Zlecenie 7671491 - Wykonanie robót budowlanych polegających na Modernizacji...

   
Zamówienie 7671491 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-09-02
przedmiot zlecenia
Wykonanie robót budowlanych polegających na Modernizacji budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Muratynie w zakresie modernizac
ji instalacji c.o. oraz remoncie pomieszczeń w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III - w ramach obszaru F realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Wykonanie robót budowlanych polegających na Modernizacji budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Muratynie w zakresie modernizacji instalacji c.o. oraz remoncie pomieszczeń w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III - w ramach obszaru F realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zamawiający: Gmina Łaszczów
Modernizacja instalacji c.o. (zgodnie z dokumentacja techniczną i przedmiarem robót):
Wykonanie instalacji zaopatrującej budynek w ciepło poprzez wykonanie i montaż rurociągów i armatury, grzejników, odwodnienie instalacji, odpowietrzenie instalacji c.o., zabezpieczenie antykorozyjne, próby ciśnieniowe, izolacje termiczne, napełnianie instalacji i uzupełnienie wody w systemie, aparatura kontrolno - pomiarowa oraz demontaże.
Szczegółowy opis przedmiotu zadania: rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 15mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach; rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 20mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach; rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 25mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach; rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 32mm o połączeniach spawanych na ś cianach w budynkach; montaż otulin termoizolacyjnych PU w płaszczu PVC dla rurociągów o śr. 15mm, gr. izolacji 20mm;
montaż otulin termoizolacyjnych PU w płaszczu PVC dla rurociągów o śr. 20mm, gr. izolacji 20mm;
montaż otulin termoizolacyjnych PU w płaszczu PVC dla rurociągów o śr. 25mm, gr. izolacji 30mm;
montaż otulin termoizolacyjnych PU w płaszczu PVC dla rurociągów o śr. 32mm, gr. izolacji 30mm;
grzejnik stalowy jednopłytowy o wys. 600mm i dł. 600mm; grzejnik stalowy jednopłytowy o wys. 600mm i dł. 900mm; grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600mm i dł. 1200mm; grzejnik stalowy dwupłytowy o wys. 600mm i dł. 500mm; grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600mm i dł. 1000mm; grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600mm i dł. 1100mm; grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600mm i dł. 1200mm; grzejnik stalowy łazienkowy o wys. do 800mm - grzejnik łazienkowy 550x420x135mm; grzejnik stalowy łazienkowy o wys. do 1200mm - grzejnik łazienkowy 550x1100x135m; zawory grzejnikowe powrotne o śr. nominalnej 15mm; zawory grzejnikowe termostatyczne o śr. nominalnej 15mm; głowice termostatyczne; rury przyłączne o śr. 15mm do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych o połączeniu na gwint; płukanie instalacji c.o.; próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych; próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco); rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 25mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach - tuleje ochronne DN25 mm - wypełnione materiałem plastycznym; mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 30cm - śr. rury do 60mm; zamurowanie przebić w stropach o grub. 1 ceg.; odtłuszczanie rurociągów m2; czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego
Strona 1 z 4
Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Muratynie
Zadanie realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu
wyrównywania różnic między regionami III - w ramach obszaru F
stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57mm (stan wyjściowy powierzchni B); malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57mm, krotność 2; malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57mm, krotność 2; demontaż i utylizacja istniejącej instalacji grzejnikowej kpl.
2. Remont pomieszczeń (zgodnie z przedmiarem robót) - obejmuje:
przygotowanie lamperii do malowania poprzez nanoszenie środka ręcznie na powierzchnie gładkie; rozebranie okładziny ściennej; wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi; sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD jednopoziomowej, jedna warstwa; tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowanego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku; gruntowanie podłoży preparatami; dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów; montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych z futrynami; montaż listwy ochronnej ścian (odbojnica); montaż lamp halogenowych z przewodami i akcesoriami.
branża Budowlana - remonty, wykończenia, Ciepłownictwo i gaz
podbranża przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń, instalacje grzewcze
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się