Przetarg 9981202 - Wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Budowa drogi...

   
Analizuj Zamówienie 9981202 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2023-10-03
przedmiot ogłoszenia
Wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Budowa drogi wojewódzkiej (w ciągu DW592) stanowiącej obejście miejscowości Kętrzyn (Obw
odnica Miasta Kętrzyna)” Numer referencyjny: ZDW/NZP.IP/PN-1/3220/164/2023
Wykonanie robót budowlanych dla zadania:„ Budowa drogi wojewódzkiej (w ciągu DW592) stanowiącej obejście miejscowości Kętrzyn (Obwodnica Miasta Kętrzyna)”
1.Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Budowa drogi wojewódzkiej (w ciągu DW592) stanowiącej obejście miejscowości Kętrzyn (Obwodnica Miasta Kętrzyna)”. 2. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w granicach administracyjnych województwa warmińsko-mazurskiego, w powiecie kętrzyńskim, na obszarze gminy Kętrzyn. Zakres inwestycji obejmuje odcinek nowo budowanej drogi wojewódzkiej od drogi nr 591 do drogi wojewódzkiej nr 592 poprzez budowę skrzyżowań typu rondo. Długość odcinka wynosi 14,209 km. Obwodnica ma łączyć istniejącą drogę wojewódzką nr 591 (kier. Kętrzyn - Mrągowo), poprzez drogę wojewódzką nr 594 (Bisztynek - Kętrzyn), drogę wojewódzką nr 592 (kier. Bartoszyce – Kętrzyn), drogę wojewódzką nr 591 (kier. granica państwa - Kętrzyn) z drogą wojewódzką nr 592 (kier. Kętrzyn – Giżycko). Docelowe parametry techniczne drogi wojewódzkiej zgodnie z dokumentacją projektową: - klasa techniczna – G (główna), - kategoria drogi – wojewódzka, - prędkość projektowa – Vp = 70 km/h (50 km/h) - prędkość miarodajna – Vm = 90 km/h (70 km/h) - prędkość dopuszczalna – Vdop = 90 km/h (70 km/h, 50 km/h) - liczba jezdni – 1, - liczba pasów ruchu – po 1 pasie dla każdego z kierunków, - szerokość pasów ruchu – 3,50 m, - szerokość jezdni – 7,00 m, - szerokość poboczy gruntowych – 1,25 m lub min. 2 m w miejscach występowania barier drogowych, - szerokość chodników – zmienna 1,5 m - 2,0 m, - kategoria ruchu – KR 4, - obciążenie nawierzchni – 115 KN/oś. Szczegóły zawiera: Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 10 do SWZ, dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiary robót i kosztorys ofertowy, stanowiący załącznik nr 9 do SWZ. Dokumenty zamieszczono na Platformie Przetargowej zamawiającego pod adresem: https://zdw-olsztyn.logintrade.net/zapytania_email,142049,097746cc7e6297f92470a922f9195c08.html
****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 206-648682 z dnia 2023-10-25:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 08/11/2023
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 08/12/2023
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 08/11/2023
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 08/12/2023
Czas lokalny: 12:30
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 06/03/2024
Powinno być:
Data: 05/04/2024

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 218-685887 z dnia 2023-11-13:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Okres w miesiącach: 30
Powinno być:
Okres w miesiącach: 27
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 08/11/2023
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 08/01/2024
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 06/03/2024
Powinno być:
Data: 06/05/2024
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 08/11/2023
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 08/01/2024
Czas lokalny: 12:30

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 239-751564 z dnia 2023-12-12:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 08/11/2023
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 15/01/2024
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 06/03/2024
Powinno być:
Data: 13/05/2024
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 08/11/2023
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 15/01/2024
Czas lokalny: 12:30

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2024/S 007-014545 z dnia 2024-01-10:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 08/11/2023
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 31/01/2024
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 06/03/2024
Powinno być:
Data: 29/05/2024
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 08/11/2023
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 31/01/2024
Czas lokalny: 12:30

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2024/S 019-053155 z dnia 2024-01-26:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 08/11/2023
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 09/02/2024
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 06/03/2024
Powinno być:
Data: 07/06/2024
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 08/11/2023
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 09/02/2024
Czas lokalny: 12:30
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45233225
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Warmińsko-Mazurskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Warmińsko-Mazurskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10673651 2024-08-01
godz. 09:00
Wielkopolskie „Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Turek – etap VI” w podziale na 4 części. Część 1: Budowa drogi wewnętrznej w m. Korytków, Gmina Turek.Przedmiot zamówienia jest wsp...
10674538 2024-08-01
godz. 10:00
Podlaskie Poprawa jakości infrastruktury drogowej drogi powiatowej przebiegającej przez Powiat Moniecki i Powiat Augustowski - przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 12 20 B Dolistowo Stare - J...
10682043 2024-08-05
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 146 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowań projektowych wraz z robotami budowlanymi, zakres przedsięwzięcia obejmuje:- budowę ch...
10683331 2024-08-05
godz. 10:00
Lubelskie Budowa i remont istniejącej infrastruktury kultury, turystyki i sportu na terenie gminy Dorohusk Część 1: Budowa i remont istniejącej infrastruktury kultury- modernizacja świetlic wie...
10679233 2024-08-05
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Przebudowa dróg na terenie Gminy Żnin (Dochanowo nr 130242C i Wójcin 130210C) Przebudowa dróg na terenie Gminy Żnin składa się z dwóch zadań:1. Przebudowa drogi nr 130210C w miejsc...
10679665 2024-08-07
godz. 10:00
Mazowieckie Przebudowa drogi gminnej Lubowidz–Galumin-Ruda-Zieluń Rodzaj zamówienia: Roboty budowlanePrzedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi gminnej 460320W Lubowidz – Galumin – Ruda ...
10676057 2024-08-08
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie 1. Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja drogi powiatowej w miejscowości Gulbity zgodnie z przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz wzorem umowy. N...
10682001 2024-08-08
godz. 10:00
Pomorskie Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w Gminie Dziemiany Część 1: Część 1 - Przebudowa zaplecza socjalnego przy stadionie sportowym w Kaliszu wraz z rekult...
10656614 2024-08-19
godz. 09:00
Podkarpackie Budowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 881 łączącej drogę krajową nr 77 z terminalem kolejowym T1 w Żurawicy Opis przedmiotu zamówieniaZadanie podstawowe: Zaprojektowanie nowego przeb...
10679307 2024-09-05
godz. 09:00
Łódzkie Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa drogi gminnej nr 110361E w m. Longinówka (III etap)”Szczegółowy wykaz robót wchodzących w zakres umowy przedstawiono w dokumentacjach projekt...