Przetarg 9981202 - Wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Budowa drogi...

   
Analizuj Zamówienie 9981202 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2023-10-03
przedmiot ogłoszenia
Wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Budowa drogi wojewódzkiej (w ciągu DW592) stanowiącej obejście miejscowości Kętrzyn (Obw
odnica Miasta Kętrzyna)” Numer referencyjny: ZDW/NZP.IP/PN-1/3220/164/2023
Wykonanie robót budowlanych dla zadania:„ Budowa drogi wojewódzkiej (w ciągu DW592) stanowiącej obejście miejscowości Kętrzyn (Obwodnica Miasta Kętrzyna)”
1.Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Budowa drogi wojewódzkiej (w ciągu DW592) stanowiącej obejście miejscowości Kętrzyn (Obwodnica Miasta Kętrzyna)”. 2. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w granicach administracyjnych województwa warmińsko-mazurskiego, w powiecie kętrzyńskim, na obszarze gminy Kętrzyn. Zakres inwestycji obejmuje odcinek nowo budowanej drogi wojewódzkiej od drogi nr 591 do drogi wojewódzkiej nr 592 poprzez budowę skrzyżowań typu rondo. Długość odcinka wynosi 14,209 km. Obwodnica ma łączyć istniejącą drogę wojewódzką nr 591 (kier. Kętrzyn - Mrągowo), poprzez drogę wojewódzką nr 594 (Bisztynek - Kętrzyn), drogę wojewódzką nr 592 (kier. Bartoszyce – Kętrzyn), drogę wojewódzką nr 591 (kier. granica państwa - Kętrzyn) z drogą wojewódzką nr 592 (kier. Kętrzyn – Giżycko). Docelowe parametry techniczne drogi wojewódzkiej zgodnie z dokumentacją projektową: - klasa techniczna – G (główna), - kategoria drogi – wojewódzka, - prędkość projektowa – Vp = 70 km/h (50 km/h) - prędkość miarodajna – Vm = 90 km/h (70 km/h) - prędkość dopuszczalna – Vdop = 90 km/h (70 km/h, 50 km/h) - liczba jezdni – 1, - liczba pasów ruchu – po 1 pasie dla każdego z kierunków, - szerokość pasów ruchu – 3,50 m, - szerokość jezdni – 7,00 m, - szerokość poboczy gruntowych – 1,25 m lub min. 2 m w miejscach występowania barier drogowych, - szerokość chodników – zmienna 1,5 m - 2,0 m, - kategoria ruchu – KR 4, - obciążenie nawierzchni – 115 KN/oś. Szczegóły zawiera: Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 10 do SWZ, dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiary robót i kosztorys ofertowy, stanowiący załącznik nr 9 do SWZ. Dokumenty zamieszczono na Platformie Przetargowej zamawiającego pod adresem: https://zdw-olsztyn.logintrade.net/zapytania_email,142049,097746cc7e6297f92470a922f9195c08.html
****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 206-648682 z dnia 2023-10-25:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 08/11/2023
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 08/12/2023
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 08/11/2023
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 08/12/2023
Czas lokalny: 12:30
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 06/03/2024
Powinno być:
Data: 05/04/2024

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 218-685887 z dnia 2023-11-13:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Okres w miesiącach: 30
Powinno być:
Okres w miesiącach: 27
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 08/11/2023
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 08/01/2024
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 06/03/2024
Powinno być:
Data: 06/05/2024
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 08/11/2023
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 08/01/2024
Czas lokalny: 12:30

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 239-751564 z dnia 2023-12-12:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 08/11/2023
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 15/01/2024
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 06/03/2024
Powinno być:
Data: 13/05/2024
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 08/11/2023
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 15/01/2024
Czas lokalny: 12:30

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2024/S 007-014545 z dnia 2024-01-10:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 08/11/2023
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 31/01/2024
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 06/03/2024
Powinno być:
Data: 29/05/2024
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 08/11/2023
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 31/01/2024
Czas lokalny: 12:30

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2024/S 019-053155 z dnia 2024-01-26:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 08/11/2023
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 09/02/2024
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 06/03/2024
Powinno być:
Data: 07/06/2024
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 08/11/2023
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 09/02/2024
Czas lokalny: 12:30
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45233225
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Warmińsko-Mazurskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Warmińsko-Mazurskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10274261 2024-03-07
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa dróg na terenie Gminy Rypin”, w których skład wchodzi:1.1. Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stawiska (dz. nr 30)Zakres robót:1) Robo...
10276003 2024-03-07
godz. 10:00
Mazowieckie Przebudowa pętli autob. w Dziek. Leśnym zad.„Przebudowa drogi na odcinku od.ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziek. Leśnym wraz z bud.pętli autobusowej i wymianą oświ...
10265507 2024-03-07
godz. 10:00
Podkarpackie Przedmiot zamówienia jest robota budowlana na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa i przebudowa dróg w gminie Przecław”. Zadanie obejmuje budowę drogi gminnej nr L000103 w Tuszymie wra...
10263611 2024-03-08
godz. 10:00
Łódzkie ,,Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2915E w Karpinie, gm. Brójce - etap II" Realizacja robót budowlanych – wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2915E w Kar...
10276908 2024-03-08
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 197028N (Łatana Wielka-Lesiny Wielkie)”. zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacj...
10277399 2024-03-11
godz. 10:00
Wielkopolskie Przebudowa sieci wodociągowej z azbestocementu na sieć PE wraz z wymianą przyłączy na terenie miasta Chodzieży ” Zadanie nr 1 „Przebudowa sieci wodociągowej azbestowej w ul. Aleks...
10263081 2024-03-12
godz. 09:00
Małopolskie „Modernizacja sieci dróg w Wolbromiu” Przedmiotem zamówienia jest "Modernizacja sieci dróg w Wolbromiu", w skład którego wchodzi wykonanie robót budowlanych związanych z Moderniz...
10269412 2024-03-25
godz. 09:00
Lubuskie Rozbudowa oraz poprawa stanu nawierzchni sieci dróg w Zielonej Górze – nr 6d 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie drogi wojewódzkiej nr 280 na odcink...
10275136 2024-03-27
godz. 12:00
Lubuskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania pn: „Rozbudowa drogi gminnej Nr 103573F w Szprotawie” oraz „Rozbudowa dróg gminnych Nr 005947F, Nr 0059...
10277974 2024-03-28
godz. 10:00
Łódzkie Wykonanie remontów odcinków dróg wojewódzkich na sieci dróg województwa łódzkiego w 2024 roku z podziałem na zadania W ramach poszczególnych zadań planuje się wykonanie remontó...