Przetarg 8180892 - Wykonanie robót budowlanych: Rumia Rumia gmina miejska ul....

   
Analizuj Zamówienie 8180892 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-06-02
przedmiot ogłoszenia
Wykonanie robót budowlanych:
Rumia Rumia gmina miejska ul. Łąkowa - nr dzial.: 22-71/11 sprawa ZN/4267/3232MZI/2021/2101744
8
18#Wykonanie robót: Montaż zabezpieczenia przedlicznikowego w istn. złączu
kablowym 0,4kV dla potrzeb zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
dz.nr 71/11 w m.Rumia, gm.Rumia, ul.Łąkowa, na podstawie aktualizacji WP- P/20/058740.
Łężyce Wejherowo gmina wiejska ul. Topolowa - nr dzial.: 0009-12/34 sprawa ZN/4266/3232MZI/2021/2002954
818#Wykonanie robót: Budowa linii kablowej nn - 0,4kV w oparciu o dokumentację projektową nr 2/090/2021, dla zasilania budynku hali magazynowej z częścią biurowo-socjalną w m.Łężyce, gm.Wejherowo, ul.Topolowa, dz. nr 12/34.
Rumia Rumia gmina miejska ul. Mieszka I 21 nr dzial.: 429/1 sprawa ZN/4265/3232MZI/2021/2003584
818#Wykonanie robót: Budowa przyłącza kablowego nn - 0,4kV w oparciu o dokumentację projektową nr 2/107/2021, dla zasilania budynku mieszkalnego - jednorodzinnego w m.Rumia, gm.Rumia, ul.Mieszka I 21, dz. nr 429/1.
Rumia Rumia gmina miejska ul. Jana Kazimierza - nr dzial.: 0012-326 sprawa ZN/4264/3232MZI/2021/2101679
818#Wykonanie robót: Wymiana istn. złącza kablowego 0,4kV dla potrzeb zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dz.nr 326 w m.Rumia, gm.Rumia, ul.Jana
Kazimierza, na podstawie WP-P/21/001985.
Rumia Rumia gmina miejska ul. Wiązowa - nr dzial.: 71/13 sprawa ZN/4263/3232MZI/2021/2101667
818#Wykonanie robót: Montaż zabezpieczenia przedlicznikowego w istn. złączu
kablowym 0,4kV dla potrzeb zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
dz.nr 71/13 w m.Rumia, gm.Rumia, ul.Wiązowa, na podstawie WP-P/20/071100.
Kazimierz Kosakowo gmina wiejska ul. Świętego Marka nr dzial.: 1190/7 sprawa ZN/4262/3232MZI/2021/2004366
818#Wykonanie robót: Budowa linii kablowej nn - 0,4kV w oparciu o dokumentację projektową nr 2/062/2021, dla zasilania budynku mieszkalnego - jednorodzinnego
w m.Kazimierz, gm.Kosakowo, ul.św.Marka, dz. nr 1190/7.
Mosty Kosakowo gmina wiejska ul. Turkusowa - nr dzial.: 0006-1444 sprawa ZN/4261/3232MZI/2021/2004526
818#Wykonanie robót: Budowa linii kablowej nn - 0,4kV w oparciu o dokumentację projektową nr 2/074/2021, dla zasilania budynku mieszkalnego - jednorodzinnego
w m.Mosty, gm.Kosakowo, ul.Turkusowa, dz. nr 1444.
Gdynia Gdynia gmina miejska ul. Szyprów 13 nr dzial.: 22-2092 sprawa ZN/4259/3232MZI/2021/2101439
818#Wykonanie robót: Wymiana istn. złącza kablowego 0,4kV dla potrzeb zasilania
budynku mieszkalnego dwulokalowego, dz.nr 2092 w m.Gdynia, gm.Gdynia, ul.Szyprów 13, na podstawie WP-P/20/008199.
Gdynia Gdynia gmina miejska ul. Czapli 11 nr dzial.: 0011-2351 sprawa ZN/4257/3232MZI/2021/2101682
818#Wykonanie robót: Wymiana zabezpieczenia przedlicznikowego w istn. złączu kablowym 0,4kV dla potrzeb zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
dz.nr 2351 w m.Gdynia, gm.Gdynia, ul.Czapli 11, na podstawie WP-P/21/015981.
branża Energoelektryczna
podbranża sieci zewnętrzne
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się