Zlecenie 7480088 - Wykonanie prac polegających na: - okazaniu czy drzewa...

   
Analizuj Zamówienie 7480088 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-05-13
przedmiot zlecenia
Wykonanie prac polegających na:
- okazaniu czy drzewa rosnące przy drodze powiatowej nr 2549L Wąwolnica - Bartłomiejowice - Z
awada - Grabówki znajdują się w pasie drogowym drogi powiatowej
- szacowana ilość ok 170 sztuk na odcinku ok 4,5 km od cmentarza w m. Wąwolnica do skrzyżowania z drogą powiatową nr 255OL - przy stoku narciarskim (mapka w załączeniu)
- ponumerowanie drzew oraz zestawienie tabelaryczne czy przypisana liczba znajduje się w pasie drogowym
- opracowanie szkicu roboczego dla każdego z drzew z jego usytuowaniem
Ww. opracowanie służyło będzie do złożenia wniosku o wycinkę zagrażających drzew w pasie drogowym drogi powiatowej.
branża Projektowanie
podbranża projekt terenu zielonego, nadzór, kosztorys, przegląd
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się