Zlecenie 10213935 - Wykonanie robót budowlanych polegających na: rozbiórka...

   
Zamówienie 10213935
źródło Internet
data publikacji 2024-01-22
przedmiot zlecenia
Wykonanie robót budowlanych polegających na: rozbiórka drogi dojazdowej zrealizowanej z prefabrykowanych płyt żelbetowych typu yom
b na odcinku o długości 280m (wykonanej z dwóch pasów o szerokości lm każdy z wewnętrzną przestrzenią) oraz utwardzenia o długości lOOm i szerokości 3m usyt. na terenie działki nr 29/133 w Baninie, gm. Żukowo.
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10432539 2024-04-29
godz. 09:00
Pomorskie Budowa wiat na stadionie w Główczycach. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie wiat oraz utwardzenia terenu pod wiatami na stadionie w Główczycach. ZP.2...
10432518 2024-04-29
godz. 10:00
Śląskie BZP.271.7.2024 "Budowa wybiegu dla psów w Tarnowskich Górach - dzielnica Lasowice" Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na budowie wybiegu dla psów w Tarnowskich Gó...
10439443 2024-04-30
godz. 08:00
Mazowieckie Wykonanie robót budowlano-montażowych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Podleśnej i Lema w Radomiu” Przedmiotem zamówienia jes...
10440372 2024-04-30
godz. 09:00
Pomorskie Przebudowa drogi gminnej nr 165015G Gołczewo – Jamno w systemie zaprojektuj i wybuduj w zakresie zaprojektowania i wykonania nawierzchni na dz. nr 63/1, dz. nr 76 obręb Jamno oraz na dz....
10442553 2024-04-30
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gulbiny Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Gulbiny, w istniejącym pasie drogowym, w gminie Brzuze.Dr...
10440499 2024-04-30
godz. 10:00
Mazowieckie Modernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Białobrzegach Przedmiot zamówienia i nazwa zadania.Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych i modernizacyjnyc...
10446586 2024-05-06
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Remont zniszczonych nawierzchni na drogach powiatowych w obszarze Powiatu Szczecineckiego. 1. Przedmiotem inwestycji jest remont zniszczonych nawierzchni dróg powiatowych poprzez wykonanie...
10450074 2024-05-07
godz. 08:00
Mazowieckie Remont drogi wojewódzkiej nr 573 od km 13+194 do km 14+567 odc. Helenów - Bierzewice – nr postępowania 091/24 1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont drogi wojewódzkiej nr 573 od km 1...
10451113 2024-05-17
godz. 09:30
Małopolskie Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowych rozbudowy dróg gminnych na terenie Gminy Wielka Wieś z podziałem na zadania, wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień, decyzji, zezwoleń ...
10309915 2024-06-17
godz. 23:59
Kujawsko-Pomorskie Modernizacja układu torowego Zajezdni Tramwajowej wraz z niezbędną infrastrukturą. Przedmiotem niniejszego zamierzenia budowlanego jest „Modernizacja układu torowego Zajezdni Tramwajo...