Przetarg 9958761 - Wykonanie projektu architektonicznego budynku wraz z...

   
Analizuj Zamówienie 9958761 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-22
przedmiot ogłoszenia
Wykonanie projektu architektonicznego budynku wraz z niezbędną infrastrukturą Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z
o.o. na potrzeby oddziału leczenia długoterminowego

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie kompletnego projektu architektoniczno-budowlanego i wykonawczego obejmującego projekt techniczny (instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje elektryczne, wentylację mechaniczną, gazy medyczne, instalacja pożarowa) oraz projekt zagospodarowania terenu dla Zakładu Opiekuńczo Leczniczego (ZOL) mającego znajdować się w budynku Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o. przy ul. Szpitalnej 7 w Białogardzie.

P/N/14/2023
branża Projektowanie
podbranża projekt budowlany, nadzór, kosztorys, przegląd
kody CPV 71200000, 71220000, 71242000, 71245000, 71248000, 71320000, 71420000, 79933000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: projekt budowlany , nadzór, kosztorys, przegląd

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10098716 2023-12-07
godz. 12:00
POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na świadczeniu usługi Inżyniera Kontraktu sprawującego nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przeb...
10110739 2023-12-07
godz. 23:55
TENNECO AUTOMOTIVE POLSKA SP. Z O.O. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Nadzór inwestorski Etap I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW HAL PRODUKCYJNYCH NR 1 I NR 2 – część 1 Obejmująca: - Wykonanie instalacji wysokociśnieniowej mgły wodnej HI-FOG w hal...
10085236 2023-12-08
godz. 09:00
URZĄD GMINY GRĘBOCICE Budowa budynku 5 oddziałowego przedszkola na dz. nr 646, obręb 0004 Grębocice z budową placu zabaw i zagospodarowaniem terenu działki 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji po...
10120340 2023-12-08
godz. 10:00
SZPITAL POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O. W BYTOWIE Przedmiotem postępowania jest: 1. Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pt. "Przebudowa i nadbudowa nad częścią rehabilitacji budynku Przychodni" oraz przeniesienie przez Wykonawc...
10114171 2023-12-15
godz. 00:00
URZĄD GMINY LUBLINIEC Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych termomodernizacji 3 budynków wielorodzinnych, położonych w Lublińcu, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad inwestycją realizowaną na pods...
10102031 2023-12-15
godz. 09:00
URZĄD MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA 1) Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlano - montażowych w systemie Zaprojektuj i wybuduj w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budo...
10113551 2023-12-15
godz. 11:00
UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy części Pawilonu H na potrzeby naukowo-dydaktyczne wraz z nadzorem autorskim Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie dokumentacji projektowej z...
10082836 2023-12-15
godz. 15:00
URZĄD MIASTA I GMINY SZCZECIN Opracowanie opinii biegłego z zakresu hydrogeologii, hydrologii lub melioracji wodnych w sprawie zmiany stanu wody na gruncie na działkach nr 23/36 oraz nr 23/16 obręb 3011 przy ul. Górnej w...
10123732 2023-12-19
godz. 10:00
URZĄD MIASTA GDYNIA Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa Placu Konstytucji wraz z ulicami: Dworcową, Janka Wiśniewskiego, Jana z Kolna w Gdyni-II postępowanie 1. ...
10128278 2024-01-02
godz. 23:59
NANOCHEM SP. Z O.O., Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w tym polu poniżej podano najważniejsze informacje dot. przedmiotu zapytania - PEŁNA TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU "ZAPYTANIE O...