Przetarg 7964687 - Wykonanie prac geodezyjnych cz. 1 (2 części) Przedmiotem...

   
Analizuj Zamówienie 7964687 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-02-12
przedmiot ogłoszenia
Wykonanie prac geodezyjnych cz. 1 (2 części)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podziałów nieruchomości wymagających
sporządzenia wstępnych projektów podziału (dla 11 działek ewidencyjnych), wykonanie podziałów nieruchomości niewymagających sporządzenia wstępnych projektów podziału (dla 4 działek ewidencyjnych) oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w celu zmiany rodzaju użytku gruntowego (dla 10 działek ewidencyjnych), dotyczącej przebiegu służebności przejazdu i przechodu (dla 3 działek ewidencyjnych) , w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości (dla 2 działek ewidencyjnych) i do celów prawnych (dla 13 działek ewidencyjnych). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawierające cały opis przedmiotu zamówienia dla części 1 wraz z załącznikiem nr 1 formularzem cenowym dla części 1 stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji (dostępne w oddzielnych plikach)
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podziałów nieruchomości wymagających sporządzenia wstępnych projektów podziału (dla 2 działek ewidencyjnych), wykonanie podziałów nieruchomości niewymagających sporządzenia wstępnych projektów podziału (dla 2 działek ewidencyjnych) oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości (dla 35 parcel/ działek ewidencyjnych), dotyczącej przebiegu służebności przejazdu i przechodu (dla 3 parcel) i do celów prawnych (dla 8 działek ewidencyjnych). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawierające cały opis przedmiotu zamówienia dla części 2 wraz z załącznikiem nr 2 Formularzem cenowym dla części 2 stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji (dostępne w oddzielnych plikach)


ZP-D.271.2.2.2021
branża Geodezja, geologia, archeologia, kartografia, zagospodarowanie przestrzenne
podbranża usługi geodezyjne, inwentaryzacje
kody CPV 70000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się