Przetarg 7266466 - Wykonanie remontów i konserwacji istniejących nawierzchni...

   
Analizuj Zamówienie 7266466 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-01-08
przedmiot ogłoszenia
Wykonanie remontów i konserwacji istniejących nawierzchni dróg, chodników i kanalizacji deszczowej związanych z bieżącym ut
rzymaniem sieci dróg miejskich oraz sieci kanalizacji deszczowej
Numer referencyjny: IIT 271.01.RB.20

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: Wykonanie remontów i konserwacji istniejących nawierzchni dróg, chodników i kanalizacji deszczowej związanych z bieżącym utrzymaniem sieci dróg miejskich oraz sieci kanalizacji deszczowej w roku 2019. - zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR).
2. Przedmiot zamówienia określony jest w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) stanowiącej załącznik nr.2 a do siwz oraz w załączonym przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr.2 do siwz. .
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45233142
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się