Zlecenie 7479406 - Wykonanie przeglądu stanu technicznego i konserwacji syren...

   
Analizuj Zamówienie 7479406 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-05-14
przedmiot zlecenia
Wykonanie przeglądu stanu technicznego i konserwacji syren alarmowych na terenie Miasta Świdwin w 2020 roku
Opis przedmiotu i z
akres zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie przeglądu stanu technicznego i konserwacja masztu antenowego znajdującego się na dachu budynku Urzędu Miasta Świdwin wraz z instalacja antenową oraz sześciu syren alarmowych MS A 5 wraz z urządzeniami sterującymi zainstalowanych przy:
- ul. Orląt Lwowskich - Hala Targowa;
- ul. Armii Krajowej - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2;
- ul. Kołobrzeska - Zakład Przetwórstwa Rolnego, Gorzelnia - Lech i Artur Kostrzewscy;
- ul. Szczecińska - Warsztaty Szkolne - Zespół Szkół Rolniczych CKP;
- ul. Miła - Hydrofornia ZUK;
- ul. Żwirki i Wigury - Osiedle Wojskowe - Klub Garnizonowy.
1. Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) wykonania prac związanych z przeglądem technicznym i konserwacją syren alarmowych obejmujących:
a) demontaż, oczyszczenie, nasmarowanie i montaż silników syren,
b) sprawdzenie i zabezpieczeniu części wirujących syren,
c) sprawdzenie i zabezpieczeniu daszków - pokryw syren,
d) sprawdzenie zasilania energetycznego, w tym połączenia przewodów zasilających
i sterowniczych,
e) sprawdzenie mocowania i połączeń anteny,
f) konserwacja styków i połączeń przekaźników,
g) sprawdzenie sygnału radiowego,
h) przeprowadzenie próby funkcjonowania urządzeń włączających, radiotelefonów i syren (na 5 sek.)
i) sprawdzenie szczelności wprowadzenia przewodów do silnika;
j) sprawdzenie prawidłowości stanu mocowania syreny do konstrukcji dachu, ściany;
k) sprawdzenie stanu dachu w obrębie umocowania syreny;
l) sprawdzenie stanu uziemienia;
2) wykonania prac związanych z przeglądem technicznym i konserwacją masztu antenowego:
a) sprawdzenie stanu technicznego konstrukcji masztu wraz z jego podstawą oraz zakotwienie odciągów,
b) sprawdzenie poszczególnych elementów odciągów, a w razie potrzeby dokonanie regulacji naciągu i pionowanie masztu,
c) usunięcie widocznych ognisk korozji i ich antykorozyjne zabezpieczenie,
d) oczyszczenie śrub i zabezpieczenie ich przed korozją,
e) sprawdzenie połączeń spawanych, złącz śrubowych i w razie potrzeby usunięcie nieprawidłowości,
f) sprawdzenie instalacji uziemiającej masztu i w razie nieprawidłowości usunięcie nieprawidłowości,
g) pomiar oporności uziemienia,
h) konserwacja masztu:
a) oczyszczenie miejsc skorodowanych, zagruntowanie i malowanie farbami antykorozyjnymi,
b) wykonanie konserwacji lin odciągowych, polegające na usunięciu smaru, oczyszczeniu i zabezpieczeniu ewentualnych ognisk korozji oraz ponownym zabezpieczeniu lin odciągowych smarem grafitowym,
c) regulacja naciągu odciągów masztu,
d) konserwacja podstawy masztu oraz uszczelnienia styków elementów konstrukcji masztu z dachem,
2. Prace w zakresie stałej konserwacji Wykonawca wykona przy pomocy własnych narzędzi.
3. Wykonawca powinien posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu usług polegających na remontach i konserwacji syren alarmowych oraz urządzeń do radiowego sterowania Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA).
branża Ochrona
podbranża instalacje
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się