Przetarg 7426095 - Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu POIiŚ...

   
Analizuj Zamówienie 7426095
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-04-14
przedmiot ogłoszenia
Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu POIiŚ 5.1-11.2 pn.: „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa
Dorohusk na odcinku Warszawa–Otwock–Dęblin–Lublin, etap II”
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na odcinku Warszawa Wschodnia Osobowa – Warszawa Wawer wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i robotami w zakresie branży sterowanie ruchem kolejowym i telekomunikacyjnej.Zakres zamówienia obejmuje rozbudowę linii kolejowej nr 506 na odcinku Warszawa Gocławek – Warszawa Wawer, kompleksową wielobranżową modernizację linii kolejowej nr 506 Warszawa Antoninów – Warszawa Gocławek oraz linii kolejowej nr 7 na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Wawer w km 4,900 – 13,810, w tym:1.1. realizację robót w zakresach:1) nawierzchnia i podtorze;2) urządzenia sterowania ruchem kolejowym (srk);3) urządzenia i systemy telekomunikacyjne;4) sieć trakcyjna wraz z zasilaniem;5) urządzenia i układy elektroenergetyki do 1 kV;6) obiekty inżynieryjne;7) perony i obiekty kubaturowe;8) przejścia i przejazdy;9) geologia;10) zabudowa urządzeń CSDIP;1.2. opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją robót:1) urządzenia sterowania ruchem kolejowym (srk);2) urządzenia i systemy telekomunikacyjne;1.3. realizację robót polegających na budowie obiektów służących ochronie środowiska;1.4. dokumentację powykonawczą, w tym:• opracowanie regulaminów technicznych, we współpracy z Zamawiającym, na podstawie Instrukcji Ir-3, po zakończeniu robót budowlanych, w zakresie wszystkich branż,• opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej:— pikietażu linii i profilu podłużnego linii kolejowej,— protokołów zdawczo-odbiorczych znaków regulacji osi toru,— numerycznej mapy sytuacyjno-wysokościowej z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą,• opracowanie dokumentacji z założenia oraz pomiaru Kolejowej podstawowej osnowy geodezyjnej oraz kolejowej osnowy specjalnej,• opracowanie nowych schematów posterunków ruchu oraz punktów ekspedycyjnych.
branża Drogownictwo
podbranża linie kolejowe, tramwajowe
kody CPV 45000000, 45200000, 45230000, 45231400, 45234000, 45234100, 45234113, 45234115, 45234116, 71322000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie, Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się