Przetarg 8267296 - Wykonanie robót budowlanych z projektem...

   
Analizuj Zamówienie 8267296 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-07-14
przedmiot ogłoszenia
Wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym:
1 Gdynia Gdynia gmina miejska - nr dzial.: 860
824#Budowa linii
kablowej SN-15kV wraz ze złączem kablowym ZK-15kV 3-polowe
wg. warunków przyłączenia oraz zał. graficznych, 818#Budowa linii kablowej SN-
15kV wraz ze złączem kablowym ZK-15kV 3-polowe wg. dokumentacji projektowej
sprawa ZN/5289/303MZI/2021/2103056
2 Gdynia Gdynia gmina miejska - nr dzial.: 862
824#Budowa linii kablowej SN-15kV wraz ze złączem kablowym ZK-15kV 3-polowe
wg. warunków przyłączenia oraz zał. graficznych, 818#Budowa linii kablowej SN-
15kV wraz ze złączem kablowym ZK-15kV 3-polowe
sprawa ZN/5290/303MZI/2021/2103057
3 Gdynia Gdynia gmina miejska - nr dzial.: 164
824#Budowa linii kablowej SN-15kV wraz ze złączem kablowym SN-15kV 3-
polowym wg. warunków przyłączenia oraz zał. graficznych, 818#Budowa linii
kablowej SN-15kV wraz ze złączem kablowym SN-15kV 3-polowym sterowanym
radiowo wg. dokumentacji projektowej
sprawa ZN/5291/303MZI/2021/2103059
branża Energoelektryczna, Projektowanie
podbranża sieci zewnętrzne, projekt energoelektryczny
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się