Przetarg 9702954 - wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji...

   
Analizuj Zamówienie 9702954 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-05-26
przedmiot ogłoszenia
wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji węzła CWU wraz z zasobnikami CWU oraz niezbędnymi zmianami instalacyjnymi
w kotłowni PCR im. dr Jadwigi Titz - Kosko w Sopocie Sp. z o.o.

2. Zakres prac obejmuje: Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne:- odcięcie instalacji na czas modernzacji,- włączenie w istniejące instalacje,- montaż rurociągów z rur stalowych, - montaż armatury, - montaż armatury na rurociągach: odcinającej, kontrolno-pomiarowej,- płukanie instalacji c.o., cwu,- próby szczelności i instalacji grzewczych, - próba szczelności „na gorąco” z wykonaniem regulacji obiegów grzewczych,- usunięcie ewentualnych usterek,- izolacja termiczna i oznakowanie rurociągów,- demontaż istniejących instalacji, - demontaż istniejących zasobników wody, - demontaż istniejących pomp,- demontaż istniejących wymienników ciepła,- montaż zasobników C.W.U.,- montaż pomp obiegowych,- montaż wymienników ciepła, - montaż rozdzielacza sinusoidalnego,- montaż instalacji sterowania automatyką kotłowni,Roboty instalacyjne:- transport i składowanie materiałów, - demontaż istniejącej instalacji elektrycznej i rozdzielnic, - wykonanie nowych instalacji elektrycznych i automatyki kotłowni,- montaż nowej rozdzielnicy elektrycznej kotłowni,- montaż nowej rozdzielni z automatyką kotłowni,- montaż wyłącznika p.poż. w rozdzielnicy zasilającej kotłownie łącznie z instalacją sterowniczą wyłącznika,- układanie przewodów w korytach elektrycznych,- montaż opraw oświetlenia podstawowego i awaryjnego oraz osprzętu elektrycznego,- przeprowadzenie prób i badań oraz potwierdzenie ich.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną budynku kotłowni. Wniosek o umożliwienie wizji lokalnej (zawierający numer kontaktowy) należy przesłać poprzez stronę postępowania na platformie lub na adres email Zamawiającego: zamowienia@pcrsopot.pl. Zamawiający skontaktuje się w celu ustalenia odpowiedniego terminu.

4-TP-23

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00253351/01 z dnia: 2023-06-09
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-06-12 09:00
Po zmianie:
2023-06-15 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-06-12 09:15
Po zmianie:
2023-06-15 09:15
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-07-11
Po zmianie:
2023-07-14
branża Ciepłownictwo i gaz, Sprzątanie, Wodno - kanalizacyjna
podbranża instalacje grzewcze, wywóz śmieci, utylizacja, składowiska, instalacje wewnętrzne
kody CPV 45111220, 45300000, 45310000, 45331000, 45332000, 90511000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: instalacje grzewcze , wywóz śmieci, utylizacja, składowiska , instalacje wewnętrzne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10617151 2024-06-26
godz. 10:00
Wielkopolskie „Poprawa skuteczności gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Pyzdry” - dostawa i wymiana wodomierzy Dostawa i montaż wodomierzy ultradźwiękowych oraz wdrożenie, uruchomie...
10632403 2024-06-26
godz. 12:00
Pomorskie Dostawa kompaktowych węzłów cieplnych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Lęborku - 6 szt. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Kompaktowy węzeł cieplny - 6 szt.
10616171 2024-06-27
godz. 09:00
Mazowieckie Remont pustostanów lokali mieszkalnych (10 pustostanów – 10 części) - Oznaczenie sprawy: DNZP.261.25.2024 Część 1: Przedmiot zamówienia obejmuje remont lokali mieszkalnych (pustos...
10631545 2024-06-27
godz. 15:00
Wielkopolskie Usługa polegająca na zbieraniu, transportu oraz unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest na terenie gminy Kołaczkowo w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro...
10619244 2024-06-28
godz. 10:00
Wielkopolskie roboty budowlane i instalacyjne w obiektach UAM, 3 części Część 1: wymiana skrzynek hydrantowych w DS. Juventa, DS. Gaudium, DS. Arkadia w Słubicach. Szczegółowy opis przedmiotu zam...
10616560 2024-07-01
godz. 11:00
Mazowieckie Roboty remontowe sal, korytarzy i łazienek ZSSiL na III i IV piętrze MALOWANIE SALI NR 314Zakres robót obejmuje wykonanie robót malarskich ze skasowaniem zacieków jak również wymian...
10634737 2024-07-04
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa i montaż 2 szt. komór ściekowo-neutralizacyjnych w budynku nr 111 (galwanizernia) zlokalizowanym na terenie Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu
10633602 2024-07-08
godz. 10:00
Dolnośląskie Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku szkoły przy ulicy Poźniaków Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły przy ulicy Poźniaków....
10624287 2024-07-10
godz. 15:00
Pomorskie Wymiana 222 szt. podzielników kosztów ciepła na elektroniczne z odczytem radiowym w budynku Wspólnoty.Mieszkaniowej Lipowa 4 w Słupsku.
10627173 2024-07-16
godz. 10:00
Mazowieckie Wymiana systemu ogrzewania z wykorzystaniem OZE w kompleksie szkolnym w Czernicach Borowych” – w formule zaprojektuj i wybuduj 1.Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonan...