Przetarg 8047452 - Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: Julinki Kutno...

   
Analizuj Zamówienie 8047452 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-03-29
przedmiot ogłoszenia
Wykonanie projektów budowlano wykonawczych:
Julinki Kutno gmina wiejska nr dzial.: Julinki-83/13 Przetarg, P - PROJEKT TECHNICZN
Y, Gmina Kutno, Julinki, T730331, opracowanie projektu technicznego dostosowania stacji transformatorowej SN/nN, budowy linii kablowej nN oraz złączy kablowych nN w celu zasilenia dz. 83/9, 83/10, 83/11, 83/12, 83/13, 83/4, WP P/21/000118/2, WBS B/21/003861, OBI/73/2101392. Łąck Łąck gmina wiejska ul. Długa nr dzial.: 827/2 Przetarg, P - PROJEKT TECHNICZNY, Gmina Łąck, Łąck, T741031, opracowanie projektu technicznego budowy przyłącza kablowego nN oraz złącza pomiarowego w celu zasilenia dz. 827/2, WP P/21/001237, OBI/74/2101391 Ktery Krzyżanów gmina wiejska 66/1 nr dzial.: Ktery-13/6 Przetarg, P - PROJEKT TECHNICZNY, Gmina Krzyżanów, Ktery, T730057, opracowanie projektu technicznego budowy przyłącza kablowego nN oraz złącza pomiarowego w celu zasilenia dz. 13/6, WP P/21/013145, OBI/73/2101361 Łęczyca Łęczyca gmina miejska ul. Kwiatowa nr dzial.: Łęczyca-118/19 Przetarg, P - PROJEKT TECHNICZNY, Gmina Łęczyca, Łęczyca, T730144, opracowanie projektu technicznego dostosowania stacji transformatorowej SN/nN, budowy linii kablowej nN oraz złączy kablowych nN w celu zasilenia działek zgodnie z zapisem w WBS, WP P/21/009168, WBS B/21/013582, OBI/73/2101332 Gostynin Gostynin gmina miejska ul. Andrzeja Czapskiego -P - PROJEKT TECHNICZNY, opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy sieci energetycznej kablowej SN-15kV Gostynin - Miasto 1 [0019/30] pomiędzy stacją S4-125 a odłącznikiem nr O4-131 w m. Gostynin, gm. Gostynin. OBMBS/74/21105 Bolesławów Gostynin gmina wiejska nr dzial.: 9/18 Przetarg, P - PROJEKT TECHNICZNY, Gmina Gostynin, Bolesławów, T741514 opracowanie projektu technicznego dostosowania stacji transformatorowej SN/nN, budowy linii kablowej nN oraz złączy kablowych nN w celu zasilenia zespołu działek 9/x, WP P/21/010698, WBS B/21/014756, OBI/74/2101436 Sokołów-Towarzystwo Kiernozia gmina wiejska 12 nr dzial.: 88 139#Przetarg, P - PROJEKT TECHNICZNY, Gmina Kiernozia, Sokołów-Towarzystwo, opracowanie projektu technicznego przebudowy linii SN, budowy linii kablowej SN i stacji transformatorowej SN/nN, dostosowanie linii napowietrznej nN w celu zasilenia dz. 88, WP P/21/004738, WBS B/21/010399, OBI/74/2101431
branża Projektowanie
podbranża projekt energoelektryczny
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie, Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się