Przetarg 8910179 - Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie...

   
Analizuj Zamówienie 8910179 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2022-05-17
przedmiot ogłoszenia
Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie instalacji magazynowania wody na ZPW Modry Dwór
1. Przedmiotem zamówi
enia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie instalacji magazynowania wody na ZPW Mokry Dwór.
2. Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia zostały zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym zał. nr 1 do specyfikacji, na który składa się dokumentacja projektowa opracowana przez PROINVEST sp. z o.o., ul. Stanisława Kamińskiego 40, 63-900 Rawicz
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie instalacji magazynowania wody na ZPW Mokry Dwór.
branża Wodno - kanalizacyjna
podbranża instalacje wewnętrzne, obszary wodne i hydrotechnika
kody CPV 45262600
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: instalacje wewnętrzne , obszary wodne i hydrotechnika

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9020578 2022-07-12
godz. 07:20
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KONINIE ZDP.UD.2230.14.2022 Odmulenie rowu przy drodze powiatowej nr 4320P w miejscowości Lipice PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Odmulenie rowu przy drodze powiatowej nr 4320P w miejscowości Lipice Za...
9002259 2022-07-12
godz. 10:00
URZĄD GMINY TURAWA 1. Przedmiotem zamówienia jest Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia ośrodka zdrowia wraz z punktem szczepień w Turawie.Projekt współfinansowany ze środków Rządowego Funduszu...
9012659 2022-07-12
godz. 10:00
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE ZARZĄD ZLEWNI W KRAKOWIE Zasypanie i wyrównanie kolein w drodze przywałowej w km 11+980-12+500 wału lewego rzeki Raby
9003748 2022-07-13
godz. 10:00
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA OSIEDLE MŁODYCH W POZNANIU KIEROWNICTWO OSIEDLA LECHA I CZECHA Wykonanie dostawy oraz dostawy z wymianą wodomierzy zimnej i ciepłej wody z możliwością zdalnego odczytu oraz systemem inkasenckim na osiedlach Lecha i Czecha w Poznaniu.
9024150 2022-07-13
godz. 15:00
STEICO SP. Z O.O. Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej oraz wody bytowej w hali Flex W5 oraz przyległych pomieszczeń sanitarnych na terenie zakładu produkcyjnego STEICO w m. Osła gm. Gromadka
9022140 2022-07-14
godz. 00:00
GDYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA Wymiana 13 pionów instalacji zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji w technologii tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych.
8986509 2022-07-18
godz. 11:00
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE Usługi związane z utrzymaniem wałów przeciwpowodziowych na terenie działalności Zarządu Zlewni w Krośnie Numer referencyjny: RZ.ROZ.2810.38.2022 Przedmiotem zamówienia są: „Usłu...
9016618 2022-07-21
godz. 00:00
ADMINISTRACJA DOMÓW MIESZKALNYCH W GOŁDAPI SP. Z O.O. montaż kotła c.o wraz z montażem wkładu kominowego, wymianą pionów kanalizacyjnych w lokalu nr 2 przy ul. Mazurskiej 11 ( zabytek ) w Gołdapi oraz robotami towarzyszącymi
9020534 2022-07-21
godz. 09:00
POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wymiana poziomu wody wraz z armaturą odcinającą i modernizacja ciągu hydrantowego w DS Alaska w Zabrzu przy ul. Jagiellońskiej 38. Znak sprawy: IA1.284.50.2022.MR 1. Przedmiotem zamów...
8923683 2022-08-19
godz. 10:00
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY Budowa Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brodnicy im. R. Czerwiakowskiego Numer referencyjny: SZP.251.10.22 1. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę Cen...