Przetarg 8439335 - WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH W RAMACH BUDOWY DREWNIANEGO...

   
Analizuj Zamówienie 8439335 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-10-05
przedmiot ogłoszenia
WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH W RAMACH BUDOWY DREWNIANEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO NA TERENIE MUZEUM ROLNICTWA W CIECHANOWCU

PRZEDMIOT
EM ZAMÓWIENIA jest wykonanie prac budowlanych w ramach już rozpoczętej inwestycji na którą składa się drewniany jednorodzinny budynek mieszkalny na terenie Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.Przewidziany do realizacji zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót tj.: a) roboty budowlane (ściany wewnętrzne, izolacje, stolarka okienna i drzwiowa, elewacja),b) instalacje sanitarne (kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, sieć gazowa, robotyinstalacyjne kanalizacyjne, roboty instalacyjne wodociągowe, roboty instalacyjne CO, roboty instalacyjne gazowe),c) instalacje elektryczne (zasilanie, rozdzielnice i aparaty, osprzęt i układanie przewodów,instalacja odgromowa i uziemiająca),d) instalacje teletechniczne (instalacje p. włamaniowe, instalacje p.poż, instalacja RTV).Szczegółowo przedmiot zamówienia oraz zakres robót i obowiązków Wykonawcy określają: 1. Projekty architektoniczno – budowlane – załącznik nr 7 do SWZ;2. Przedmiar robót - zakres podstawowy – załącznik nr 8 do SWZ;

9/2021
branża Budowlana - obiekty
podbranża budownictwo mieszkaniowe
kody CPV 45000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: budownictwo mieszkaniowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8440483 2021-10-21
godz. 10:00
NADLEŚNICTWO MIĘDZYZDROJE Budowa leśniczówki leśnictwa Dargobądz - etap I - III postępowanie Zadanie obejmuje budowę budynku mieszkalnego w technologii drewnianej z prefabrykowanych elementów modułowych, tj. leśnicz...
8450517 2021-10-25
godz. 10:00
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KOCIEWIE W STAROGARDZIE GDAŃSKIM Renowacja elewacji i remont balkonów budynków mieszkalnych w jed. adm. os. Kopernika SM Kociewie w Starogardzie Gdańskim Przedmiotem zamówienia jest: a) odgrzybienie, oczyszczenie, malowanie...
8438362 2021-10-25
godz. 12:00
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ZACISZE II etapu budowy budynku usługowo - mieszkalnego przy ul. 1 - go Maja w Wiśle.
8458635 2021-10-28
godz. 10:00
URZĄD MIASTA GOSTYNINA Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 30 w Gostyninie Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie budynku mieszkalnegowielorodzinnego przy ul. 3 M...
8456455 2021-10-28
godz. 13:45
WIDZEWSKIE TBS SP. Z O.O. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym oraz częścią usługową w parterze budynku,przy ulicy Przędzalnianej 101/103 w Łodzi. Przedmiotem zamówienia jest:Budowa budyn...
8426175 2021-10-29
godz. 10:00
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO BIELAWA SP. Z O.O. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu zadania pn.„Budowa budynku mieszkalnego 24-rodzinnego – nr 2 w Bielawie dz. geodez. nr 568, 569, 571/2, 571/...
8450554 2021-11-02
godz. 11:00
WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA CHOMICZÓWKA Opracowanie dokumentacji projektowej i budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze, budowę miejsc postojowych oraz drogi wewnętrznej na Dz.ew. Nr 43/1 obręb 7-08-07 prz...
8472592 2021-11-03
godz. 09:00
URZĄD MIASTA I GMINY PEŁCZYCE Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych dwusegmentowych w Pełczycach Część 1: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (dwusegmentowego) wraz z niezbędną infrastrukturą techni...
8475255 2021-11-15
godz. 09:00
URZĄD MIASTA I GMINY KOZIENICE Budowa mieszkań komunalnych na oś. Polesie Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie wszystkich robót budowlanych związanych z budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego...
8464962 2021-11-23
godz. 09:00
ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH II TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Budowa zespołu czterech budynków wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą w Gliwicach przy ul. Dworskiej, działka 607/7, obręb Kłodnica Przedmiotem zamówienia jest rea...