Zlecenie 10075384 - Wykonanie projektów sięgaczy do posesji nieuwzględnionych...

   
Zamówienie 10075384 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2023-11-09
przedmiot zlecenia
Wykonanie projektów sięgaczy do posesji nieuwzględnionych w dokumentacji podstawowej (z 2005r.) dot. budowy kanalizacji sanitarnej
dla Gminy Jejkowice (odcinek ul. Chwałęcickiej i Dworcowej - od przejazdu kolejowego), a także wykonanie projektów przyłączy dla podłączenia działek/budynków (studzienka na posesji), nieuwzględnionych w dokumentacji podstawowej (z 2005r.) dot. budowy kanalizacji sanitarnej dla Gminy Jejkowice (odcinek ul. Chwałęcickiej i Dworcowej - od przejazdu kolejowego).
branża Projektowanie
podbranża projekt wod-kan
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: projekt wod-kan

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10109437 2023-12-07
godz. 09:00
URZĄD MIASTA I GMINY PACANÓW „Wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego hydrologii, hydrogeologii i stosunków wodnych w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie naruszenia stosunków wodny...
10075867 2023-12-08
godz. 10:00
URZĄD GMINY RYBCZEWICE 4.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rybczewice”. 4.2. Przedmiotem zamówienia jest: ...
10110136 2023-12-08
godz. 10:00
URZĄD GMINY DYWITY Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na Przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Rożnowie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rożnowie.
10126512 2023-12-11
godz. 17:00
URZĄD GMINY KSAWERÓW Projekt sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami od sieci w kierunku posesji w ul. Południowej w Gminie Ksawerów
10120482 2023-12-12
godz. 11:00
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ KROŚNIEŃSKI HOLDING KOMUNALNY SP. Z O.O. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej ujęcia infiltracyjnego wraz z mechaniczną pompownią wody surowej dla Zakładu Uzdatniania Wody Jasiołka w Szczepańcowej
10115553 2023-12-14
godz. 10:00
MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W NOWEJ SOLI Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji oraz projektu modernizacji wieży napowietrzeń znajdującej się na Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Nowej Soli. Wieża napowietrzeń zlokalizowan...
10120896 2023-12-14
godz. 11:00
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE S.A. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dodatkowej instalacji dezodoryzacji przy ul. Świderskiej 43, na terenie Dz. Białołęka, w Warszawie.
10118770 2023-12-14
godz. 11:00
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Chełmie-zaprojektuj i wybuduj
10126954 2023-12-15
godz. 10:00
URZĄD GMINY BIELINY Opracowanie dokumentacji technicznej dot. wykonania odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Czaplów oraz uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń obe...
10129856 2023-12-18
godz. 12:00
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG I INŻYNIERII KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W ŁUKOWIE Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej, dostawy, montażu i uruchomienia zestawu hydroforowego modernizowanej pompowni II-ego stopnia na SU W w Łukowie.