Przetarg 9702954 - wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji...

   
Analizuj Zamówienie 9702954 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-05-26
przedmiot ogłoszenia
wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji węzła CWU wraz z zasobnikami CWU oraz niezbędnymi zmianami instalacy
jnymi w kotłowni PCR im. dr Jadwigi Titz - Kosko w Sopocie Sp. z o.o.

2. Zakres prac obejmuje: Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne:- odcięcie instalacji na czas modernzacji,- włączenie w istniejące instalacje,- montaż rurociągów z rur stalowych, - montaż armatury, - montaż armatury na rurociągach: odcinającej, kontrolno-pomiarowej,- płukanie instalacji c.o., cwu,- próby szczelności i instalacji grzewczych, - próba szczelności „na gorąco” z wykonaniem regulacji obiegów grzewczych,- usunięcie ewentualnych usterek,- izolacja termiczna i oznakowanie rurociągów,- demontaż istniejących instalacji, - demontaż istniejących zasobników wody, - demontaż istniejących pomp,- demontaż istniejących wymienników ciepła,- montaż zasobników C.W.U.,- montaż pomp obiegowych,- montaż wymienników ciepła, - montaż rozdzielacza sinusoidalnego,- montaż instalacji sterowania automatyką kotłowni,Roboty instalacyjne:- transport i składowanie materiałów, - demontaż istniejącej instalacji elektrycznej i rozdzielnic, - wykonanie nowych instalacji elektrycznych i automatyki kotłowni,- montaż nowej rozdzielnicy elektrycznej kotłowni,- montaż nowej rozdzielni z automatyką kotłowni,- montaż wyłącznika p.poż. w rozdzielnicy zasilającej kotłownie łącznie z instalacją sterowniczą wyłącznika,- układanie przewodów w korytach elektrycznych,- montaż opraw oświetlenia podstawowego i awaryjnego oraz osprzętu elektrycznego,- przeprowadzenie prób i badań oraz potwierdzenie ich.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną budynku kotłowni. Wniosek o umożliwienie wizji lokalnej (zawierający numer kontaktowy) należy przesłać poprzez stronę postępowania na platformie lub na adres email Zamawiającego: zamowienia@pcrsopot.pl. Zamawiający skontaktuje się w celu ustalenia odpowiedniego terminu.

4-TP-23


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00253351/01 z dnia: 2023-06-09
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-06-12 09:00
Po zmianie:
2023-06-15 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-06-12 09:15
Po zmianie:
2023-06-15 09:15
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-07-11
Po zmianie:
2023-07-14
branża Ciepłownictwo i gaz, Sprzątanie, Wodno - kanalizacyjna
podbranża instalacje grzewcze, wywóz śmieci, utylizacja, składowiska, instalacje wewnętrzne
kody CPV 45111220, 45300000, 45310000, 45331000, 45332000, 90511000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: instalacje grzewcze , wywóz śmieci, utylizacja, składowiska , instalacje wewnętrzne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9956859 2023-10-04
godz. 12:00
ŚLĄSKI RYNEK HURTOWY OBROKI SP. Z O.O. Realizacja zadania związanego z projektem wewnętrznej instalacji hydrantowej H25 w obiekcie przy ul. Gliwickiej 234 w Katowicach.
9950278 2023-10-05
godz. 10:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 3 W RYBNIKU Wymiana instalacji wody zimnej, c.w.u., cyrkulacji, kanalizacji (...) demontaż i utylizacja materiałów azbestowych (...) Pawilon Łóżkowy nr 5 – SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku – ETAP 1B oraz ETAP ...
9954284 2023-10-06
godz. 14:00
WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA OSIEDLE PIASKI Wykonanie przyłączy oraz montaż zestawów hydroforowych w budynkach przy ul. Broniewskiego 83 i 87.
9927792 2023-10-10
godz. 09:00
ZWIĄZEK GMIN REGIONU OSTRÓDZKO-IŁAWSKIEGO CZYSTE ŚRODOWISKO Odbiór i transport odpadów komunalnych na terenie Związku Gmin „Czyste Środowisko” - Sektor nr VI obejmujący gminy: Grunwald, Miłomłyn, Ostróda Numer referencyjny: SOA.271.6.2023 Przedmiotem...
9927798 2023-10-11
godz. 09:00
URZĄD MIASTA CHOJNÓW Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych i NIEzamieszkałych znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Chojnów Numer referencyjny: RG.271.17.202...
9959640 2023-10-12
godz. 10:00
NADLEŚNICTWO KOŚCIERZYNA Wykonanie wymiany kotłów centralnego ogrzewania w leśniczówkach leśnictw Nowa Kiszewa, Karsin oraz w leśniczówce szkółki leśnej w Bąku Część 1: CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 1 – Wykonanie wymiany kot...
9952934 2023-10-23
godz. 10:00
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE Numer referencyjny: ZP.271.8.2023 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na: 1) od...
9959491 2023-10-24
godz. 10:00
URZĄD GMINY WOLANÓW ,,Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z NIEruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wolanów” Numer referencyjny: WIR.271.15.2023.KG Przedmiotem zamówienia jest usługa: Od...
9959695 2023-10-25
godz. 10:00
URZĄD GMINY SZAFLARY ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z TERENU GMINY SZAFLARY Numer referencyjny: RGGZ.271.1.26.2023 Przedmiotem zamówienia objęte jest zagospodarowanie wszystkich odpadów komuna...
9959698 2023-10-31
godz. 10:00
URZĄD GMINY PIĄTEK „Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych i w części NIEzamieszkałych na terenie Gminy Piątek.” Przedmiotem zamówienia jest...