Przetarg 10277974 - Wykonanie remontów odcinków dróg wojewódzkich na sieci...

   
Analizuj Zamówienie 10277974
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2024-02-22
przedmiot ogłoszenia
Wykonanie remontów odcinków dróg wojewódzkich na sieci dróg województwa łódzkiego w 2024 roku z podziałem na zadania

W ramach poszczególnych zadań planuje się wykonanie remontów obejmując
ych m.inn. wymianę warstw bitumicznych, profilowanie i wzmocnienie poboczy, profilowanie i odmulenie rowów i przepustów, remont obiektów inżynierskich, aktualizację i wdrożenie oznakowania poziomego w ramach stałych organizacji ruchu, remont zatok i włączeń ulic podporządkowanych na niżej wymienionych odcinkach dróg:Zadanie 1 DW 702 odcinek Piątek - Krzyszkowice - Gieczno od km 19700 do km 26772Zadanie 2 DW 703 odcinek Łęczyca ul. Kaliska od km 29777 do km 31331Zadanie 3 DW 704 odcinek Kołacin – Brzeziny od km 22645 do km 25550Zadanie 4 DW 710 odcinek Warta - Kwasków od km 60900 do km 70700Zadanie 5 DW 726 odcinek Wąglany - Miedzna Murowana od km 52590 do km 59800
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45233140
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10432175 2024-04-29
godz. 09:00
Mazowieckie Wymiana nawierzchni chodników przy ul.Kosowskiej (od nr9 do ul.Suchej), przy ul.Długojowskiej (od ul.Odrodzenia do ul.Kościelnej) oraz budowa chodnika przy ul.Ofiar Firleja (od nr16 do nr...
10441987 2024-04-29
godz. 10:00
Mazowieckie U - usługi; Oddział Olsztyn; Świadczenie usług napraw nawierzchni uszkodzonych w trakcie wykonywania robót ziemnych Szanowni Państwo, Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzony...
10433335 2024-04-29
godz. 11:00
Małopolskie MODERNIZACJA DROGI WEWNĘTRZNEJ DO OS. BIEDAKI-FUDRY W MIEJSCOWOŚCI OLSZÓWKA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją drogi do osiedla Fudry i...
10429285 2024-04-29
godz. 11:00
Dolnośląskie Wykonanie nawierzchni tłuczniowej wraz z rowami i przepustami w Łomnicy w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w Łomnicy”. 1. Przedmiotem zadania jest wyk...
10431239 2024-04-29
godz. 11:30
Dolnośląskie Zagospodarowanie fragmentu wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Kościuszki, Dąbrowskiego, Kniaziewicza, Pułaskiego we Wrocławiu oraz remont elewacji budynku przy ul. Kniaziewicza 15A....
10450784 2024-05-06
godz. 08:00
Kujawsko-Pomorskie Przebudowa dróg gminnych z podziałem na 4 części Część 1: Przebudowa drogi gminnej Nr 180561C Nowy Dwór-Budzisław od km 2+399 do km 2+831Zadanie dofinansowanie ramach Rządowego Fu...
10450374 2024-05-07
godz. 08:00
Kujawsko-Pomorskie Budowa dojazdu pożarowego nr 1 w Leśnictwie Chełmno na potrzeby Nadleśnictwa Jamy 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwestycji obejmującej budowę dojazdu pożarowego nr 1 o d...
10303925 2024-05-07
godz. 10:00
Świętokrzyskie Przebudowa drogi powiatowej nr 1342T w miejscowości Osiny. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 1342T Wola Morawicka-Pierzchnica-Drugnia-Łagiewniki (stary numer 035...
10449779 2024-05-08
godz. 08:45
Mazowieckie Remont nawierzchni ul. Armii Krajowej i ul. Wojskowej wraz ze skrzyżowaniem z ul. J. Piłsudskiego 5.2. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na Remoncie nawierzchni ul....
10450077 2024-05-10
godz. 10:00
Lubelskie Budowa i przebudowa dróg gruntowych oraz poprawa parametrów melioracji szczegółowych w ramach zagospodarowania poscaleniowego obrębów Tarkawica, Żurawiniec Wieś, Żurawiniec Kolonia ...