elektroenergetyczne przyłącze kablowe nN dla zasilania altany w m. Skęczniew
gm. Dobra
branża Energoelektryczna, Projektowanie
podbranża sieci zewnętrzne, projekt energoelektryczny
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie, Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się