Przetarg 7322423 - Wykonanie robót budowlanych w branży elektroenergetycznej...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7322423 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-02-07
przedmiot ogłoszenia
Wykonanie robót budowlanych w branży elektroenergetycznej na terenie działania OŁD w RE Sieradz w podziale na 3 zadania:Zadani
e 1: Przebudowa LSN Łask 2 - Przylesie, stacji 15/0,4 kV oraz linii nN - 3-0870 Ostrów, gm. Łask - Etap 1;Zadanie 2: Modernizacja odgałęzienia linii SN zasilająca stację Dąbrowa K.R. nr 3-1356 oraz modernizacja stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 3-1356 Dąbrówka K.R. w miejscowości Dąbrowa Wielka, gm. Sieradz;Zadanie 3: Przebudowa sieci SN, linia 15kV relacji Jawor – Polmozbyt.
branża Energoelektryczna
podbranża sieci zewnętrzne
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się