Przetarg 8949567 - Wykonanie robót budowlanych: 1 Pszczółki Pszczółki...

   
Analizuj Zamówienie 8949567 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-06-02
przedmiot ogłoszenia
Wykonanie robót budowlanych:
1 Pszczółki Pszczółki gmina wiejska ul. Polna nr dzial.: od 284/4 do 284/9
34.22# linia kablow
a nn YAKXS 4x120; YAKXS 4x35, zmiana numeracji, DT- 15896
sprawa ZN/5589/3333MZI/2022/2101267
2 Łęgowo Pruszcz Gdański gmina wiejska nr dzial.: 768
34.22# przyłącze kablowe nn YAKXS 4x120, KRSN-00, KRSN-P2, P2, zmiana
numeracji, DT-15889
sprawa ZN/5590/3333MZI/2022/2100709
3 Suchy Dąb Suchy Dąb gmina wiejska ul. Sportowa nr dzial.: 193/1
34.22# Przyłącze kablowe nn YAKXS 4x120, KRSN-P2, wymiana słupa, DT-15888
sprawa ZN/5591/3333MZI/2022/2106142
4 Bielkówko Kolbudy gmina wiejska nr dzial.: Bielkówko-248/33, 248/34
34.22# Rozbudowa linii kablowej nn YAKXS 4x120, KRSN-P2, DT-15861(zakres
ograniczony)
sprawa ZN/5592/3333MZI/2022/2105419
5 Osice Suchy Dąb gmina wiejska nr dzial.: 88
34.22# Budowa przyłącza kablowego nn, YAKXS 4x120, KRSN-00, KRSN-P2, DT-
15940
sprawa ZN/5593/3333MZI/2022/2105329
branża Energoelektryczna
podbranża sieci zewnętrzne
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: sieci zewnętrzne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9014815 2022-07-14
godz. 08:00
PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej przepompowni ścieków P2 w miejscowości Podchyby, dz. nr 35/2, gm. Mniów – RE Skarżysko
9021948 2022-07-15
godz. 09:00
PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W RZESZOWIE „Budowa przyłączy nn na terenie RE Mielec, obszar PE Ropczyce, PE Mielec - zadania dla zasilania odbiorców”
9021473 2022-07-15
godz. 09:00
PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W RZESZOWIE Przyłączenie nowych odbiorców na terenie RE Krosno w formie pakietów nr 17 – 4 części – 40 pozycji
9021933 2022-07-15
godz. 10:00
ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W PŁOCKU Wykonanie robót budowlanych: Pomianowo Dzierzążnia gmina wiejska 11 nr dzial.: Pomianowo-18 377.22#Budowa linii kablowej nN, wymiana transformatora, zabudowa rozłącznika, Pomianowo, gm....
8986233 2022-07-15
godz. 11:00
URZĄD GMINY WIĄZOWNA Systemowa modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Wiązowna w formule PPP Numer referencyjny: WRG.271.10.2022.JS Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy/Partnera Prywatn...
9017349 2022-07-18
godz. 11:00
TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W JELENIEJ GÓRZE Wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania pod nazwą: Kamień gm. Mirsk. dz. 232 - 359 - budowa słupowej stacji transformatorowej wraz z powiązaniem z SN i nN - 71/2022/ZAK1
9017645 2022-07-19
godz. 08:00
PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ WARSZAWA Wykonanie prac budowlano-montażowych w zakresie budowy przyłącza kablowego nN 0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym, wymianą rozdzielnicy stacyjnej nN i transformatora SN/nN w celu przy...
9025317 2022-07-19
godz. 10:00
PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ WARSZAWA Sukcesywne wykonywanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w zakresie budowy kablowych przyłączy elektroenergetycznych dla celów przyłączania nowych odbiorców na terenie PGE...
9017529 2022-07-25
godz. 10:30
ENEA OPERATOR SP. Z O.O. (RD7) Przyłączenie do sieci w m. Ługi Ujskie, gm. Ujście
8869607 2022-09-06
godz. 12:00
POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A. Modernizacja stacji przekształtnikowej 400 kV AC / 450 kV DC Słupsk w zakresie części 3 – modernizacja systemu ochrony technicznej. Numer referencyjny: 2022/WNP-0110 Modernizacja stacj...