Przetarg 8972471 - Wykonanie robót budowlanych: 1 X# Remont linii 0,4 kV...

   
Analizuj Zamówienie 8972471 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-06-13
przedmiot ogłoszenia
Wykonanie robót budowlanych:
1 X# Remont linii 0,4 kV T-5272 Pruszcz Plac Wolności obw. 100, 300, 400 i 500
praca AIES 3221104
46 wytyczne nr 186/0/2022/33MZE gm. Miejska Pruszcz
Gdański Pruszcz Gdański Pruszcz Gdański gmina miejska ul. plac Wolności
X# Remont linii 0,4 kV T-5272 Pruszcz Plac Wolności obw. 100, 300, 400 i 500
praca AIES 322110446 wytyczne nr 186/0/2022/33MZE gm. Miejska Pruszcz
Gdański
sprawa ZN/5438/3333MZE/2022/1
branża Energoelektryczna
podbranża sieci zewnętrzne
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: sieci zewnętrzne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9005093 2022-07-13
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY KOLBUSZOWA Przedmiotem zamówienia jest realizacji zadania pn.: Przebudowa ul. Pileckiego.Szczegółowy zakres robót precyzują materiały do zgłoszenia, projekty wykonawcze oraz przedmiar robót. Za...
9025485 2022-07-15
godz. 08:00
ENERGA-OPERATOR S.A. W GDAŃSKU Wykonanie robót budowlanych: 1 Kozia Góra Przywidz gmina wiejska nr dzial.: Kozia Góra-81/28, 81/29, 81/33 34.22# linia kablowa nn YAKXS 4x120, KRSN-P2, P2, DT-(zakres ograniczony, Ietap)...
9011357 2022-07-15
godz. 09:00
ENEA OPERATOR SP. Z O.O. Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej budynków w m. Przyłęk dz. 608/5, 201/3, 203/2
9017842 2022-07-15
godz. 13:00
ENERGA WYTWARZANIE S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU Modernizacja pomiaru energii Pruszcz II
9015076 2022-07-18
godz. 08:00
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SANDOMIERZU Z SIEDZIBĄ W SAMBORCU „Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu Sandomierskiego w miejscowościach Sandomierz, Koprzywnica i Dębiany” Część 1: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powia...
8980236 2022-07-19
godz. 10:00
GMINA MIASTO SZCZECIN Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Pogodno, rozbudowa i przebudowa ulicy Adama Mickiewicza oraz ulicy Kazimierza Twardowskiego Numer referencyjny: SIM/ZP/P/25/2022 Przedmiot zamów...
9024483 2022-07-20
godz. 08:00
ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W TORUNIU Wykonanie robót budowlanych: 1 Przyrowa Brzuze gmina wiejska nr dział.: 55/3 sprawa ZN/5382/9494MZI/2022/2101184 794.22#Budowa przyłącza kablowego nN YAKXS 4xl20SE L= 70/77 m + KRSN- P2/...
9018056 2022-07-20
godz. 08:00
ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W KOSZALINIE Wykonanie robót budowlanych: Kołobrzeg. Kołobrzeg gmina miejska al. al. I Armii Wojska Polskiego 34C nr dzial.: sRrawa 12-146 ZNZ4363Z5555MZIZ2022Z2102861 949.22#Wykonanie robót budowlan...
9008811 2022-07-22
godz. 10:00
TOKAI COBEX POLSKA SP. Z O.O. Modernizacja zasilania 400V w stacji EPT w zakładzie Tokai COBEX Polska sp. z o.o. w Raciborzu
9024145 2022-07-28
godz. 10:00
ENEA OPERATOR SP. Z O.O. Modernizacja pól liniowych SN w stacjach GPZ 110/15kV „Widuchowa”, "Dąbie", "Pomorska", "Maszewo" oraz zabudowa złącz ZKSN.