Przetarg 7906330 - Wykonanie remontu stopni sprężających dmuchawy CompRot...

   
Analizuj Zamówienie 7906330 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-12-30
przedmiot ogłoszenia
Wykonanie remontu stopni sprężających dmuchawy CompRot dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole.

Przedmiotem Zamówienia
jest wykonanie remontu 3-ch sztuk stopni sprężających dmuchawy CompRot dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia określony został w Opisie Przedmiotu Zamówienia OPZ w Załączniku nr 1 do SIWZ. Pozostałe warunki świadczenia usług zostały określone w „OWZ” (Ogólne Warunki Zamówienia) – dostępne na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: https://pgegiek.pl/Przetargi/Przetargi-zakupowe. Gwarancje: Minimalne warunki gwarancji zostały określone w „OWZ” (Ogólne Warunki Zamówienia) – dostępne na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: https://pgegiek.pl/Przetargi/Przetargi-zakupowe z zastrzeżeniem pkt 7 Zamówienia. Kary umowne: Kary umowne zostały szczegółowo określone w „OWZ” (Ogólne Warunki Zamówienia) – dostępne na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: https://pgegiek.pl/Przetargi/Przetargi-zakupowe.
branża Ciepłownictwo i gaz, Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia, Wentylacja i klimatyzacja
podbranża instalacje przemysłowe, urządzenia, maszyny i sprzęty inne
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Opolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Opolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się